Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

SKAL DU PÅ BARSEL?

Her kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål omkring barsel og dagpenge. 

Du kan ikke få dagpenge fra FTFa, mens du er på barsel. I stedet kan du få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Det er Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af barselsdagpenge, og det er også Udbetaling Danmark, der afgør, om du har ret til barselsdagpenge.

Har du spørgsmål til dine barselsdagpenge, skal du derfor kontakte Udbetaling Danmark.

Se mere på www.borger.dk/barselsdagpenge eller ring 70 12 80 64.

Normalt vil du kunne gå på barselsorlov fire uger før, du forventer at føde. Er du ledig, skal du derfor kontakte FTFa senest fire uger før din termin.

Du skal også kontakte jobcentret senest fire uger før, du forventer at føde. Jobcentret skal vurdere, om du kan undlade at komme til møder, indtil du skal på barsel.

FTFa giver Udbetaling Danmark besked om, at du skal have barselsdagpenge, og derefter vil Udbetaling Danmark kontakte dig.

Du kan blive fritaget for jobsøgning, møder og aktivering hvis du inden for de næste 6 uger skal på barselsorlov. Kontakt dit lokale jobcenter – de står for at udstede fritagelsen.

Er du med i a-kasseforsøget, kan du blive fritaget for at søge job, deltage i møder og aktivering i op til 6 uger inden din barsel. For fritagelse skal du sende en besked via din Mailboks på Tast Selv med området ’Jobsøgning’ og emnet ’Øvrige’ og skrive din terminsdato. 

Du kan få det samme beløb i barselsdagpenge, som du ville være berettiget til at få i dagpenge.

Forældre har samlet set ret til 52 uger med barselsdagpenge.

Kontakt Udbetaling Danmark for at høre mere om barsel - www.borger.dk/barselsdagpenge eller ring 70 12 80 64.

Når du er blevet far eller medmor, har du ret til at holde 14 dages barsel, når barnet er blevet født. Kontakt FTFa om din fædre- eller medmorbarsel, når barnet er født.