Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

VILKÅR FOR DÆKNING

Klik på +'erne og få svar på dine spørgsmål omkring vilkår for dækning i forbindelse med FTFa Lønsikring.

Der gælder helt særlige vilkår ved indgåelse af fratrædelsesaftaler, da der også kan være forskel på aftalerne.

Derfor anbefaler vi, at du kontakter FTFa, inden du underskriver en fratrædelsesaftale for at høre, hvilken betydning det vil have for din lønsikring.

Du er dækket af FTFa Lønsikring, hvis du:

 • Har været fastansat og har fået løn for mindst 80 timers arbejde om måneden, de seneste 12 måneder, op til du bliver ledig
 • Er blevet sagt op
 • Får udbetalt dagpenge fra FTFa
 • Er tilmeldt jobcentret og står til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Har haft forsikringen i mindst ni måneder, når du modtager din opsigelse
 • Mister dit job på grund af sygdom eller ulykke, eller
 • Er selvstændig og din virksomhed er gået konkurs, i betalingsstandsning eller på tvangsauktion

Du er ikke dækket af FTFa Lønsikring, hvis du:

 • Selv er skyld i din ledighed. Det er du for eksempel, hvis du selv siger op eller berettiget bliver bortvist
 • Tegnede forsikringen på et tidspunkt, hvor du vidste eller burde have vidst, at du ville blive ledig
 • Har haft forsikringen i mindre end ni måneder, da du modtog din opsigelse
 • Ved etableringen af forsikringen havde kendskab til, eller burde have kendskab til sygdom eller personskade, som førte til midlertidig uarbejdsdygtighed eller, at du blev sagt op
 • Ved almindeligt udløb af en tidsbegrænset ansættelse eller hvis du på forhånd kender sluttidspunktet for din ansættelse. Forsikringen dækker eksempelvis ikke ved almindeligt udløb af ansættelser for visse tjenestemænd, der afskediges pga. alder som 60-årige eller ved afslutning af en periode med rådighedsløn.

Med lønsikring og dagpenge kan du samlet få op til 90 procent af din nuværende løn – dog maximalt 40.000 kr. brutto om måneden oveni dine dagpenge.

Vi anbefaler, at du vælger en forsikringsydelse, der enten ligger lige over eller lige under din beregnede højeste forsikringsydelse. Du har dog også mulighed for at vælge en lavere dækning.

Forsikringsydelserne springer med et interval på 2.000 kr. fra den laveste på 2.000 kr. op til den højeste på 40.000 kr.

Beregn dine lønsikringsmuligheder her

Du er ikke dækket af FTFa Lønsikring, hvis du selv er skyld i din ledighed.

Det gælder for eksempel, hvis du selv siger op, eller du berettiget bliver bortvist fra dit job.

Så siger du selv op, får du ikke udbetalinger fra FTFa Lønsikring.

Ja, ændringen vil ske til den førstkommende første. Hvis du ønsker at hæve dækningen, skal du stadig opfylde kravene for at tegne FTFa Lønsikring. Du skal være opmærksom på, at der er en kvalifikationsperiode på 9 måneder på det beløb, du forhøjer forsikringen med.

Du har også mulighed for at sænke din dækning. Her vil den nye, lavere dækning være gældende allerede fra det kommende månedsskift.

Du finder adgangen til din lønsikring via denne side

FTFa Lønsikring ophører, når du:

• ikke længere er medlem af FTFa
• ikke har indbetalt forsikringspræmien
• går på folkepension, seniorpension, førtidspension, tidlig pension, efterløn eller lign. pension, bliver bevilliget ledighedsydelse eller fleksjob. Du er forpligtet til omgående at give os besked. Gerne via en besked på Tast Selv.
• fylder 65 år (ved månedens udgang)
• har modtaget sammenlagt 36 forsikringsydelser for ufrivillig ledighed

KONTAKT OS

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning og sparring, så står vi klar ved telefonerne mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 9:00-15:00 samt torsdage kl. 9:00-18:00.

Tlf. 70 13 13 12