Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

BETALING AF LØNSIKRING

Klik på +'erne og få svar på dine spørgsmål om pris, præmie og skat.

Du kan få FTFa Lønsikring fra kr. 79 om måneden for en dækning på kr. 2.000. Alt efter din nuværende løn, kan du tegne en dækning på op til kr. 40.000 om måneden, som koster kr. 1.578 månedligt.

Eksempelvis koster det kr. 395 kr før fradrag i skat for en dækning på kr. 10.000 pr. måned.

Du kan selv prøve at beregne din ønskede dækning her

Forsikringspræmien for FTFa Lønsikring bliver opkrævet for et kvartal ad gangen. Betalingen kan alene ske via Betalingsservice.

Præmien kan i forsikringstiden ændres med et skriftligt varsel på løbende måned + 30 dage.

Udover præmien skal du betale 1,1 % i skadeforsikringsafgift. Skadeforsikringsafgiften er en afgift, som vi opkræver for staten.

Præmien er fuldt fradragsberettiget ligesom dit a-kassekontingent. Udbetalingen fra FTFa Lønsikring er skattepligtig A-indkomst, dog skal der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag.