Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

RÅDIGHED OG SAMTALER

Klik på +'erne og få svar på dine spørgsmål.

For at du kan få udbetalt dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at du aktivt skal søge job og være klar til at starte på nyt arbejde.

Du står til rådighed, hvis du:

 • Er tilmeldt jobcentret
 • Har oprettet og vedligeholder dit cv på jobnet.dk
 • Deltager i de samtaler og møder, som FTFa og jobcentret indkalder til
 • Aktivt søger fuldtidsjob hver uge
 • Kan starte i nyt arbejde med en dags varsel
 • Tager imod arbejde eller aktivering, du bliver formidlet
 • Siger du nej til arbejde eller aktivering, skal du have en gyldig grund til det, da det ellers kan få konsekvenser for dine dagpenge i en periode

Du bør altid kontakte os, inden du afviser arbejde eller aktivering, så vi kan vurdere, om du har en gyldig grund.

Vi anbefaler:

Vi anbefaler, at du søger mindst 7 fuldtidsjob om måneden. Dine ansøgninger skal være spredt ud over måneden med mindst 1 ansøgning hver uge. 4 ud af de 7 fuldtidsjob, du søger, skal være opslåede stillinger – de resterende 3 må gerne være uopfordrede ansøgninger.

Vi bruger jobloggen, når vi løbende vurderer, om jobsøgningen er tilstrækkelig. Det er derfor vigtigt, at du opdaterer din joblog hver uge. Hvis jobsøgningen ligger under det anbefalede niveau, vil du få en besked via mail eller sms fra os. Du kan også blive indkaldt til en rådighedssamtale. Søger du mindst 1 ledigt fuldtidsjob hver uge og mindst 7 hver måned, vil du som udgangspunkt ikke blive indkaldt til rådighedssamtaler. Du vil blive indkaldt til en obligatorisk samtale efter 3 måneders og 5-6 måneders ledighed.

Konsekvenser ved manglende rådighed

Hvis din jobsøgning ikke har været tilstrækkelig på trods af beskeder og henstillinger, kan du i yderste konsekvens risikere at miste retten til dagpenge. Mister du retten til dagpenge, kan du først få dagpenge igen, når du har haft mindst 300 timers ustøttet arbejde inden for en periode på 3 måneder.

Når du er ledig og modtager dagpenge, er det vigtigt, at du opfylder de formelle anbefalinger til din jobsøgning. Det gør du ved at registrere din jobsøgning på jobloggen og sørge for, at du kan sætte flueben ved de følgende punkter:

Her er FTFa's anbefaling til din jobsøgning og registrering på jobnet.dk:

 • Mindst en gang om ugen registrerer du i jobloggen alle de jobs, du har søgt, så du sikrer dig fortsat at få dagpenge.
 • Du søger mindst 1 fuldtidsjob hver uge, og mindst 7 job hver måned. 4 ud af de 7 fuldtidsjob, du søger, skal være opslåede stillinger – de resterende 3 må gerne være uopfordrede ansøgninger.
 • Du søger job, som normalt er inden for din branche.
 • Du søger inden for andre brancher, hvis der ikke er nok job at søge inden for din branche (dvs. jobs som du kan varetage).
 • Du søger job i Danmark.
 • Du skal søge job så snart, du har mindre end 37 timers arbejde i løbet af en uge. Det gælder også, hvis du får udbetalt dagpenge for helligdage.

Husk, at du godt kan udfylde jobloggen tilbage i tiden.

Disse felter skal du udfylde i jobloggen på jobnet.dk:

 • Hvilket job, du har søgt
 • Arbejdstid
 • Hvordan du fandt jobbet
 • Hvilken virksomhed du har søgt job hos
 • Hvor langt du er med at søge jobbet. (Jobbet skal stå som 'søgt', før vi kan registrere det).
 • Hvordan du søgte jobbet
 • Deltid/fuld tid

Husk endelig at gemme oplysningerne.

Du kan læse mere om, hvordan du udfylder jobloggen hos jobnet.dk her

Hvis der mindre end seks uger til, du skal starte i job, starte på en fuldtids erhvervsuddannelse, eller du skal på barsel, efterløn eller pension, så behøver du ikke længere søge jobs. Kontakt i stedet dit jobcenter (eller FTFa, hvis du er omfattet af a-kasseforsøget).

 

Som ledig bliver du kaldt til samtaler og møder i både jobcentret og FTFa, ligesom der også vil være fællessamtaler med både a-kassen, jobcentret og dig. Målet er, at du kommer hurtigt tilbage i job.

Du har pligt til at deltage i alle de møder og samtaler, du bliver indkaldt til. Ellers kan det få konsekvens for dine dagpenge.

Se en oversigt over møderne her

Samtaler og møder hos FTFa

Den første samtale hos FTFa er det obligatoriske intromøde/cv-samtale, som er et fælles møde for flere ledige. Det skal du deltage i inden for de første to uger efter, du har meldt dig ledig på jobnet.dk.

På mødet fortæller vi om vores fokusmøder og individuelle samtaler, som skal hjælpe dig hurtigt tilbage i job, og vi forklarer, hvad det vil sige at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Vi introducerer også Min Plan, som er den jobsøgningsplan, der følger dig gennem hele dit ledighedsforløb både i jobcentret og hos os.

Efter intromødet/cv-samtalen skal du til to rådighedssamtaler med FTFa inden for de første seks måneder. Den første ligger efter 3 måneders ledighed. Rådighedssamtalen, der ligger efter 5-6 måneders ledighed, bliver afholdt i forbindelse med en fællessamtale i jobcentret i samme periode. Efter seks måneders ledighed afholder FTFa rådighedssamtaler efter behov.

Udover rådighedssamtalerne kan du deltage i vores forskellige fokusmøder, hvor du sammen med andre medlemmer får værktøjer og inspiration til f.eks. afklaring, planlægning og cv. Du vælger frit ud fra, hvad der er mest relevant for dig. Du kan også altid få individuel sparring og rådgivning hos en jobrådgiver, hvis du ønsker det.

Du er meget velkommen til at booke flere tilbud, som du kan sammensætte til et forløb, der passer til dig og dine behov.

Samtaler og møder i jobcentret

Du bliver kaldt til et møde i jobcentret cirka en gang om måneden. I gennemgår ved møderne Min plan, som du er blevet introduceret for hos FTFa ved intromødet/cv-samtalen i begyndelsen af din ledighedsperiode.

Fællessamtaler

Inden for fem til seks måneders ledighed, bliver du indkaldt til en fællessamtale i jobcentret. Her deltager du, jobcentret og en jobrådgiver fra FTFa.

Der bliver afholdt endnu en fællessamtale mellem dig, jobcentret og FTFa efter cirka 16 måneders ledighed.

Målet er, at den fælles indsats får dig hurtigt tilbage i job.

Min plan er en plan, der følger dig gennem hele dit ledighedsforløb både i FTFa og i jobcentret. Den indeholder de aftaler, der er lavet om, hvordan du skal søge job og eventuel aktivering. Min plan bliver introduceret ved intromødet i FTFa.

Min plan bliver løbende evalueret og opdateret i de samtaler, du har med FTFa og jobcentret, så den danner et fælles udgangspunkt for både dig, a-kassen og jobcentret.

Se udkast til Min Plan.

Har du fået fast arbejde, skal du afmelde dig som ledig på jobnet.dk. Vi får automatisk besked om, at du er afmeldt, og vi stopper derfor dine dagpenge fra den dag, du starter arbejde.

Du skal huske at udfylde dit sidste dagpengekort, så du kan få dine dagpenge frem til den dag, du går i arbejde.

Har du fået deltidsarbejde og ønsker supplerende dagpenge, så se her.

Møder for dig der er ledig

Vi har et stort udbud at møder, til dig som er ledig. Du kan både få hjælp til din ansøgning eller lære mere om hvordan du kan netværke dig til et job. Her kan du se om ikke der også er noget for dig.

Møder og arrangementer