Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

ER DU BLEVET KALDT TIL JOBSAMTALE?

Sådan forbereder du dig til jobsamtalen

Jobsamtalen handler om at teste kemien mellem dig og din potentielt kommende arbejdsgiver. For dig handler det særligt om at vise mere af dig selv, dine faglige og personlige kompetencer og relevant erfaring. Her har du mulighed for at uddybe alt det, der ikke var plads til i jobansøgningen. Til jobsamtalen vil du blive stillet en masse spørgsmål, og det kræver grundig forberedelse, hvis du ønsker at være mere sikker i dine svar. Derudover skal du også selv stille spørgsmål, og dem skal vi nok give nogle gode bud på her på siden. 

Indhent viden om virksomheden inden jobsamtalen

Du kommer langt med at tjekke virksomhedens hjemmeside, sociale medier, som Facebook, Instagram og LinkedIn og ved at søge på Google før jobsamtalen. De tjekker højst sandsynligt også dig. Spørg gerne dit netværk, om de kender virksomheden. Den viden, du indsamler, kan du bruge til at forberede spørgsmål om det, du er nysgerrig på i forhold til for eksempel kollegaskabet, ledelsen, markedsområder, produkter eller services. Det sender et klart signal om, at du er interesseret i jobbet og virksomheden som din kommende arbejdsgiver.

Læg en strategi for, hvad og hvor meget du vil fortælle

Til jobsamtalen vil arbejdsgiver spørge ind til din ansøgning og dit CV. Ud over at tage en kopi af dit materiale med, er det vigtigt, at du har besluttet, hvad du vil fremhæve og hvordan.

Vær klar på dit kernebudskab, som er det absolut vigtigste, en kommende arbejdsgiver skal vide om dig, før samtalen er slut. Vælg et par nøgleord, der beskriver det, du kan, vil, og den du er. Øv dig hjemmefra i at fortælle om din faglighed, personlighed og motivation på en kort og præcis måde, så dit kernebudskab er relevant i forhold til arbejdsgivers virkelighed. Få hjælp til det med FTFa jobsøgningsmodel.

Bliv inspireret af Sarah. Hun brændte igennem til jobsamtalen ved at sige tre ting.

Giv konkrete eksempler, snak i billeder, og sæt tal på

Forbered gerne eksempler til jobsamtalen, der synliggører, hvordan dine kompetencer og erfaring kan bruges til at skabe værdi for virksomheden. Arbejdsgiver kan ikke nødvendigvis gætte sig til det.

Det kan være et projekt, du har afsluttet med succes, eller en case, som underbygger dine kompetencer. Hvordan kan du vise (og ikke bare sige), at du er målrettet og resultatorienteret? Hvilke resultater har du skabt? Hvilke fælles mål har du været med til at nå? Og hvad var din specifikke rolle i den sammenhæng? Det skaber troværdighed og giver et billede af, hvordan du kan skabe resultater i virksomheden. 

Jobsamtalens uundgåelige: “Vil du fortælle lidt om dig selv?”

Arbejdsgiver styrer jobsamtalen og indleder typisk med at fortælle om virksomheden og jobbet, før de spiller bolden over til dig – ofte med invitationen ”fortæl lidt om dig selv”. 

Her skal du komme med nogle fyldestgørende men ikke for lange svar. Forbered dig hjemmefra på, hvad du vil sige, og tag eventuelt udgangspunkt i elevator pitch-metoden. Her forbereder du en “tale” på maksimalt 60 sekunder, der meget skarpt og præcist runder:

 • Hvem du er 
 • Hvad du arbejder med
 • Hvilken værdi du kan skabe
 • Din motivation for at søge jobbet
 • Hvad du ønsker af nye udfordringer 

Nogle kandidater kommer derfra med en følelse af, at de ikke fik sagt og spurgt om det, de gerne ville, fordi de ikke blev inviteret til det. Men det er dit ansvar at sørge for, at arbejdsgiver får det absolut vigtigste at vide om dig.

Prøv dig også frem med at stille åbne spørgsmål til relevante emner, der måtte dukke op undervejs. Nævner de eksempelvis, at teamet planlægger et nyt fokus eller udviklingstiltag, så spørg ind til, hvilket fokus det er, eller udvikling på hvilket område. Lyt til svaret, og brug det som en værdifuld indsigt til at give arbejdsgiver mere målrettet viden om dig, så de kan vurdere, om du er den rette medarbejder.

Forbered dig mentalt til jobsamtalen, og undgå dårlig nervøsitet

Der er meget på spil i en jobsamtale, og det kan derfor være en ganske nervepirrende oplevelse. Adrenalin og nervøsitet ligner hinanden, men hvor den ene er din medspiller, kan den anden nemt blive din modspiller, hvis ikke den håndteres optimalt. 

Forbered dig på, hvad du kan gøre op til og under samtalen for at vende eventuel dårlig nervøsitet til adrenalin og energi. Hvad kan du gøre for at bevare overblikket og få den bedste version af dig selv frem? Hvis du er meget nervøs, kan det virke afvæbnende og beroligende at sige det.

Nervøsitet før en jobsamtale er et positivt tegn på, at du ønsker at gøre dit bedste og frygter ikke at være tilstrækkelig eller få en dårlig oplevelse. Men for at sikre at nervøsiteten ikke hindrer dig i at vise, hvem du i virkeligheden er, så kan du have de 5 nedenstående råd in mente:

 1. Vær godt forberedt. Så vil du også være mere selvsikker og stole på, at du kan håndtere, det du møder til jobsamtalen.
 2. Tænk positivt om dig selv og dine kompetencer. Nervøsitet er nemlig selvværdsbetinget, så du skal minde dig selv om, at du er værdifuld og har mange fantastiske kompetencer.
 3. Husk på, at det ikke kun er dig, der skal vurderes. Du skal også vurdere, om virksomheden og den specifikke stilling er det rigtige for dig. Den indsigt kan tage lidt af presset fra dine skuldre, så du begynder at fokusere mindre på, hvad de tænker om dig.
 4. Tænk vejret dybt. Hvis din nervøsitet tager overhånd, kan det udvikle sig til frygt og angstlignende symptomer. Her er den del af hjernen, der håndterer følelser, i alarmberedskab og kan oftest beroliges med dybe vejrtrækninger. 

10 spørgsmål du skal kunne svare på til jobsamtalen

Du ved aldrig helt, hvad en jobsamtale bringer. Men her har vi samlet 10 relevante spørgsmål inden for fire områder, som du med fordel kan forberede dig på inden samtalen. Du bliver måske ikke spurgt om præcis disse, men variationer af dem kan du i de fleste tilfælde godt regne med.

 1. Kan du fortælle lidt om dig selv?
 2. Hvorfor vil du gerne arbejde for virksomheden, og hvad er det særligt, der interesserer dig i jobbet?
 3. Hvilke betænkeligheder har du ved jobbet?
 4. Hvad tror du vil være din største udfordring i jobbet? Hvor er du tidligere stødt på udfordringer?
 5. Hvad interesserer dig særligt inden for dit felt i øjeblikket?
 6. Hvad er dine største styrker og svagheder, og hvordan kommer de til udtryk? Vær gerne meget konkret, og fold dit svar ud med eksempler på succeser og situationer, hvor du lærte noget. Det er vigtigt at vise arbejdsgiveren, hvordan du reflekterer over dig selv og dine handlinger.
 7. Hvad har du lært det seneste år? Hvordan har du udviklet dig? Her vil arbejdsgiveren typisk gerne blive klogere på din evne til at kunne tilpasse dig nye situationer.
 8. Hvordan vil du bidrage til teamets udvikling?
 9. Hvordan vil din nuværende chef/kollega beskrive dig? Både fagligt og personligt.
 10. Hvad er en god leder for dig, og hvilke forventninger har du til din kommende arbejdsgiver og chef? Og hvad er en god kollega for dig?

8 DRÆBERSPØRGSMÅL TIL JOBSAMTALEN

Her er de 8 sværeste spørgsmål, der kan blive stillet til din næste jobsamtale, og hvor du skal have et svar parat, selvom svaret ikke altid er lige til.

Spørgsmålet handler i høj grad om: ”passer du ind i vores virksomhed, i vores team og kan du løse de opgaver, vi har brug for?” Vær bevidst om din vinkel på historien om den røde tråd i dit arbejdsliv, så den er relevant i forhold til jobbet.

Arbejdsgiver spørger ikke kun for at finde ud af, om du vil kunne trives med deres måde at gøre tingene på, men også for at høre, om du kan reflektere over dine udfordringer og mindre gode sider – og ikke mindst, hvordan du håndterer og balancerer dem med dine styrker.

Arbejdsgiver pejler sig ind på, om du vil trives i jobbet, teamet og virksomheden, men også på, hvorvidt de kan stimulere og fastholde dig eller om du er overkvalificeret og vil kede dig. Det er vigtigt at få afstemt for begge parter på den lange bane.

Tænk over, hvordan du har håndteret dem i dine tidligere jobs og forbered eksempler til jobsamtalen, der siger noget om, hvem du er som medarbejder og kollega.

Gennemtænk korte svar, der oser af overskud og selvindsigt snarere end underskud og forsøg på at skjule noget. Læg vægt på, hvad udfordringen har lært dig, og hvordan du trækker på den læring.

Lederen spørger ind til dine præferencer for at finde ud af, om de passer til hans/hendes ledelsesstil: har du brug for faste rammer og klare linjer eller selvstændighed og frie tøjler? Det er også vigtigt at afstemme. Dvæl ikke ved dit forhold til en tidligere chef – uanset om det var godt eller skidt. Samtalens fokus er fremadrettet.

Arbejdsgiveren forventer, at du har en fornemmelse af, hvor du ligger lønmæssigt. Det siger også noget om dig. Løn betyder noget for alle, så undlad at sige, at det ikke er vigtigt, selvom lønnen måske ikke er det vigtigste. Kontakt din faglige organisation og forhør dig om lønniveauet i branchen eller tjek lønstatistikker på nettet. Overvej niveauet i forhold til din nuværende løn, dine kompetencer i det nye job og din absolutte smertegrænse. Kom med et udspil på den baggrund.

Stil også selv spørgsmål til arbejdsgiver

Et par uddybende spørgsmål til sidst eller en kommentar om, at I er kommet godt omkring det, du havde forberedt, efterlader et positivt indtryk. Tænk på, at du ikke bare søger et job men et arbejdsliv og en hverdag – så hvad har du brug for at vide om organisationskulturen, arbejdsgangen, teamsammensætningen, opgaverne, opgavefordelingen? 

Spørg for eksempel: ”Hvad skal jeg nå i mål med de første tre måneder/halve år, hvis I vælger at ansætte mig – og hvad vil jeg blive målt på?” eller ”Hvad kendetegner en god kollega i jeres team?”. Undlad dog at spørge ind til muligheder for kurser eller personlig udvikling, da dette kan blive misforstået af lederen.

TIPS FRA ANDRE MEDLEMMER

AFSLAG? BRUG DET KONSTRUKTIVT

Bed om en kort og konkret feedback fx på, hvad der gjorde udslaget, og hvad du kunne gøre bedre næste gang. Det kan også være aktuelt at vide, hvad der gjorde, at du kom i betragtning. Lyt til feedbacken uden at vurdere det, der bliver sagt. Husk, at arbejdsgiver fortæller om sin oplevelse. Din oplevelse er en del af det fulde billede. Tag det med, du kan bruge.

Få karrierecoachens råd
AFSLAG? BRUG DET KONSTRUKTIVT

KONTAKT VORES JOBRÅDGIVERE

Er du ledig kan du altid bruge FTFa's jobrådgivere som sparringspartnere. Vi kender dit fagområde og arbejdsmarked, fordi vi samarbejder med 54 faglige organisationer og 500 virksomheder.

Ring på telefon 70 13 13 12 eller book møde via Tast selv.

Book møde via Tast Selv
KONTAKT VORES JOBRÅDGIVERE