Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

SYGDOM

Spørgsmål og svar om sygdom og dagpenge

KAN JEG FÅ DAGPENGE, HVIS JEG ER SYG?

Er du syg inden din første ledighedsdag, skal du kontakte kommunen, så de kan vurdere, om du har ret til sygedagpenge. Men bliver du syg i løbet af din første ledighedsdag eller på et tidspunkt, mens du får dagpenge eller supplerende dagpenge, skal du allerede på første sygedag melde dig syg via jobnet.dk på Min Side under Planer og aftaler. 

Du kan stå i to situationer, når du bliver syg:

Situation 1: Hvis du er syg, før du afslutter dit ansættelsesforhold, og altså INDEN du har meldt dig ledig, så skal du kontakte kommunen, så de kan vurdere, om du kan få sygedagpenge. For når du er syg inden det, der ville svare til din første ledighedsdag i a-kassen, så har du nemlig ikke ret til dagpenge – heller ikke dagpenge under sygdom.

Situation 2: Hvis du bliver syg på et tidspunkt i den periode, du er ledig og modtager dagpenge eller supplerende dagpenge, skal du melde dig syg, også selvom du kun er syg en enkelt dag. Det gælder også, hvis du bliver syg i løbet af din første ledighedsdag, efter du har meldt dig ledig hos jobcenteret.

Du melder dig syg på jobnet.dk. Vi i FTFa får automatisk besked om, at du er sygemeldt, når du registrerer det på jobnet.dk, så du behøver ikke kontakte os om det. Når du bliver rask igen, skal du med det samme melde dig rask via jobnet.dk på Min Side under Planer og aftaler, så du igen kan få dagpenge fra a-kassen.

Nedenfor kan du læse lidt mere om, hvornår du får dagpenge og sygedagpenge, hvis du bliver syg, mens du er ledig (situation 2):

  • Hvis du er fuldtidsledig, får du dagpenge fra a-kassen i dine første 14 sygedage. Er du ikke rask efter 14 dage, får du derefter sygedagpenge fra din kommune. Du modtager et ansøgningsskema om sygedagpenge, som du skal sørge for at sende til din kommune inden for otte dage efter, at brevet er sendt til dig. Modtager du ikke ansøgningen automatisk, skal du kontakte din kommune senest fem uger efter din første sygedag og fortælle, at du ønsker sygedagpenge. 

  • Hvis du har deltidsarbejde og modtager supplerende dagpenge, får du ikke dagpenge fra din a-kasse under sygdom. Du får i stedet sygedagpenge fra din kommune fra din første sygedag. Du modtager et ansøgningsskema om sygedagpenge, som du skal sørge for at sende til din kommune inden for otte dage efter, at brevet er sendt til dig. Modtager du ikke ansøgningsskemaet automatisk, skal du kontakte din kommune senest tre uger efter din første sygedag og fortælle, at du ønsker sygedagpenge.

Du kan først få dagpenge under sygdom eller sygedagpenge, når du har meldt dig syg på jobnet.dk. Det er derfor vigtigt, at du sygemelder dig allerede på din første sygedag.

Hvis din læge skønner, at du kun kan delvist raskmeldes, skal du kontakte FTFa, inden du melder dig rask på jobnet.dk. Vi skal nemlig vurdere, om du kan få dagpenge, da det kræver, at du står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet.

KONTAKT OS

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning og sparring, så står vi klar ved telefonerne alle hverdage fra kl. 08:00-16:00 samt torsdage kl. 08:00-18:00.

Tlf. 70 13 13 12

Eller chat med vores chatbot, som er åben fra 08:00-15:30 i hverdagene. Du finder den nede i højre hjørne af skærmen.
Visse cookies er nødvendige for at kunne anvende chatten.