Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

AKTIVERING – DINE MULIGHEDER

Aktivering er en mulighed, du kan gribe, som giver dig flere kompetencer og styrker dit netværk, så du forbedrer dine chancer for at lande et nyt job. Der er forskellige ting, du kan vælge:

 • Job med løntilskud
 • Elevplads som voksenlærling
 • Virksomhedspraktik
 • Jobrotation
 • Vejledning og opkvalificering

Senest opdateret d. 03 -05-2021

Løntilskud er en god mulighed for at få erfaring, styrke dit netværk og få foden indenfor. Løntilskud kan føre til en fastansættelse. At være i job med løntilskud betyder, at din arbejdsgiver får tilskud til din løn fra det offentlige. Din arbejdsgiver kan både være privat eller offentlig, og du bliver ansat på almindelige overenskomstmæssige vilkår.

Hvis du er ansat i et offentligt løntilskudsjob

 • Får du løn, der som hovedregel svarer til din nuværende dagpengesats. Derfor er du ofte ansat i færre end 37 timer, fordi din timeløn skal gå op med din løn, der svarer til din dagpengesats.
 • Du kan i visse tilfælde få befordringsgodtgørelse.

Hvis du er ansat i et privat løntilskudsjob

 • Får du løn efter den gældende overenskomst på området.
 • Har du ikke ret til befordringsgodtgørelse

Vil du i job med løntilskud?

Sådan gør du:

 • Mange virksomheder slår job med løntilskud op – enten på deres hjemmeside eller på jobdatabaser. Du kan også tage teten selv og sende en uopfordret ansøgning afsted eller bruge dit netværk.
 • Sørg for at kontakte dit jobcenter. Det er nemlig dem, der skal godkende dit løntilskudsjob. Vi giver dig gerne en hånd med ansøgning og jobsamtalen.

Få tips til at skrive en uopfordret ansøgning

Bliv dygtigere til at pleje dit netværk og bruge LinkedIn

Husk, at:

 • Du højst kan være ansat i seks måneder i privat løntilskud og i fire måneder i et offentligt løntilskudsjob. Ofte kan løntilskud kombineres med virksomhedspraktik og kurser, der opkvalificerer dig.
 • Du ikke optjener timer til en ny dagpengeret, mens du er i løntilskud, og at du bruger af din dagpengeperiode, når du er ansat.
 • Du stadig står tilmeldt som ledig på jobnet.dk, og du skal søge job, som du plejer. Dit jobcenter kan fritage dig fra jobsøgning, hvis du er garanteret ansættelse, når løntilskudsjobbet stopper.
 • Du skal have været ledig i seks måneder for at kunne få et offentligt eller privat løntilskudsjob. Medmindre du ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau, er over 50 år eller er enlig forsørger.

 

Senest opdateret d. 03 -05-2021

Overvejer du at gå i gang med en ny uddannelse? Eller har du aldrig fået papir på dine kompetencer? Så kan voksenlærling være en mulighed. Det fungerer som en elevplads, hvor du veksler mellem at være i skole og på arbejde.

Vil du være voksenlærling? Sådan gør du:

 1. Tjek hjemmesiden www.ug.dk (åbner i et nyt vindue). Her får du overblik over, hvilke uddannelser, du kan blive voksenlærling på.

 2. Kontakt dit jobcenter. Det er nemlig dem, der skal godkende din ansættelse som voksenlærling.

 3. Du er også altid velkommen til at bruge os, når du skal finde en praktikplads.

Husk, at

Ordningen henvender sig til alle over 25 år, der har været ledige i seks måneder (hvis du er under 30 år) eller ni måneder (hvis du er over 30 år), er ufaglærte eller har en forældet uddannelse.

Mens du er voksenlærling, får du løn, der svarer til den laveste sats inden for ufaglært arbejde.

Senest opdateret d. 03 -05-2021

Praktisk erfaring at skrive på dit cv? Et større netværk? Foden inden for i en bestemt virksomhed? Lyder det som noget for dig, så er virksomhedspraktik en god idé.

Vil du i virksomhedspraktik? Sådan gør du:

 1. Ring eller skriv til en virksomhed, du synes er interessant, og hør om det kan lade sig gøre at komme i virksomhedspraktik hos dem. Husk at forklare dem, hvordan virksomhedspraktikken kan være en fordel for dem.

 2. Send en uopfordret ansøgning til en virksomhed.
  Få tips til at skrive en uopfordret ansøgning her

 3. Kontakt dit jobcenter. Det er nemlig dem, der skal godkende praktikforløbet.

 4. Få sparring til din ansøgning eller din jobsamtale hos os.

Husk, at:

 • Du både kan være i virksomhedspraktik hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.
 • Du kan komme i virksomhedspraktik allerede fra den første dag, du er ledig.
 • Du er jobsøgende, som du plejer, mens du er i virksomhedspraktik.
 • Du kan være i virksomhedspraktik i op til fire uger hos samme arbejdsgiver. Du har også mulighed for at kombinere virksomhedspraktik med et løntilskudsjob eller jobrotation.
 • Din arbejdskraft er gratis for virksomheden, og du får udbetalt dagpenge.
 • Nogle gange kan du få befordringsgodtgørelse.

Senest opdateret d. 03 -05-2021

Jobrotation betyder, at du kan blive ansat som vikar i en virksomhed, mens virksomheden har sendt en af sine medarbejdere på efteruddannelse. For dig kan jobrotation give dig flere kompetencer og erfaring, ligesom du får styrket dit netværk og lærer en ny virksomhed at kende.

Vil du i jobrotation? Sådan gør du:

 1. Ring eller skriv til din jobkonsulent i dit jobcenter og fortæl ham eller hende, at du godt kunne tænke dig at blive vikar i et jobrotationsprojekt . Hold dig opdateret om de jobrotationsprojekter og informationsmøder, der er i dit jobcenter.

 2. Tag selv fat i de virksomheder, du er interesseret i. Tilbyd dem at ansætte dig som vikar, hvis de har en medarbejder, der skal efteruddannes.

Husk, at

 • Du bliver ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår i virksomheden, mens du er i jobrotation.
 • Du højst kan være ansat et halvt år som vikar i jobrotation, men ofte bliver forløbet kombineret med virksomhedspraktik og opkvalificerende kurser.
 • Dine vikartimer ikke kan bruges til at genoptjene ret til ny dagpengeperiode. Til gengæld bruger du heller ikke af din dagpengeperiode.
 • Du skal ikke stå tilmeldt som ledig på jobnet.dk, men dit cv skal være søgbart.

Senest opdateret d. 03 -05-2021

Har du lyst til at dygtiggøre dig inden for dit fag, eller har du udsigt til et job, hvor du mangler nogle særlige kvalifikationer? Så kan vejledning og opkvalificering være noget for dig.

Vejledning og opkvalificering er en form for aktivering, som indgår i Min Plan, hvor du kan komme på kortere kurser, projektforløb eller uddannelsesforløb. Det kan fx være jobsøgningskurser, dimittendklubber eller en uddannelse som fx lægesekretær.

Sådan gør du:

 1. Kontakt dit jobcenter, hvis du ønsker kurser eller opkvalificering. Det er nemlig jobcentret, der tager stilling til, om du kan få lov at tage kurset eller uddannelsen.
 2. Overvej, hvorfor netop dette kursus vil fremme dine muligheder for et nyt job, inden du kontakter jobcentret, så du kan argumentere for din idé.

Husk, at:

 • Den vejledning eller opkvalificering, du kan få, er individuel fra jobcenter til jobcenter. Derfor skal du kontakte dit jobcenter, hvis du har spørgsmål om dine muligheder for vejledning og opkvalificering.
 • Du modtager dagpenge, mens du deltager i forløbet, der er godkendt af dit jobcenter.
 • Du skal stå forsætte med at stå tilmeldt på jobnet.dk som ledig, og søge job som du plejer.

VIRKSOMHEDSPRAKTIK GAV DENNIS DRØMMEJOBBET

Hvis man får muligheden, er det bare om at takke ja til at komme i virksomhedspraktik. Det er en unik chance for at få noget praktisk erfaring. For mig var praktikken i hvert fald afgørende for det job, jeg har i dag. Dennis, medlem af FTFa
LÆS DENNIS' HISTORIE
VIRKSOMHEDSPRAKTIK GAV DENNIS DRØMMEJOBBET