Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

TIDLIG PENSION ELLER EFTERLØN?

Fra den 1. januar 2022 er det muligt at få udbetalt tidlig pension (også kaldet Arne-pension), hvis du opfylder en række betingelser, herunder har et meget langt arbejdsliv bag dig. Du skal være opmærksom på, at det er Udbetaling Danmark der afgør, om du har ret til tidlig pension.

Hvis du er tilmeldt efterlønsordningen, kan du også vælge at gå på efterløn, når du når efterlønsalderen og opfylder betingelserne for ret til efterløn.

Hvis du har mulighed for at vælge mellem efterløn og tidlig pension, er det vores anbefaling, at du både kontakter os og Udbetaling Danmark for nærmere vejledning om de to ordninger. Du kan læse mere om efterløn på vores hjemmeside og om tidlig pension på borger.dk

Hvilke overvejelser skal du gøre dig inden du beslutter dig for tidlig pension eller efterløn?

 • Størrelsen på din pensionsopsparing?

Satsen på efterløn er højere end satsen på tidlig pension, men der er en hårdere modregning af dine pensioner. Har du en meget stor pensionsopsparing, kan tidlig pension derfor måske bedre betale sig, fordi der er et bundfradrag i tidlig pension, før der modregnes for pension.

 • Ønsker du at trække dig helt tilbage fra arbejdsmarkedet, eller vil du fortsætte med at arbejde i et vist omfang?

Har du tænkt dig at arbejde en del, kan efterløn formentlig bedst betale sig, da lønarbejde modregnes hårdere i tidlig pension end i efterløn. Derudover kan du under visse betingelser optjene skattefri præmie, når du fortsat arbejder.

 • Mulighed for kompensation når du overgår fra efterløn til tidlig pension – dette er kun aktuelt, hvis du allerede er overgået til efterløn inden den 1. januar 2022.

Er du overgået til efterløn inden den 1. januar 2022, kan du vælge at melde dig ud af efterlønsordningen og skifte til tidlig pension, hvor du har mulighed for at modtage en kompensation for dit efterlønsbidrag, som udbetales som et samlet engangsbeløb.

 • Mulighed for at få udbetalt dine efterlønsbidrag skattefrit i perioden 1. januar 2022 – 30. juni 2022, hvis du født den 1. januar 1959 eller senere.

OBS! Det er meget vigtigt, at du ikke melder dig ud af efterlønsordningen, før du har fået bekræftet fra Udbetaling Danmark, at du har ret til tidlig pension.

Vi kan lave en vejledende beregning, der viser, hvad du kan forvente at få i efterløn og/eller optjene af skattefrie præmier. Vi kan også oplyse, hvad du kan få tilbagebetalt af efterlønsbidrag, hvis du vælger at udtræde af efterlønsordningen.

Vi kan derimod ikke vejlede dig om reglerne for tidlig pension, da det er Udbetaling Danmark, der administrerer disse regler. Vi kan derfor ikke lave sammenlignende beregninger, der konkret viser, hvad der bedst kan betale sig for dig i forhold til valget mellem efterløn og tidlig pension.

Hvis du ønsker at få oplyst, hvad du kan få i tidlig pension, skal du derfor kontakte Udbetaling Danmark. Det samme gælder, hvis du ønsker at få beregnet, hvor meget du kan få udbetalt i kompensation for at overgå fra efterløn til tidlig pension.

Du skal være opmærksom på, at din efterlønssats beregnes på baggrund af din indtægt fra lønarbejde og/eller selvstændig virksomhed. Størrelsen på dine pensionsopsparinger har også stor betydning for din efterlønssats. Jo længere tid der er til, at du kan overgå til efterløn, jo mere usikker bliver vores efterlønsberegning, da der kan ske ændringer af både dine pensionsopsparinger og din indtægt.

Det er Udbetaling Danmark, der administrerer reglerne om tidlig pension. Det er derfor også Udbetaling Danmark der afgør, om du opfylder betingelserne for tidlig pension.

Udbetaling Danmark kan også vejlede dig om, hvilken sats du vil kunne få, samt hvad du kan få udbetalt i kompensation for at overgå fra efterløn til tidlig pension, hvis du allerede er overgået til efterløn.

Du kan kontakte Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 94 og læse mere her om retten til tidlig pension, hvad du kan få udbetalt, samt fradrag for arbejde og pensioner i tidlig pension.

Når du allerede er overgået til efterlønsordningen, kan du godt skifte tidlig pension, hvis du opfylder betingelserne for dette, men du skal være opmærksom på, at dit valg er bindende. Det vil sige, at du ikke senere kan vende tilbage til efterlønsordningen, hvis du skifter til tidlig pension.

Er du overgået til efterløn, når du skifter fra efterløn til tidlig pension, har du har mulighed for at få en kompensation fra Udbetaling Danmark. Kompensationen udbetales som et samlet engangsbeløb og vil være på 2.676 kroner (2021) pr. hele måned, i de måneder, hvor du modtager tidlig pension, indtil du når din folkepensionsalder. Du skal være opmærksom på, at du skal betale en afgift på 30 pct. af kompensationen.

Hvis du har allerede har optjent skattefri præmie eller stadig gør det ved at arbejde, mens du er på efterløn, vil du miste retten til alle skattefri præmie, hvis du vælger at få kompensationen udbetalt.

Vi kan lave en vejledende beregning af, hvor meget du kan forvente at få udbetalt i skattefri præmie, når du bliver folkepensionist. Det kan hjælpe dig med at afgøre, om det bedst kan betale sig for dig at få udbetalt den skattefrie præmie fra a-kassen eller kompensationen fra Udbetaling Danmark.

Hvis du opfylder betingelserne for ret til tidlig pension, kan du melde dig ud af efterlønsordningen for at gå på tidlig pension.

Hvis du melder dig ud af efterlønsordningen for at gå på tidlig pension, kan du få udbetalt dit efterlønsbidrag kontant. Du skal betale en afgift på 30%, når du får beløbet udbetalt. 

Hvis du melder dig ud af efterlønsordningen, vil det betyde, at:

 • du kan ikke senere fortryde din udmelding
 • du kan ikke gå på efterløn
 • du kan ikke optjene skattefri præmie

Du kan også vælge at blive i efterlønsordningen. Hvis du bliver i efterlønsordningen, bevarer du din mulighed for at:

 • gå på efterløn, når du opfylder betingelserne for ret til efterløn
 • optjene skattefri præmie, hvis du fortsat arbejder

Hvis du vælger at blive i efterlønsordningen og alligevel går på tidlig pension, skal du være opmærksom på, at det kan betyde, at størrelsen på din skattefrie præmie bliver reduceret med perioden, hvor du modtager tidlig pension.

Du kan også vælge at overgå til efterløn inden den 31. december 2021, da du så får muligheden for at få udbetalt kompensation ved overgangen til tidlig pension. Læs mere om dette i afsnittet ovenfor.

Hvis du planlægger at arbejde frem til du bliver folkepensionist, uden hverken at gå på efterløn eller tidlig pension, vil det normalt bedst kunne betale sig at blive i efterlønsordningen, da du på denne måde optjener skattefri præmie.

I perioden 1. januar 2022 – 30. juni 2022, er der en ekstraordinær mulighed for skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag. Denne mulighed har man kun så længe man ikke har nået sin efterlønsalder og kun i første halvår af 2022. Hvis man herefter ønsker at udtræde af efterlønsordningen, skal der betales 30% skat af bidragene.

Når man får sine efterlønsbidrag tilbagebetalt, betyder det, at man melder sig ud af efterlønsordningen. Det betyder, at man:

 • Mister muligheden for gå på efterløn.
 • Mister muligheden for at optjene skattefri præmier
 • Mister muligheden for at få et seniorjob.

 

ERROR loading tempate ~/Views/Partials/Sections/SShortContentSection.cshtml with following errror: Object reference not set to an instance of an object.