Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

INFO TIL DIG, DER ER STUDERENDE OG OVER 30 ÅR

Er du studerende og over 30 år? Det kan være svært at navigere rundt i de forskellige dagpengeregler.
Forneden har vi samlet vigtige informationer til dig, der er studerende og over 30 år.

Du kan være gratis medlem, hvis du er studerende over 30 år og opfylder disse 3 betingelser:

• Du betaler efterlønsbidrag. Bemærk, sidste frist for tilmelding til efterløn er den dag, du fylder 30 år. Læs mere om opsparing til efterløn.
• Du har ret til dagpenge på baggrund af lønarbejde på det tidspunkt, hvor du starter din uddannelse. Det er kun lønnede arbejdstimer, du har haft, mens du har været medlem af en a-kasse, som tæller med. Læs mere om dagpengeret.
• Din indtægt inklusive SU i uddannelsesperioden må ikke overstige den maksimale dagpengesats på årsbasis. Se aktuelle dagpengesatser.

Opfylder du ikke alle 3 betingelser ovenfor, skal du betale kontingent.

Kan du ikke blive gratis medlem koster det kun 381 kr./md. at være medlem af FTFa. Som studerende er du nemlig fritaget for at betale administrationsbidraget på 107 kr. til FTFa. Når du er færdig med din uddannelse, koster et almindeligt medlemskab 488 kr./md

Det kan dog stadig betale sig for dig at melde dig ind 1 år før, uddannelsen slutter. Så får du ret til dagpenge allerede dagen efter din sidste eksamen.

Er du studerende og over 30 år? Så kan du vælge at blive deltidsforsikret medlem under studiet.

Melder du dig ind senest 1 år før, uddannelsen slutter som deltidsforsikret, så får du ret til dagpenge allerede dagen efter din sidste eksamen. Du har efter endt uddannelse mulighed for at få udbetalt dagpenge på dimittendsats som fuldtidsforsikret. Du skal dog være opmærksom på, at du skal udfylde en uddannelsesafslutning, hvor du skifter status fra deltidsforsikret til nyuddannet fuldtidsforsikret.

Du skal dog være opmærksom på, at det ikke altid kan betale sig at blive deltidsforsikret. Hvis du fx har en dagpengeret fra tidligere, vil det højst sandsynlig bedst kunne betale sig at forblive fuldtidsforsikret. Det giver mulighed for at få dagpenge som fuldtidsforsikret i stedet for som deltidsforsikret, hvis du fx bliver ledig, skal på orlov, eller hvis du ikke færdiggør din uddannelse og derfor skal have dagpenge.

Vær opmærksom på, at når du først har ændret din forsikring fra fuldtid til deltid, kan du kun ændre den igen, når du dimitterer på uddannelsen eller arbejder minimum 390 timer inden for en periode på 3 måneder.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 7013 1312.

Læs mere om, hvad det vil sige at have en dagpengeret.

Kontingent som deltidsforsikret er på 253 kr. om måneden (2024-tal). Det er 3.036 kr. om året.

Dagpenge for dimittender uden forsørgerpligt i en måned er gennemsnitligt 14.557 kr. (2024-tal). Du får altså en gevinst på op til 11.521 kr. brutto ved at have været medlem i det sidste år af din uddannelse, hvis du ikke er forsøger.

Dagpenge for dimittender med forsørgerpligt i en måned er gennemsnitligt 16.694 kr. (2024-tal). Du får altså en gevinst på op til 13.658 kr. brutto ved at have været medlem i det sidste år af din uddannelse, hvis du er forsøger.

FIK DU SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL?

Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i dagpengelovgivningen, så du er meget velkommen til at ringe til os på tlf. 70 13 13 12.

Kontakt os