Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

TIDLIG PENSION ELLER EFTERLØN - HVILKEN SKAL DU VÆLGE?

Du kan få udbetalt tidlig pension, også kaldet Arne-pension, hvis du ønsker at gå tidligt på pension og opfylder en række betingelser — herunder har et meget langt arbejdsliv bag dig. Læs mere om tidlig pension (Arne-pension) og efterløn her på siden.

Hvad er tidlig pension (Arne-pension)?

Arne-pensionen er en ordning i Danmark, der giver dig mulighed for tidligere pensionering. Den blev indført som en del af en politisk aftale i 2022 og giver personer, der er nedslidte, mulighed for at gå på pension fra de er 61 år med en økonomisk kompensation. Formålet med ordningen er at give en større fleksibilitet for en særlig gruppe lønmodtagere med mulighed for tidligere pensionering.

Er du er gået på efterløn?

Er du overgået til efterløn, kan du godt skifte til tidlig pension (Arne-pension), hvis du opfylder betingelserne for dette, men du skal være opmærksom på, at dit valg er bindende. Det vil sige, at du ikke senere kan vende tilbage til efterløn.

Er du gået på efterløn før 1. januar 2022? Er du gået på efterløn før 1. januar 2022 og skifter til tidlig pension (Arne-pension), har du har mulighed for at få en kompensation fra Udbetaling Danmark. Kompensationen udbetales som et samlet engangsbeløb og vil være på 2.820 kroner (2024) pr. hele måned i de måneder, hvor du modtager tidlig pension, indtil du når din folkepensionsalder. Du skal være opmærksom på, at du skal betale en afgift på 30 pct. af kompensationen.

Hvis du allerede har optjent skattefri præmie eller stadig gør det ved at arbejde, mens du er på efterløn, vil du miste retten til alle skattefri præmie, hvis du vælger at få kompensationen udbetalt.
Vi kan lave en vejledende beregning af, hvor meget du kan forvente at få udbetalt i skattefri præmie, når du bliver folkepensionist. Det kan hjælpe dig med at afgøre, om det bedst kan betale sig for dig at få udbetalt den skattefrie præmie fra a-kassen eller kompensationen fra Udbetaling Danmark.

Tidlig pension eller efterløn?

Hvis du er tilmeldt efterlønsordningen, kan du også vælge at gå på efterløn, når du når efterlønsalderen og opfylder betingelserne for ret til efterløn.

Men hvad er egentlig forskellen mellem tidlig pension (Arne-pension) og efterløn? Mens tidlig pension ligger på cirka 13.500 kroner om måneden, ligger efterlønssatsen noget højere. Det kan derfor være en god idé at undersøge begge muligheder nøje, før du træffer en beslutning.

Hvis du har mulighed for at vælge mellem tidlig pension eller efterløn, er det vores anbefaling, at du både kontakter os og Udbetaling Danmark for nærmere vejledning om de to ordninger.

3 overvejelser, du skal gøre dig, inden du beslutter dig for tidlig pension (Arne-pension) eller efterløn?

Når det kommer til at træffe beslutningen om tidlig pension eller efterløn, er der flere vigtige overvejelser, du bør tage i betragtning. Dit valg kan nemlig have betydning for din økonomiske situation i fremtiden. Så læs med her på siden, og få viden og gode råd, inden du træffer en beslutning.

1. Størrelsen på din pensionsopsparing
Satsen på efterløn er højere end satsen på tidlig pension. Det højeste beløb, du kan modtage om måneden på efterløn, svarer til den dagpengesats, du ville få, hvis du var ledig.

Til gengæld er der en hårdere modregning af dine pensioner. Har du en meget stor pensionsopsparing, kan tidlig pension måske bedre betale sig, fordi der er et bundfradrag i tidlig pension, før der modregnes for pensionen.

2. Ønsker du at forlade arbejdsmarkedet eller arbejde på nedsat tid?
Har du tænkt dig at arbejde en del, bliver du fra 1. januar 2023 ikke længere modregnet i din pension ud fra arbejdsindtægt. Dette gælder både for grundbeløbet samt pensionstillæg baseret på din egen indtægt eller indtægt fra din ægtefælle eller samlever.

Derudover kan du under visse betingelser optjene skattefri præmie, når du fortsat arbejder. Så har du lyst til at fortsætte med at arbejde på nedsat tid, kan det sagtens betale sig.

3. Mulighed for kompensation når du overgår fra efterløn til tidlig pension
Er du overgået til efterløn inden 1. januar 2022, kan du vælge at melde dig ud af efterlønsordningen og skifte til tidlig pension. Her har du mulighed for at modtage en kompensation for dit efterlønsbidrag, som udbetales som et samlet engangsbeløb.

Hvad kan FTFa gøre for dig?

Vi kan lave en vejledende beregning, der viser, hvad du kan forvente at få i efterløn og/eller optjene af skattefrie præmier. Vi kan også oplyse, hvad du kan få tilbagebetalt af efterlønsbidrag, hvis du vælger at udtræde af efterlønsordningen.

Vi kan derimod ikke vejlede dig om reglerne for tidlig pension, da det er Udbetaling Danmark, der administrerer disse regler. Vi kan derfor ikke lave sammenlignende beregninger, der konkret viser, hvad der bedst kan betale sig for dig i forhold til valget mellem efterløn og tidlig pension.

Hvis du ønsker at få oplyst, hvad du kan få i tidlig pension, skal du derfor kontakte Udbetaling Danmark. Det samme gælder, hvis du er overgået til efterløn før 1. januar 2022, og ønsker at få beregnet, hvor meget du kan få udbetalt i kompensation for at overgå fra efterløn til tidlig pension.

Du skal være opmærksom på, at din efterlønssats beregnes på baggrund af din indtægt fra lønarbejde og/eller selvstændig virksomhed. Størrelsen på dine pensionsopsparinger har også stor betydning for din efterlønssats. Jo længere tid der er til, at du kan overgå til efterløn, jo mere usikker bliver vores efterlønsberegning, da der kan ske ændringer af både dine pensionsopsparinger og din indtægt.

Hvad kan Udbetaling Danmark gøre for dig?

Det er Udbetaling Danmark, der administrerer reglerne om tidlig pension. Det er derfor også Udbetaling Danmark, der afgør, om du opfylder betingelserne for tidlig pension.
Udbetaling Danmark kan også vejlede dig om, hvilken sats du vil kunne få, samt hvad du kan få udbetalt i kompensation for at overgå fra efterløn til tidlig pension, hvis du allerede er overgået til efterløn.

Du kan kontakte Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 94 og læse mere om retten til tidlig pension, hvad du kan få udbetalt, samt fradrag for arbejde og pensioner i tidlig pension på Borger.dk.

Hvis du opfylder betingelserne for ret til tidlig pension, kan du melde dig ud af efterlønsordningen for at gå på tidlig pension. Hvis du melder dig ud af efterlønsordningen for at gå på tidlig pension, kan du få udbetalt dit efterlønsbidrag kontant. Du skal betale en afgift på 30 %, når du får beløbet udbetalt.

Hvis du melder dig ud af efterlønsordningen, vil det betyde, at:

  • du kan ikke senere fortryde din udmelding
  • du kan ikke gå på efterløn
  • du kan ikke optjene skattefri præmie

Du kan også vælge at blive i efterlønsordningen. Hvis du bliver i efterlønsordningen, bevarer du din mulighed for at:

  • gå på efterløn, når du opfylder betingelserne for ret til efterløn
  • optjene skattefri præmie, hvis du fortsat arbejder

Hvis du vælger at blive i efterlønsordningen og alligevel går på tidlig pension, skal du være opmærksom på, at det kan betyde, at størrelsen på din skattefrie præmie bliver reduceret med perioden, hvor du modtager tidlig pension.

Hvis du planlægger at arbejde frem til du bliver folkepensionist, uden hverken at gå på efterløn eller tidlig pension, vil det normalt bedst kunne betale sig at blive i efterlønsordningen, da du på denne måde optjener skattefri præmie.