Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

DIMITTENDSATS OG MEDLEMSKAB FOR NYUDDANNEDE

Hos a-kassen FTFa kan du blive medlem som nyuddannet og optjene rettigheder til at modtage dagpenge ved ledighed. Du skal blot melde dig ind i FTFa senest 14 dage efter din sidste eksamen – så får du ret til dagpenge en måned efter, du er færdig med din uddannelse. Læs mere om dimittendsatsen her, og bliv klogere på reglerne.

Meld dig ind i a-kassen i god tid og vær berettiget til dagpenge fra dag ét

For at få ret til dagpenge fra din første ledighedsdag efter end uddannelse, så skal du have været medlem af a-kassen i mindst et år. Har du ikke det, så skal du blot melde dig ind senest 14 dage efter din sidste eksamen, og så kan du få dagpenge fra måneden efter. Husk, at et medlemskab i a-kassen er gratis, imens du er studerende, såfremt din uddannelsen opfylder kravene. Så det koster dig altså ingenting, udover de få minutter du bruger på indmeldelsen. 

Læs mere om vores priser, satser og regler her.

 

Dagpengesatsen som nyuddannet afhænger af, om du har forsørgerpligt for et barn eller ej. Du får derfor ikke en beregnet dagpengesats som nyuddannet men i stedet en fast sats. Er du forsørger for et barn, er satsen 82 % af den højeste dagpengesats, og er du ikke forsørger, er satsen 71,5 % af den maksimale dagpengesats. Får du barn i din ledighedsperiode, vil din dagpengesats stige til 82 %-satsen, måneden efter du har fået forsørgerpligt. 

Dimittendsats uden forsørgerpligt

Som nyuddannet kan du de første tre måneder få op til 14.557 kroner i dagpenge. Efter tre måneder bliver beløbet ændret til 10.011 kroner, når du er under 30 år.

Dimittendsats over 30 år uden forsørgerpligt

Er du over 30 år, så kan du de første tre måneder få op til 14.557 kroner i dagpenge, hvorefter den ændres til 12.645 kroner. 

Dimittendsats med forsørgerpligt

Hvis du er forsørger, får du 16.694 kroner i dagpenge, når du er færdig med din uddannelse.

Skift status, når du er færdiguddannet

Det er ikke alle, der behøver at ændre deres status fra studerende til nyuddannet, og det kommer i høj grad an på, om du har haft lønnet arbejde under din uddannelse. Hvis en ændring i status er nødvendig i dit tilfælde, skal det gennemføres inden for en periode på 14 dage efter afslutningen af din uddannelse. Til det skal du bruge en specifik formular. 

Hvis du tidligere har været gratis medlem af vores a-kasse, skal du indsende en meddelelse om "Uddannelsesafslutning" senest 14 dage efter endt uddannelse, forudsat at du har foretaget en ændring i din medlemsstatus.

Du kan sende meddelelsen via Tast Selv.

Som tidligere nævnt er det gratis at være medlem som studerende, hvorefter din betaling først begynder, når du er færdiguddannet. Prisen for dit medlemskab afhænger af, om du vil være fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret, og om du ønsker at betale til efterløn. Få overblik over priserne her:

Medlemskab uden efterlønsbidrag per måned

 • Fuldtid: 472 kroner
 • Deltid: 350 kroner
 • Studerende: 0 kroner
 • Studerende over 30 år: 368 kroner

Medlemskab med efterlønsbidrag per måned

 • Fuldtid: 1.003 kroner
 • Deltid: 704 kroner

Regler og krav for at modtage dagpenge som dimittend

Når du afslutter din uddannelse, er der specifikke regler og krav, du skal opfylde for at være berettiget til dagpenge som nyuddannet. For at sikre at du modtager dagpenge som nyuddannet uden unødige forsinkelser, er her et overblik over de vigtige skridt, du bør følge:
 

 1. Skift din status til nyuddannet: Indsend "Uddannelsesafslutning" blanketten via Tast Selv inden 14 dage efter sidste eksamen for at skifte status fra studerende til nyuddannet. Blanketten findes under Studerende/nyuddannet på Tast Selv. 
 2. Meld dig ledig via jobnet.dk: Sørg for at tilmelde dig som ledig på jobnet.dk dagen efter din sidste eksamen. Dette skridt er afgørende for at du kan modtage dagpenge. Hvis du ikke har været medlem af en a-kasse under hele dit studie, skal du være opmærksom på, at der er en måneds karensperiode.
 3. Meld dig ledig i Tast Selv: efter modtagelse af bekræftelsesmail om statusskift til Nyuddannet for at søge dagpenge. Dagpengesatsen afhænger blandt andet af, om du har børn.
 4. Studiejob: Du kan fortsætte dit studiejob og muligvis modtage supplerende dagpenge. Læs mere om dette på vores hjemmeside. 
 5. Opret dit cv på jobnet.dk: Her finder du relevante jobtilbud, Tilmeld dig også til et møde for nyuddannede via Tast Selv hos FTFa, hvor du lærer om dagpengeregler og introduceres til Min Plan.

Hvor længe kan jeg være på dimittendsats?

Hvor længe du er nyuddannet og derved på dimittendsats afhænger af flere forhold. I princippet er du nyuddannet, indtil du får dit første job. Men du kan først få beregnet en ny dagpengesats, 6 måneder efter du er dimitteret.

Skal jeg opsige mit studiejob?

Det er muligt at beholde et job, som du har haft under studiet, efter du er færdig med din uddannelse. Hvis det kun er et deltidsarbejde, så kan du i nogle tilfælde få supplerende dagpenge – og det kan du modtage i maksimalt 30 uger (ikke krav om sammenhængende). Når du er blevet godkendt, så skal du hver måned registrere dine arbejdstimer i et dagpengekort, så vi kan modregne dine dagpenge.   

Når dit studie er afsluttet, og du skal begynde at modtage dagpenge, præsenteres du altså for to valgmuligheder angående dit studiejob. Du kan vælge enten at fortsætte med at arbejde i dit studiejob og modtage supplerende dagpenge, eller du kan vælge at afslutte dit studiejob, inden du begynder at modtage dagpenge. 

I forbindelse med valget om studiejob og supplerende dagpenge, er der en fordel ved at bevare en forbindelse til arbejdsmarkedet, selv mens du er på dagpenge og søger et fuldtidsjob. 

Du har mulighed for at arbejde sideløbende med din jobsøgning, forudsat at du ikke er bundet til din arbejdsplads og kan opsige din stilling med kort varsel. Hvis du beslutter dig for at beholde dit studiejob, skal du være opmærksom på, at du vil være berettiget til at modtage supplerende dagpenge. 

Læs mere om reglerne for supplerende dagpenge og deltidsarbejde her.

Opsig studiejobbet i god tid, hvis du ikke vil fortsætte det efter studiet

Hvis du vælger at stoppe i dit studiejob, når du afslutter dit studie, er det vigtigt at træde ud af stillingen senest dagen før din afsluttende eksamen. Dette sikrer, at du er berettiget til dagpenge fra dagen efter din sidste eksamen under forudsætning af, at du har været medlem af a-kassen i minimum et år.  

Hvis du derimod vælger at forlade dit studiejob, efter du er begyndt at modtage dagpenge, vil du blive pålagt en karantæneperiode på tre uger uden dagpenge. Derfor er det vigtigt at sige op i god tid. 

Skulle det ske, at du glemmer at opsige dit studiejob inden starten på din dagpengeperiode, kan det være en mulighed at søge om supplerende dagpenge. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis du selv vælger at opsige dit arbejde senere, vil det resultere i en karantæneperiode. I tilfælde af at din arbejdsgiver vælger at opsige dig, vil du derimod undgå karantæne. 

Dimittend og selvstændig

Som nyuddannet og selvstændig er der specifikke regler for dimittendsatsen hos FTFa. Hvis du er medlem med dimittendrettigheder og har en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du ansøge om supplerende dagpenge i op til 30 uger. Dog skal a-kassen godkende, at din selvstændige virksomhed er en bibeskæftigelse. Vær opmærksom på, at der er krav til jobsøgning, mødedeltagelse og tilgængelighed for arbejdsmarkedet. Det er vigtigt for at sikre, at du opfylder betingelserne for at modtage dagpenge, samtidig med at du driver din egen virksomhed. 

Få gode råd til at lande dit nye job

Som nyuddannet kan jobsøgningen virke overvældende, men hos FTFa er vi her for at støtte og rådgive dig i din jobsøgningsproces. På vores hjemmeside giver vi dig masser af gode råd til, hvordan du skriver en god ansøgning og et skarpt, kronologisk cv, så du kan øge din chancer for at komme til en jobsamtale. Når du bliver indkaldt til en samtale, så skal du sørge for at forberede dig godt, så du bedst muligt kan vise, at du er perfekt til jobbet. Hvordan du forbereder dig til jobsamtalen, giver vi også mange bud på, og du kan altid booke et fysisk eller online møde med en konsulent, hvis du har brug for dybdegående sparring. 

Som noget helt unikt tilbyder vi hos FTFa vores Jobmakker, som bruger kunstig intelligens til lynhurtigt at lave et udkast til en ansøgning eller give dig feedback på en ansøgning. Du kan også få Jobmakker til at lave en kompetence profil til dig.

BLIV MEDLEM AF FTFa

Bliv medlem af FTFa, og oplev en verden af fordele. Du kan nemt og hurtigt melde dig ind, og som medlem får du adgang til et væld af værdifulde ressourcer, såsom:

 • Vejledning af en kompetent job- og karriererådgiver, som kender til din specifikke branche
 • Guides til studielivet
 • Mulighed for at deltage i inspirerende kurser og webinarer

Vores dygtige job- og karriererådgivere står til rådighed med god vejledning, så du med dine styrker og kompetencer kan øge dine chancer for at komme godt ud på arbejdsmarkedet.

TJEK, HVOR MEGET DU KAN SPARE VED AT SKIFTE A-KASSE TIL FTFa

Besparelsen er udregnet på baggrund af din folkepensionsalder. 

Vælg din nuværende A-kasse:

Vælg dit fødselsår:

Din årlige besparelse:
kr.
Din samlede besparelse:
kr.
Spar penge og bliv medlem

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL TIL DAGEPENGE TIL NYUDDANNEDE

Senest 14 dage efter din sidste eksamen, skal du udfylde blanketten 'Uddannelsesafslutning' via Tast Selv. Denne handling ændrer din status fra at være studerende til at være nyuddannet. Du finder blanketten i Tast Selv-sektionen under 'Studerende/nyuddannet'. 

Statusændringen betyder, at din registrering i a-kassen ændres fra studerende til nyuddannet. For at være berettiget til dagpenge, er det vigtigt at have den korrekte status i a-kassen. 

Ikke alle behøver at ændre deres status efter endt uddannelse. Dette kan variere afhængigt af, om du har modtaget SU eller haft betalt arbejde under dit studie. Hvis du er usikker på, om du skal skifte status, kan du kontakte os på telefonnummer 70 13 13 12 for yderligere vejledning. 

Hvis du er forsørger til et barn, der er under 18 år, vil du modtage en månedlig udbetaling på 16.694 kroner i form af dagpenge gennem hele perioden. 

For at opnå retten til dagpenge som nyuddannet, skal du leve op til et sprogkrav. 

Dette sprogkrav kan opfyldes på følgende måder: 

 • Ved at have afsluttet 6. klassetrin i folkeskolen.
 • Ved at have bestået prøven i Dansk 2.
 • Eller ved at have bestået en danskprøve, der er på et niveau svarende til Dansk 2. 

Du finder listen over alle måderne til at opfylde sprogkravet her.

Hvis du ikke er i stand til at imødekomme sprogkravet, er det muligt at kvalificere sig til dagpenge ved at opfylde et tilknytningskrav. Dette krav indebærer, at du skal have en vis forbindelse til det danske arbejdsmarked. Mere præcist skal du have arbejdet minimum 600 timer over en 12-måneders periode inden for de seneste 24 måneder. Du kan kontakte os på 70 13 13 12 for at høre mere om tilknytningskrav. 

Hvis der er en ferieperiode mellem dine uddannelser, kvalificerer du dig ikke til dagpenge under denne pause. Det vil sige, at du ikke kan modtage dagpenge, hvis du for eksempel er færdig med din professionsbacheloruddannelse i juni og planlægger at starte på en kandidatuddannelse efter sommerferien, og disse to har en uddannelsesmæssig sammenhæng. 

Det er vigtigt at ændre din status til nyuddannet senest 14 dage efter du har bestået din sidste eksamen. Dette skridt er nødvendigt for at sikre, at du kan modtage dagpenge baseret på din første uddannelse senere, hvis behovet opstår, eksempelvis hvis du ikke gennemfører din overbygning eller vælger at stoppe uddannelsen før tid.  

Hvis du er berettiget til SU, er der mulighed for at modtage SU mellem dine uddannelser. Du bør kontakte SU-styrelsen for yderligere oplysninger, hvorigennem du også kan søge SU mellem dine to uddannelser, når de har en uddannelsesmæssig sammenhæng.  

Skulle der være en længere periode mellem dine uddannelser, end blot en ferie adskillelse, kan du have ret til dagpenge under visse betingelser. Det kræver, at du er aktivt jobsøgende og står til rådighed for arbejdsmarkedet i ledighedsperioden, hvis denne overstiger 4 uger. Det kræver derudover, at du i øvrigt lever op til de generelle krav for at kunne modtage dagpenge som ledig. Se mere her.

Det er ikke muligt at være fritaget for kontingentbetaling i perioden mellem to uddannelser, hvis du ønsker at modtage dagpenge. Hvis du derimod opfylder kravene til kontingentfritagelse og modtager SU i den mellemliggende periode mellem dine to uddannelser, kan du fortsat været kontingent fritaget. 

LÆS MERE OM NYUDDANNEDE HER

På nyuddannet siden hjælper vi dig godt videre med dine planer, uanset hvad dit næste træk er. 

Gå til nyuddannet siden her
LÆS MERE OM NYUDDANNEDE HER