Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

SKATTEFRI PRÆMIER

Man kan i visse tilfælde optjene såkaldt skattefri præmier, hvis man fortsat har arbejde som lønmodtager eller selvstændig og udskyder sin efterløn i en periode. 

For at kunne optjene skattefri præmier, skal man have fået et efterlønsbevis. Optjeningen afhænger derefter af hvilken alder, man har. Se nedenfor. 

Man kan maksimalt optjene 12 præmieportioner. Du kan tidligst få skattefri præmier udbetalt, når du har nået din folkepensionsalder. 

Overskud fra selvstændig virksomhed tæller også med til præmieportioner. Overskud fra virksomheden kan dog først tælles med, når det fremgår af en afsluttet årsopgørelse (typisk 1. juli i året efter regnskabsåret er afsluttet). Derfor kan der gå op til 1,5 år efter din folkepensionsalder, før de sidste præmieportioner kan udbetales.

Hvis du har fået et efterlønsbevis og efterfølgende opfylder udskydelsesreglen, kan du begynde at optjene skattefri præmie.

Du optjener en præmieportion, hver gang du har arbejdet 481 timer. Der udbetales kun hele præmieportioner. Du kan højst optjene 12 gange 481 timer (5.772 timer) til den skattefri præmie.

En portion skattefri præmie udgør 14.204 kr. (2023) som fuldtidsforsikret. Beløbet er 9.469 kr. (2023) som deltidsforsikret. Præmien udbetales som et skattefrit éngangsbeløb, når du når folkepensionsalderen. Du skal søge om udbetalingen i FTFa, hvorefter vi udbetaler præmien.

Fra 1. oktober 2018 kan du optjene skattefri præmie på baggrund af din skattepligtige indkomst. Det gælder, uanset om du er lønmodtager, eller om du har selvstændig virksomhed. Skattefri præmie, der er optjent på baggrund af indkomst fra selvstændig virksomhed, bliver først udbetalt, når regnskabet er endeligt. Det vil sige, at der kan gå op til 1 ½ år, fra du er blevet folkepensionist, til du får udbetalt din skattefri præmie.

Du kan søge og beregne skattefri præmie her.

Skattefri præmier optjenes på baggrund af arbejdstimer. Du optjener 1 portion, når du har arbejdet 481 timer (og i øvrigt opfylder de almindelige krav). 481 timer svarer til 1 kvartals arbejde på fuld tid, dvs. 37 timer om ugen. Du kan maksimalt optjene 12 præmier på de 3 år, hvor du optjener præmier. Derfor kan du alene optjene de maksimale 12 portioner, hvis du har fuldtidsarbejde i samtlige 3 år (12 kvartaler). Beløbet på den skattefri præmie er 14.658 kroner (2024).

Præmier optjenes frem til den dag, du når din folkepensionsalder. Der udbetales kun hele præmieportioner, dvs. hvis du fx har arbejdet 480 timer, får du ikke en præmieportion. Derfor har arbejdstimerne stor betydning.

Hvis du arbejder mindre end fuld tid, tager det dermed længere tid at optjene en præmieportion, og du kan derfor heller ikke optjene de maksimale 12 præmieportioner. Det samme gælder, hvis du får udbetalt efterløn, dagpenge, social pension eller lignende.

Det er kun arbejdstimer fra ordinært ustøttet arbejde, der tæller med til præmier.

Eksempel

Et medlem har haft fuldtidsarbejde siden sit efterlønsbevis, men vælger at stoppe med sit fuldtidsarbejde 1 uge, før medlemmet når sin folkepensionsalder.
Medlemmet har således arbejdet 11 kvartaler med fuld tid og har derfor optjent 11 portioner, men det sidste kvartal er der ikke arbejdet 481 timer, da medlemmet mangler 37 timer. Medlemmet får derfor ikke den sidste portion. Havde medlemmet ventet 1 uge med at fratræde sit arbejde, havde medlemmet fået den 12. portion.

Eksempel

Et medlem har siden udskydelsesreglen blev opfyldt fortsat med sit fuldtidsarbejde i 11 måneder, hvorefter medlemmet overgår til Tidlig Pension, efterløn eller lignende. Da medlemmet senere når sin folkepensionsalder og skal have opgjort antallet af skattefri præmieportioner, er der optjent 3 portioner (nemlig for 3 fulde kvartaler af 481 timer), men det sidste kvartal er der kun arbejdet 2 måneder (svarende til 320,66 timer), og derfor ”mangler” der 1 måneds arbejde for at have optjent den 4. præmieportion. Havde medlemmet ventet 1 måned mere, før medlemmet gik på ydelser, så havde der været optjent en portion ekstra.

Det er derfor vigtigt, at du taler med a-kassen, før du beslutter dig for at stoppe med at arbejde eller gå ned i arbejdstid, da det utvivlsomt vil få betydning for antallet af præmieportioner.

Særligt loft for præmier

Der gælder en særregel om, at man samlet set ikke må få præmieportioner og ydelser (fx efterløn, dagpenge, social pension mv.) for mere end 5.772 timer (svarende til 3 år/12 kvartaler) i perioden fra udskydelsesreglen er opfyldt og frem til folkepensionsalderen. Kort fortalt betyder det, at du ikke kan opnå mere end 12 kvartalers ”fordele” i efterlønsordningen. Overskrides timetallet, fratrækkes der præmieportioner. Det kan derfor være dyrt at få udbetalt 1 times efterløn for meget, da der dermed mistes 1 hel præmieportion.

Når du har fået et efterlønsbevis, kan du opnå en række fordele, hvis du opfylder udskydelsesreglen.

Du opfylder udskydelsesreglen, hvis du:

 • Har et efterlønsbevis
 • Venter med at gå på efterløn i en periode, som er betinget af din fødselsdato.
 • Forsat har arbejde i et omfang, som er betinget af din fødselsdato og forsikringstype.

Hvor længe du skal vente, og hvor mange timer du skal arbejde afhænger af, hvornår du er født. Se tabellen neden for.

Når du opfylder udskydelsesreglen, kan du opnå følgende fordele:

 • Højere efterløn
 • Mulighed for lempeligere pensionsfradrag, hvis du er født før 1956.
 • Skattefri præmie

Fra 1. oktober 2018 kan du bruge alle skattepligtige indtægter fra lønarbejde og selvstændig virksomhed, når indtægten fremgår af din årsopgørelse, til at opfylde udskydelsesreglen. Hvis du både har lønarbejde og selvstændig virksomhed, kan du medregne indtægten fra begge dele. 

Find dig selv i oversigten neden for og find ud af, hvor længe du mindst skal vente med at få på efterløn + antal timer du skal arbejde for at opfylde udskydelsesreglen.

Oversigt

Jeg er født før 1/1-1956:

2 år er perioden, du mindst skal vente, før du går på efterløn.
3.120 er det antal timer, du mindst skal arbejde i perioden som fuldtidsforsikret (2.496 timer som deltidsforsikret)

Jeg er født mellem 1/1-1956 og 30/6-1956:

1,5 år er perioden, du mindst skal vente, før du går på efterløn.
2.340 er det antal timer, du mindst skal arbejde i perioden som fuldtidsforsikret (1.872 timer som deltidsforsikret)

Jeg er født mellem 1/7-1956 og 31/12-1958:

1 år er perioden, du mindst skal vente, før du går på efterløn.
1.560 er det antal timer, du mindst skal arbejde i perioden som fuldtidsforsikret (1.248 timer som deltidsforsikret)

Jeg er født mellem 1/1-1959 og 30/6-1959:

Et halvt år er perioden, du mindst skal vente, før du går på efterløn.
780 er det antal timer, du mindst skal arbejde i perioden som fuldtidsforsikret (624 timer som deltidsforsikret)

Jeg er født efter 1/7-1959:

Ingen udskydelsesregel

 

OBS: Når du opfylder udskydelsesreglen, begynder du at optjene skattefri præmie – men vælger du at tage hul på din efterløn, optjener du kun præmie fra det tidspunkt, du opfylder udskydelsesreglen, og frem til du tager hul på din efterløn.

Kontakt FTFa, hvis du har spørgsmål til din efterlønsordning eller optjening af skattefri præmie.

For at optjene skattefri præmier skal du opfylde følgende:

 1. Du skal have haft dit efterlønsbevis i mindst 2 år uden at være gået på efterløn
 2. Du skal have arbejdet mindst 3.120 timer efter du fik dit efterlønsbevis (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret)

Når begge punkter er opfyldt begynder du at optjene skattefri præmier. Hver gang du har arbejdet 481 timer (og timerne er indberettet til indkomstregistret) optjener du 1 præmieportion.

For at optjene skattefri præmier skal du opfylde følgende:

 1. Du skal have haft dit efterlønsbevis i mindst 1,5 år uden at være gået på efterløn
 2. Du skal have arbejdet mindst 2.340 timer efter du fik dit efterlønsbevis (1.872 timer, hvis du er deltidsforsikret)

Når begge punkter er opfyldt begynder du at optjene skattefri præmier. Hver gang du har arbejdet 481 timer (og timerne er indberettet til indkomstregistret) optjener du 1 præmieportion. 

Hvis du går på efterløn efter at begge punkter er opfyldt, men inden der er gået 2 år fra du fik dit efterlønsbevis, optjener du ikke flere skattefri præmie efter du er gået på efterløn. De præmier, du har optjent inden du gik på efterløn, kan du få udbetalt, når du har nået din folkepensionsalder. 

Hvis du venter med at gå på efterløn, sådan at der siden du fik dit efterlønsbevis er gået mindst 2 år OG du har arbejdet mindst 3.120 timer (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret), så optjener du også skattefri præmier efter du er gået på efterløn.

For at optjene skattefri præmier skal du opfylde følgende:

 1. Du skal have haft dit efterlønsbevis i mindst 1 år uden at være gået på efterløn
 2. Du skal have arbejdet mindst 1.560 timer efter du fik dit efterlønsbevis (1.248 timer, hvis du er deltidsforsikret)

Når begge punkter er opfyldt begynder du at optjene skattefri præmier. Hver gang du har arbejdet 481 timer (og timerne er indberettet til indkomstregistret) optjener du 1 præmieportion. 

Hvis du går på efterløn efter at begge punkter er opfyldt, men inden der er gået 2 år fra du fik dit efterlønsbevis, optjener du ikke flere skattefri præmie efter du er gået på efterløn. De præmier, du har optjent inden du gik på efterløn, kan du få udbetalt, når du har nået din folkepensionsalder. 

Hvis du venter med at gå på efterløn, sådan at der siden du fik dit efterlønsbevis er gået mindst 2 år OG du har arbejdet mindst 3.120 timer (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret), så optjener du også skattefri præmier efter du er gået på efterløn.

For at optjene skattefri præmier skal du opfylde følgende:

 1. Du skal have haft dit efterlønsbevis i mindst 6 måneder uden at være gået på efterløn
 2. Du skal have arbejdet mindst 780 timer efter du fik dit efterlønsbevis (624 timer, hvis du er deltidsforsikret)

Når begge punkter er opfyldt begynder du at optjene skattefri præmier. Hver gang du har arbejdet 481 timer (og timerne er indberettet til indkomstregistret) optjener du 1 præmieportion. 

Hvis du går på efterløn efter at begge punkter er opfyldt, men inden der er gået 2 år fra du fik dit efterlønsbevis, optjener du ikke flere skattefri præmie efter du er gået på efterløn. De præmier, du har optjent inden du gik på efterløn, kan du få udbetalt, når du har nået din folkepensionsalder. 

Hvis du venter med at gå på efterløn, sådan at der siden du fik dit efterlønsbevis er gået mindst 2 år OG du har arbejdet mindst 3.120 timer (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret), så optjener du også skattefri præmier efter du er gået på efterløn.

Du optjener skattefri præmier fra det tidspunkt, hvor du har fået dit efterlønsbevis.

Hvis du går på efterløn inden der er gået 2 år fra du fik dit efterlønsbevis, optjener du ikke flere skattefri præmie efter du er gået på efterløn. De præmier, du har optjent inden du gik på efterløn, kan du få udbetalt, når du har nået din folkepensionsalder. 

Hvis du venter med at gå på efterløn, sådan at der siden du fik dit efterlønsbevis er gået mindst 2 år OG du har arbejdet mindst 3.120 timer (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret), så optjener du også skattefri præmier efter du er gået på efterløn.