Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

FTFa's YDELSER SKABER SAMFUNDSMÆSSIG VÆRDI

Med vores politik for samfundsansvar har vi forpligtet os til at øge den værdi, vores kerneydelser skaber for vores interessenter, og fremme en bæredygtig udvikling på det danske arbejdsmarked.

Medlemsfremgangen fortsætter

De seneste to år er værdien af at være medlem af en a-kasse blevet tydelig for mange. I 2021 rundede vi 153.000 medlemmer, og vi er stolte af, at så mange har valgt FTFa som deres a-kasse. Vi arbejder målrettet med at fastholde vores medlemmer og på at få nye til ved bl.a. at besøge uddannelsesinstitutioner, hvor vi fortæller de studerende om fordelene ved at være medlem af en a-kasse.


Figur 2.1 - Udvikling i medlemstal


Dataoversigt - FTFa´s kerneydelser skaber samfundsmæssig værdi


Medlemsservice på chat og telefon

Vores medlemmer har i hele corona-perioden kunnet komme i kontakt med os på telefon, chat og mail. Vi har et kommunikationssystem, der gør det muligt for alle medarbejdere at besvare opkald fra medlemmer, uanset om de arbejder fra kontoret eller hjemmefra. I 2021 modtog vi lidt over 180.000 opkald og 26.000 chatbeskeder, hvilket er lidt lavere end i 2020, hvor mange af vores medlemmer i højere grad havde brug for svar på corona-relaterede spørgsmål om lovændringer, suspendering af beskæftigelsesindsatsen, mv.. Af tekniske årsager måler vi ikke medlemstilfredshed på chatten endnu, men vi har til gengæld målt tilfredshed på telefonsamtaler. Her scorede vores medlemmer 4,3 ud af 5 på den overordnede tilfredshed og 4,6 ift. medarbejdernes venlighed og imødekommenhed.

Ledigheden er kommet under 2019-niveau

Ledigheden blandt FTFa's medlemmer er faldende. Den gennemsnitlige fuldtidsledighedsprocent pr. måned var i 2021 på 4,06%, og var i december 2021 helt nede på 2,7%. Som det fremgår af figur 2.2, har andelen af ledighedsberørte inklusive studerende pr. måned været faldende siden juli 2021, og kom endda under 2019 niveauet i december 2021.

Figur 2.2 - Ledighedsberørte pr. måned 2019-2021


 

Antallet af dagpengemodtagere, vi udbetalte ydelser til, faldt en smule fra 18.598 i 2020 til 18.487 i 2021. Særligt har vores medlemmer, der er selvstændige, kost- og ernæringsassistenter, kunstnere og kabinepersonale været ramt af ledighed grundet corona-nedlukningerne.

Statslige pengestrømme

Vores udbetalinger af ydelser var i 2021 lidt lavere end i 2020, som følge af det begyndende fald i ledigheden, men var med godt 2 mia. kr. stadig markant højere end før covid-19. Figur 2.3 viser, hvor meget FTFa bidrager til samfundet via udbetalinger af ydelser, og hvor meget vores medlemmer selv bidrager til finansieringen, via det statslige bidrag i kontingentet. Medlemmernes selvfinansiering steg således en smule fra 2020 til 2021.

Figur 2.3 - Pengestrømme 2019-2021

Færre tegner lønsikring

Det samlede antal af tegnede lønsikringer faldt markant fra 2020 til 2021, og lå med knap 11.400 forsikrede på det laveste niveau i 5 år. En del af forklaringen er, at alle lønsikringsordninger inkl. FTFa´s steg i pris som følge af den øgede ledighed under Corona. For at sikre medlemmerne bedst mulig pris og vilkår på ordningen har vi besluttet, at vores lønsikring skal i udbud i 2022, og på Organisationernes dag bad vi vores faglige organisationer om at komme med input til, hvordan der skal prioriteres i vilkårene.