Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

SKATTEFRI PRÆMIER

Man kan i visse tilfælde optjene såkaldt skattefri præmier, hvis man fortsat har arbejde som lønmodtager eller selvstændig og udskyder sin efterløn i en periode. 

For at kunne optjene skattefri præmier, skal man have fået et efterlønsbevis. Optjeningen afhænger derefter af hvilken alder, man har. Se nedenfor. 

Man kan maksimalt optjene 12 præmieportioner. Du kan tidligst få skattefri præmier udbetalt, når du har nået din folkepensionsalder. 

Indkomst fra selvstændig virksomhed tæller også med til præmieportioner. Indtægten fra virksomheden kan dog først tælles med, når det fremgår af en afsluttet årsopgørelse (typisk 1. juli i året efter regnskabsåret er afsluttet). Derfor kan der gå op til 1,5 år efter din folkepensionsalder, før de sidste præmieportioner kan udbetales.

For at optjene skattefri præmier skal du opfylde følgende:

  1. Du skal have haft dit efterlønsbevis i mindst 2 år uden at være gået på efterløn
  2. Du skal have arbejdet mindst 3.120 timer efter du fik dit efterlønsbevis (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret)

Når begge punkter er opfyldt begynder du at optjene skattefri præmier. Hver gang du har arbejdet 481 timer (og timerne er indberettet til indkomstregistret) optjener du 1 præmieportion.

For at optjene skattefri præmier skal du opfylde følgende:

  1. Du skal have haft dit efterlønsbevis i mindst 1,5 år uden at være gået på efterløn
  2. Du skal have arbejdet mindst 2.340 timer efter du fik dit efterlønsbevis (1.872 timer, hvis du er deltidsforsikret)

Når begge punkter er opfyldt begynder du at optjene skattefri præmier. Hver gang du har arbejdet 481 timer (og timerne er indberettet til indkomstregistret) optjener du 1 præmieportion. 

Hvis du går på efterløn efter at begge punkter er opfyldt, men inden der er gået 2 år fra du fik dit efterlønsbevis, optjener du ikke flere skattefri præmie efter du er gået på efterløn. De præmier, du har optjent inden du gik på efterløn, kan du få udbetalt, når du har nået din folkepensionsalder. 

Hvis du venter med at gå på efterløn, sådan at der siden du fik dit efterlønsbevis er gået mindst 2 år OG du har arbejdet mindst 3.120 timer (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret), så optjener du også skattefri præmier efter du er gået på efterløn.

For at optjene skattefri præmier skal du opfylde følgende:

  1. Du skal have haft dit efterlønsbevis i mindst 1 år uden at være gået på efterløn
  2. Du skal have arbejdet mindst 1.560 timer efter du fik dit efterlønsbevis (1.248 timer, hvis du er deltidsforsikret)

Når begge punkter er opfyldt begynder du at optjene skattefri præmier. Hver gang du har arbejdet 481 timer (og timerne er indberettet til indkomstregistret) optjener du 1 præmieportion. 

Hvis du går på efterløn efter at begge punkter er opfyldt, men inden der er gået 2 år fra du fik dit efterlønsbevis, optjener du ikke flere skattefri præmie efter du er gået på efterløn. De præmier, du har optjent inden du gik på efterløn, kan du få udbetalt, når du har nået din folkepensionsalder. 

Hvis du venter med at gå på efterløn, sådan at der siden du fik dit efterlønsbevis er gået mindst 2 år OG du har arbejdet mindst 3.120 timer (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret), så optjener du også skattefri præmier efter du er gået på efterløn.

For at optjene skattefri præmier skal du opfylde følgende:

  1. Du skal have haft dit efterlønsbevis i mindst 6 måneder uden at være gået på efterløn
  2. Du skal have arbejdet mindst 780 timer efter du fik dit efterlønsbevis (624 timer, hvis du er deltidsforsikret)

Når begge punkter er opfyldt begynder du at optjene skattefri præmier. Hver gang du har arbejdet 481 timer (og timerne er indberettet til indkomstregistret) optjener du 1 præmieportion. 

Hvis du går på efterløn efter at begge punkter er opfyldt, men inden der er gået 2 år fra du fik dit efterlønsbevis, optjener du ikke flere skattefri præmie efter du er gået på efterløn. De præmier, du har optjent inden du gik på efterløn, kan du få udbetalt, når du har nået din folkepensionsalder. 

Hvis du venter med at gå på efterløn, sådan at der siden du fik dit efterlønsbevis er gået mindst 2 år OG du har arbejdet mindst 3.120 timer (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret), så optjener du også skattefri præmier efter du er gået på efterløn.

Du optjener skattefri præmier fra det tidspunkt, hvor du har fået dit efterlønsbevis.

Hvis du går på efterløn inden der er gået 2 år fra du fik dit efterlønsbevis, optjener du ikke flere skattefri præmie efter du er gået på efterløn. De præmier, du har optjent inden du gik på efterløn, kan du få udbetalt, når du har nået din folkepensionsalder. 

Hvis du venter med at gå på efterløn, sådan at der siden du fik dit efterlønsbevis er gået mindst 2 år OG du har arbejdet mindst 3.120 timer (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret), så optjener du også skattefri præmier efter du er gået på efterløn.