Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

GUIDE: SÅDAN UDFYLDER DU DIT DAGPENGEKORT

Når du er på dagpenge og skal have udbetalt dine penge, så er det vigtigt, at du udfylder dit dagpengekort korrekt og i tide, så du er sikret en stabil økonomi. Her på siden kan du blive klogere på, hvornår og hvordan du skal udfylde dagpengekortet.

Vigtige informationer, inden du udfylder dagpengekortet

Inden du går i gang med at udfylde dit dagpengekort og sender det afsted til a-kassen, så læs med nedenfor. Det er nemlig yderst vigtigt, at dagpengekortet udfyldes korrekt for at få udbetalt dagpenge af din a-kasse.

1. Hvornår skal du udfylde kortet?

Du skal udfylde og sende dit dagpengekort hver måned. Dagen varierer fra måned til måned, men du kan se, hvornår du skal udfylde kortet her.

Send os kortet samme dag, eller dagen efter det bliver lagt op – så kan vi nå at udbetale dine penge til den sidste bankdag i måneden.

Du skal senest indsende dagpengekortet 1 måned og 10 dage efter udløbet af den måned, som kortet vedrører. Har vi ikke modtaget kortet inden for denne frist, mister du retten til udbetaling af dagpenge for den pågældende måned.

2. Hvordan udfylder du den sidste periode af måneden?

Du udfylder kortet for en hel måned ad gangen, selvom du typisk sender os kortet en uge, inden måneden er slut.

Der er derfor nogle dage i den sidste del af måneden, hvor du ikke kan være 100 % sikker på, hvad der skal skrives på dagpengekortet. Skriv derfor kun arbejde på, som du allerede har sagt ja til eller forventer at få.

Du skal udfylde dagpengekortet for hele måneden, også selvom du måske ikke er ledig hele måneden. Dette indebærer, at hvis du for eksempel bliver ledig den 20. marts, skal du også registrere de arbejdstimer på marts-kortet, som du har haft før du melder dig ledig den 20. marts. Hvis du for eksempel begynder et nyt arbejde igen den 8. juni, skal du på juni-kortet også indtaste de arbejdstimer, du har fra den 8. juni og resten af måneden.

3. Tjek kortet, når måneden er slut – Var de oplysninger, du sendte os, korrekte?

Hvis ikke, så husk at rette dit kort hos Tast Selv, så snart måneden er gået. Vi retter din udbetaling til, så du modtager det rigtige beløb. Du kan altid finde dine sendte dagpengekort i din mailboks under ”sendte dokumenter”.

4. Hvad med SKAT?

Vi sammenligner med oplysninger fra SKAT – Det er en stor hjælp for os, når du retter dit dagpengekort til i slutningen af måneden. Den 10. i måneden efter din udbetaling skal vi nemlig sammenligne din udbetaling med de oplysninger, din arbejdsgiver har sendt til SKAT. Retter du selv dit kort med de rigtige oplysninger, letter det i høj grad vores behandling af din udbetaling.

5. Hvad hvis der allerede er informationer i dagpengekortet?

Dagpengekortet kan være udfyldt med oplysninger på forhånd – Når du åbner dit kort, kan der være forudfyldte oplysninger, som eksempelvis ferie, du har meddelt til Jobcentret. Står oplysningerne ikke korrekt, skal du rette dem, inden du sender dit kort. Du retter oplysningen ved at klikke på minustegnet til højre for feltet og derefter skrive den korrekte oplysning.

Hvis du har FTFa Lønsikring skal du også huske dette. Læs vores guide om, hvordan du får udbetalt lønsikring.

Sådan skriver du aktiviteter på dit kort

Du skal registrere alle aktiviteter, der kan have betydning for, hvor mange dagpenge du skal have udbetalt. Det er eksempelvis arbejde, ferie, sygdom eller selvstændig virksomhed. Du tilføjer en aktivitet i tre korte trin:

 1. Find den dag, hvor du har udført aktiviteten, og tryk på ”Vælg aktivitet” ud fra den dag.
 2. Vælg den aktivitet i rullemenuen, som du har udført.
 3. Skriv det antal timer og minutter på, som aktiviteten har varet, hvis du får et felt frem med de muligheder.

Vi udbetaler som udgangspunkt for 160,33 timers dagpenge til dig hver måned, du er ledig (130 timer som deltidsforsikret) – fratrukket de aktiviteter, du skriver på kortet.

Skal jeg registrere samme aktivitet på flere dage?

Har du for eksempel ferie i en hel uge, eller har du fast arbejde hver onsdag? Så kan du vælge "Tilføj mange aktiviteter" øverst på dit dagpengekort og nemt registrere det på én gang. Er det arbejde, du vil registrere, kan du desuden registrere flere arbejdsdage på én gang, hvis du har arbejdet det samme antal timer på alle dagene.

Hvis du har været ledig uden nogle aktiviteter

Er der hverken arbejde, g-dage, ferie, sygdom eller andet at udfylde i dit dagpengekort, kan du nøjes med at besvare de to første spørgsmål på kortet. Derefter skal du trykke på "Næste trin". Tryk så på "Accepter” og ”Send" for at sende dagpengekortet ind til os.

Hvilke aktiviteter skal jeg skrive på kortet?

Når du trykker på ”Vælg aktivitet” på dit kort, får du en rullemenu frem med en række aktiviteter. Du skal vælge en af disse, når du skal udfylde og indsende dit dagpengekort.

Nedenfor beskriver vi i alfabetisk orden de enkelte aktiviteter, som du kan vælge. Er du i tvivl om, hvilken aktivitet du skal skrive på dit kort, så ring til os på 7013 1312, mens du er i gang med at udfylde dit dagpengekort.

Senest opdateret d. 04 -05-2021

Ansættelse i jobrotation
Jobrotation betyder, at du er ansat som vikar i en virksomhed, mens virksomheden har en af sine medarbejdere på efteruddannelse. Har du været ansat i jobrotation hele måneden, behøver du ikke sende dit dagpengekort.

Senest opdateret d. 04 -05-2021

Løntilskud betyder, at din arbejdsgiver får tilskud til din løn fra det offentlige. Din arbejdsgiver kan både være privat eller offentlig. Har du været ansat med løntilskud hele måneden, behøver du ikke sende dit dagpengekort. Har du haft almindeligt arbejde uden tilskud, så kig under Lønarbejde.


Arbejdsfordeling betyder, at en virksomhed har fået tilladelse fra jobcenteret til, at du arbejder på nedsat tid og kan få supplerende dagpenge.

Du har været på barselsorlov i den periode, hvor du skriver Barsel på dit dagpengekort.


Du har modtaget et bestyrelseshonorar, som du skal oplyse i kroner pr. uge på dit dagpengekort.

Du har været på ferie i den periode, hvor du skriver Ferie på dit dagpengekort. Din ferieperiode er udfyldt på forhånd på dagpengekortet, når du har meldt din ferie på jobnet.dk senest to uger inden ferien, og når du har hævet feriepenge via borger.dk. Står din ferie korrekt, skal du lade den stå og sende dit kort ind.

Er din ferieperiode ikke korrekt, kan du rette perioden på kortet.

Du kan slette feriedage ved at trykke på minustegnet til højre for feriedagen. Du tilføjer feriedage ved at klikke på et tomt felt ud fra en dato og vælge "Ferie" i rullemenuen, der kommer frem.

Har du holdt ferie i flere dage, kan du skrive ferien på kortet på en gang ved at trykke på ”Tilføj mange aktiviteter” øverst på kortet.

Formueforvaltning er erhvervsmæssige aktiviteter i en virksomhed, hvor du fx:

 • forvalter egen formue,
 • har lejeindtægter fra en udlejningsejendom, uden at du selv har personligt arbejde med ejendommen
 • er passiv ejer af en virksomhed, hvor du ikke har personligt arbejde
 • ejer en bortforpagtet virksomhed

Det kan også være aktiviteter med erhvervsmæssigt formål, hvor du aldrig arbejder mere end 5 timer om måneden.

Timerne medfører ikke fradrag i dagpengene og kan heller ikke bruges til genoptjening eller forlængelse af din dagpengeret. FTFa skal have godkendt dine aktiviteter som formueforvaltning.

Mere information om formueforvaltning

FTFa skal have godkendt dine aktiviteter som formueforvaltning. Har du endnu ikke fået godkendt din erhvervsmæssige aktivitet som formueforvaltning, skal du kontakte os telefonisk eller sende os en besked.

Er din formueforvaltning godkendt til at være under 5 timer, og du får behov for at bruge flere timer, skal du kontakte os.

Formueforvaltning kan også være med selskab, hvor formålet med selskabet alene er formueforvaltning. Hvis det tidligere har været et selskab med erhvervsmæssig aktivitet, skal du dokumentere, at der ikke længere er erhvervsmæssige aktiviteter i selskabet og at alle driftsmidler er afhændet.

Du har holdt fri eller ferie for egen regning. Du får ikke dagpenge, når du holder fri for egen regning.

Fritidsbeskæftigelse er aktiviteter med et erhvervsmæssigt formål, hvor din:

- aktivitet ikke bliver beskattet som selvstændig virksomhed, eller

- hvor aktiviteten ikke defineres som formueforvaltning

Der skal være tale om aktiviteter med et erhvervsmæssigt formål. Det betyder, at fx dine hobbier og andre fritidsaktiviteter ikke går ind under denne definition. Aktiviteten Fritidsbeskæftigelse er derfor ikke defineret ud fra, om den foregår i din fritid, selvom navnet kunne lyde som sådan.

Mere information om fritidsbeskæftigelse

FTFa skal have godkendt dine aktiviteter som fritidsbeskæftigelse. Har du endnu ikke fået godkendt din erhvervsmæssige aktivitet som fritidsbeskæftigelse, skal du kontakte os på telefon eller sende os en besked.

Du kan vælge at få din aktivitet godkendt som fritidsbeskæftigelse, hvis du har en erhvervsmæssig aktivitet med en årlig omsætning på under 50.000 kr., og ikke har pligt til at oprette et CVR-nummer.

Nogle konkrete aktivitetstyper kan du altid vælge at få godkendt som fritidsbeskæftigelse. Det kan være deltidslandbrug, udlejningsejendom med op til 10 lejemål, vindmølle eller solcelleanlæg eller fx biavl. Får du godkendt en af disse specifikke aktiviteter som fritidsbeskæftigelse, er det uden betydning, om du har et CVR-nummer.

På dit dagpengekort skal du oplyse de timer, hvor du har arbejdet frivilligt og ulønnet. Det skyldes, at der er en grænse for, hvor meget du må arbejde, før du bliver modregnet i dine dagpenge.

Har du fået godkendt dit arbejde som en frivillig aktivitet uden modregning, skal du ikke skrive noget på dit dagpengekort. Se eventuelt i dit godkendelsesbrev hvis du er i tvivl, om vi har godkendt det uden modregning.

Efter nogle ansættelser skal din arbejdsgiver betale 2 af dine første dage som ledig. Det kommer an på, hvor meget du har arbejdet for arbejdsgiveren de sidste 4 uger. De dage bliver kaldt for G-dage.

Vi kender til dine G-dage, fordi vi kiggede på dine arbejdstimer, da vi godkendte din ret til dagpenge. Derfor står G-dagene som regel allerede på dagpengekortet.

Vil du vide mere om, hvad er G-dage er, kan du læse om det her.

Honorar er en samlet betegnelse for ansættelser, hvor du får løn for en opgave, og ikke for det antal timer du lægger i opgaven.

Ukontrollabelt arbejde er, hvor der ikke er oplysninger om det antal timer, du får løn for. Det kan være fordi, du og din arbejdsgiver ikke har aftalt et fast beløb for udførelsen af en opgave, eller fordi din løn er ren provision.

Når du er aflønnet med honorar/ukontrollabelt arbejde, skal du skrive din løn på dagpengekortet og ikke antallet af arbejdstimer. Du skal skrive din bruttoløn, altså før skat. Derfra omregner vi din løn til timer, som vi trækker fra i din udbetaling.

Mere information om honorar/ukontrollabelt arbejde

Det er som hovedregel din arbejdsgiver, der bestemmer, om dit arbejde er ukontrollabelt eller ej. Indberetter din arbejdsgiver alene din løn og ikke dine arbejdstimer til indkomst¬registeret, hører dit arbejde ind under aktiviteten honorar/ukontrollabelt arbejde.

Har din arbejdsgiver kun indberettet dine løntimer, er arbejdet kontrollabelt, og så skal du typisk skrive det på som Lønarbejde (se næste afsnit).

Lønarbejde er arbejde, hvor din arbejdsgiver indberetter både løn og arbejdstimer til e-Indkomstregisteret. Den tid, du har arbejdet, bliver trukket fra i dine dagpenge time for time, uanset hvor høj din timeløn er.

Du registrerer dine arbejdstimer på kalenderkortet (side 2 på dagpengekortet). Klik på et tomt felt ud fra den dag, hvor du har arbejdet, og vælg ”Lønarbejde” i rullemenuen, der kommer frem. Du skal skrive det antal timer og minutter, du har arbejdet. 2½ time skrives som 2 timer og 30 minutter. En hel dag i en uge med 37 timers arbejde svarer til 7 timer og 24 minutter.

Bagefter skal du skrive, hvor du har arbejdet. Du kan finde din arbejdsgiver i rullemenuen, hvis vi allerede kender din arbejdsgiver. Hvis ikke, skal du selv oprette den ved at klikke på forstørrelsesglasset.

Tre typer arbejde, du skal være opmærksom på

Er du lige blevet ledig?
Og har du arbejdet ind i den måned, som du udfylder kort for? Så skal du skrive dine arbejdstimer på som lønarbejde både før og efter, du har meldt dig ledig.

Er du underviser?
Så skal du omregne dine lektioner, så du skriver dine timer og minutter inklusiv forberedelsestid. Se hvordan du omregner dine lektioner her. 

Du skal bruge den omregningssats, der står i din kontrakt. Ellers risikerer du, at du får udbetalt for mange dagpenge, som du så skal betale tilbage, når Skat sender deres oplysninger til os.

Har du fastlønnet deltidsarbejde?
Har du fortalt os om dit arbejde fx ved at sende din kontrakt til os? Så er kortet forud udfyldt med de timer, du har oplyst. Så skal du ikke rette i dine timer på kortet, og du kan nøjes med at sende kortet, som det er.

HUSK PÅ, at hvis du har arbejdet ekstra timer – som du også har fået ekstra løn for – skal du skrive dine ekstra timer på kortet. Det gør du ved at trykke på ”Ny” til højre ud for dagen, hvor du har arbejdet. Så kan du skrive det antal timer og minutter, du har haft ekstra.

Mere om fastlønnet deltidsarbejde

Du har fastlønnet deltidsarbejde, når du har en fast tidsnorm på dit arbejde, og du også får en fast månedsløn, uanset hvor mange vagter du har haft. Når du er fastlønnet, modregner vi din løn i stedet for dine arbejdstimer. Lønnen omregner vi til timer og fordeler ud på alle hverdage i måneden. Da årets måneder har forskellig antal hverdage, bliver modregningen pr. dag forskellig fra måned til måned. Sammenlagt modregner vi altid det samme antal timer per måned, som du får løn for.

På dagpengekortet skal du skrive de timer, du bruger på at afvikle din selvstændige virksomhed.

FTFa skal godkende, at du kan afvikle din virksomhed inden for de første 6 måneder af din ledighed.

Selvstændig bibeskæftigelse er en erhvervsmæssig aktivitet, som beskattes som selvstændig virksomhed. Du har typisk et CVR-nummer, og derfor defineres dit arbejde som selvstændig virksomhed. Dette gælder medmindre aktiviteten kan godkendes efter undtagelserne i reglerne om fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning (Se under F højere oppe på denne side).

Du skal skrive alle de timer, du lægger i din selvstændige bibeskæftigelse, på dagpengekortet – uanset hvornår i døgnet, du har lavet arbejdet, og om du har haft en indtægt eller ej.

FTFa skal have godkendt din aktivitet som selvstændig bibeskæftigelse. Begynder du en ny selvstændig virksomhed, som du ønsker godkendt som bibeskæftigelse, skal du kontakte os på telefon eller sende os en besked.

Du har været syg i en periode. Når du er syg, og har sygemeldt dig på jobnet.dk, sender Jobcentret informationen videre til os.

Derfor er sygdomsperioden ofte udfyldt på dit kort på forhånd. Står din sygdomsperiode korrekt, kan du lade den stå og sende kortet afsted til os. Ellers, kan du rette perioden på kortet.

Du har ret til dagpenge, men ønsker ikke at få dem udbetalt i den periode, du skriver på kortet. Det kan være fordi, du ikke ønsker at bruge af din dagpengeret, fx de 30 uger du har ret til supplerende dagpenge.

Det er vigtigt, at du alligevel registrerer dine eventuelle arbejdstimer. På dagpengekortet kan du godt skrive både ”ønsker ikke ydelser” og dine arbejdstimer på samme dag. Tryk på ikonet ”plus” for at skrive to aktiviteter på den samme dag.

Det er kun på hverdage, du kan registrere Ønsker ikke dagpenge.

DIT DAGPENGEKORTS REJSE

Her kan du se, hvordan forløbet for dagpengekortet er. Det er et samarbejde mellem dig og os:

 

 1. DIG: Udfyld dagpengekortet med gætteperiode (d. 24.)

 2. FTFa: Vi behandler og sætter kort til udbetaling

 3. DIG: Penge sat ind på nemkonto (sidste bankdag i måneden)

 4. DIG: Send opdateret dagpengekort, hvis der er sket ændringer (1. i måneden)

 5. FTFa: Vi regulerer til næste udbetaling