Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

SKAL DU PÅ BARSEL?

Her kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål omkring barsel og dagpenge. 

Du kan ikke få dagpenge fra FTFa, mens du er på barsel. I stedet kan du få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Det er Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af barselsdagpenge, og det er også Udbetaling Danmark, der afgør, om du har ret til barselsdagpenge.

Har du spørgsmål til dine barselsdagpenge, skal du derfor kontakte Udbetaling Danmark.

Se mere på www.borger.dk/barselsdagpenge eller ring 70 12 80 64.

Normalt vil du som mor kunne gå på barselsorlov fire uger før, du forventer at føde. Er du ledig, skal du derfor kontakte FTFa senest fire uger før din termin.

Du skal også kontakte jobcentret senest fire uger før termin. Jobcentret skal vurdere, om du kan undlade at komme til møder, indtil du skal på barsel.

FTFa giver Udbetaling Danmark besked om, at du ønsker orlov med barselsdagpenge, og derefter vil Udbetaling Danmark kontakte dig.

Du kan blive fritaget for jobsøgning, møder og aktivering hvis du inden for de næste 6 uger skal på barselsorlov. Kontakt dit lokale jobcenter – de står for at udstede fritagelsen.

Er du med i a-kasseforsøget, kan du blive fritaget for at søge job, deltage i møder og aktivering i op til 6 uger inden din barsel. For fritagelse skal du sende en besked via din Mailboks på Tast Selv med området ’Jobsøgning’ og emnet ’Øvrige’ og skrive din terminsdato. 

Du vil som udgangspunkt få udbetalt det samme i barselsdagpenge, som du ville kunne have modtaget i dagpenge fra FTFa. Det er dog Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse om størrelsen på barselsdagpenge.

Vær opmærksom på, at barselsdagpengene bliver udbetalt i perioder på 4 eller 5 uger, mens dagpenge fra FTFa bliver udbetalt ud fra et fast antal timer pr. måned. Det betyder, at udbetalingerne pr. måned ikke er ens.

Forældre har som hovedregel samlet set ret til 52 uger med barselsdagpenge.

Kontakt Udbetaling Danmark for at høre mere om barsel - www.borger.dk/barselsdagpenge eller ring 70 12 80 64.

Når du er blevet far eller medmor, har du som ledige ret til 2 ugers sammenhængende orlov, der skal holdes fra den dag eller dagen efter, barnet er født.

Kontakt FTFa umiddelbart efter, barnet er født. FTFa giver derefter Udbetaling Danmark besked om, at du ønsker orlov med barselsdagpenge, og derefter vil Udbetaling Danmark kontakte dig.

Du kan læse om yderligere rettigheder på www.borger.dk/barselsdagpenge