Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

KONSEKVENSER VED LÆNGERE TIDS LEDIGHED, KARENS OG AFKORTNING

Du risikerer at blive trukket i dagpenge, hvis du er ledig i en længere periode uden at have arbejdet undervejs.

Hver 4. måned skal vi undersøge, hvor meget du har arbejdet i de foregående fire måneder, hvor du har fået dagpenge. Har du sammenlagt arbejdet i mere end 148 timer, så fortsætter du på dagpenge uden 1 karensdag.

Har du ikke haft så meget arbejde, vil du få 1 dags karens. Det betyder, at der er en dag, hvor du ikke får udbetalt dagpenge.

Fire måneders-perioden starter den dag, du bliver indplaceret i dagpengeperioden, hvilket altid er den 1. i den måned, hvor du begynder at få dagpenge. Perioden kan forlænges, hvis du fx har været på syge- eller barselsdagpenge.

Hvis du har fået dagpenge udbetalt igennem flere år, risikerer du at få afkortet din dagpengeperiode med 160,33 timer. Det svarer til en måneds dagpenge.

Din dagpengeperiode bliver afkortet, hvis du har brugt fire års dagpenge inden for de sidste otte år.

Får du dagpenge i den forlængede dagpengeperiode, så får du trukket 80,17 timer på din beskæftigelseskonto i stedet for.

Du er ledig i 4 måneder uden at have arbejde undervejs

Du risikerer at blive trukket i dagpenge, hvis du er ledig i en længere periode uden at have arbejdet undervejs. Hver 4. måned skal vi undersøge, hvor meget du har arbejdet i de foregående fire måneder, hvor du har fået dagpenge. Har du sammenlagt arbejdet i mere end 148 timer, så fortsætter du på dagpenge uden 1 karensdag. Har du ikke haft så meget arbejde, vil du få 1 dags karens. Det betyder, at der er en dag, hvor du ikke får udbetalt dagpenge. Fire måneders-perioden starter, når du får godkendt dagpenge. Perioden kan forlænges, hvis du fx har været på syge- eller barselsdagpenge.

Du har brugt 4 års dagpenge

Hvis du har brugt fire års dagpenge inden for de sidste otte år, får du afkortet din dagpengeperiode med 160,33 timer. Det svarer til en måneds dagpenge. Det får dog ikke nødvendigvis økonomiske konsekvenser for dig lige med det samme:

Hvis du fx har 1.000 timer tilbage af din oprindelige dagpengeret på 3.848 timer, så er det disse 1.000 timer, du har tilbage, der bliver reduceret med 160,33 timer, så du i stedet har 839,67 timer tilbage.

Får du dagpenge i den forlængede dagpengeperiode, så får du trukket 80,17 timer på din beskæftigelseskonto i stedet for.