Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

LEGATER OG FONDSANSØGNINGER

Der er mange måder at skabe det næste job på. For de fleste kunstnere og kreative medlemmer, kommer det næste job gennem netværk, men du kan også skabe det næste job selv.

Du kan f.eks. søge legater/fonde til at udvikle dig kunstnerisk eller til at udføre et konkret stykke arbejde. Legat- og fondssøgning er på ingen måde ualmindeligt i de kreative brancher, og hos FTFa anser vi legater/fonde som en vej til at skabe dine egne jobs.

Nogen legater/fonde spænder bredt og kan være relevante i forskellige brancher. Du vil dog også kunne finde legater/fonde inden for lige præcis din branche, da der uddeles legater/fonde til alt fra animatorer til skuespillere og musikere.

Der findes mange forskellige legater og fonde. Du kan læse om betingelserne for at modtage legater på fondenes hjemmeside. Vi har lavet et udsnit med links nedenfor, som kan give et overblik over ansøgningsmuligheder. Der findes dog mange flere muligheder end angivet.

Et legat kan bruges til fordybelse og kan skabe den nødvendige arbejdsro til at udvikle sit kunstneriske virke eller til at levere et produkt.

Overordnet set kan legater komme i mange former. Der kan være tale om legater inden for kunstnerisk udvikling, rejser, højskoleophold, uddannelse eller det kan gives som et talentlegat.

Legatet kan være et engangsbeløb eller udbetalt over flere år. Mulighederne er mange.

Kravene for at modtage et arbejdslegat afhænger af fonden, du ansøger. Der kan f.eks. være krav om, at du leverer et produkt, at du er økonomisk klemt, du er nyskabende eller at du henvender dig til børn. Der kan også være krav om en personlig kunstnerisk udvikling. Du kan altid læse mere om betingelserne for at modtage et legat på fondenes hjemmesider.

Du vil til enhver tid skulle henvende dig til fonden, hvis deres betingelser ikke fremgår klart.

Ansøgning af legater tæller ikke med som en jobsøgning i din Joblog, men det kan være din vej ind på arbejdsmarkedet.

Som medlem af en a-kasse har du pligt til at oplyse på dit dagpengekort, når du får legater, da det kan have betydning for dine dagpenge.

Du bør altid kontakte FTFa, hvis du modtager et legat.

Hovedreglen er, at arbejdslegater ikke skal modregnes i dagpenge. Det skyldes, at arbejdslegater er skattepligtig indkomst, men der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag af legatet.

Det medfører, at legater som hovedregel ikke kan bruges til at opfylde indkomstkravet eller give ret til at få beregnet en ny dagpengesats.

Men der kan være få arbejdslegater, der betales AM-bidrag af – disse legater vil skulle modregnes ved hjælp af a-kassens omregningssats.

Hvis du har tilladelse til virksomheden på dagpenge, og legatet har med din virksomhed at gøre, skal du ikke oplyse beløbet, men derimod oplyse den tid du bruger i virksomheden.

FIND DIT NÆSTE LEGAT

Vi har samlet forskellige fonde afhængigt af din branche, som du finder forneden.

Statens Kunstfond:

En af de store fonde og uddelere af legater er Statens Kunstfont.
Fonden har bl.a. fokus på kunst og bæredygtighed, men også nyskabende kunst mm. Fonden støtter alt fra digital spiludvikling til musikbranchen.

Læs mere her.

Beckett-Fonden:

Beckett-Fonden støtter kunst og kultur i bred forstand, og du kan søge som både enkeltperson såvel som institution. Der ydes støtte til teater, skuespil, musik, kunsthåndværk og meget mere.

Læs mere her.

Ole Haslunds Kunstnerfond:

Ole Haslunds Kunstnerfond henvender sig til skuespillere, billedhuggere, grafikere og andre faggrupper med tilknytning til scenekunsten.

Læs mere her.

Som en del af de danske regioners kulturpolitik afsættes der midler til gennemførsel af projekter, der er med til at gennemføre pågældende regions kulturstrategi. Det er som udgangspunkt kulturinstitutioner, foreninger og offentlige organisationer, der arbejder inden for kulturområdet. Men det er også muligt at indgå som enkeltpersoner i form af partnerskaber.

Forneden har vi listet forskellige regioners kulturpuljer:

De danske kommuner yder oftest også økonomisk støtte til kunst- og kulturprojekter, som en del af deres kulturpolitik. Puljernes fokus er forskellige fra kommune til kommune, men de henvender sig alle bredt til folk inden for musik, film og tv, scenekunst m.m.

Herunder har vi linket til landets største kommuner, men de fleste danske kommuner yder kulturstøtte:

Gramex-midlerne
Medlemsorganisationen Gramex sørger for, at pladeselskaber og musikere modtager deres rettighedspenge, når værker benyttes i det offentlige rum. Gramex-midlerne er relevante for flere af FTFa’s medlemsgrupper at søge – herunder medlemmer af Skuespillerforbundet, Dansk Musiker Forening, Dansk Artist Forbund og Dansk Organist og Kantor Samfund. Midlerne ydes typisk til musikfremmende aktiviteter, uddannelse, studierejser m.m. Du kan søge igennem de faglige organisationer.

Søg legat her.

KODA
Ligesom Gramex sikrer KODA sangskrivere og komponisters betaling ved brug af deres musik i det offentlige rum. Som medlem af KODA har man mulighed for at søge arbejdslegater og rejselegater. Nogle legater er målrettet etablerede kunstnere, mens andre fokuserer på vækstlagene. Nogle af legaterne kan bruges til markedsføring, produktion af plader eller udgifter i forbindelse med koncertaktivitet.

Søg legat her.

DJBFA
DJBFA er en forening af komponister, sangskrivere og producere, der arbejder på at sikre de bedst mulige betingelser for musikken i Danmark. Nogle af DJBFA's midler skal du søge igennem KODA, hvorimod andre søges hos foreningen selv.

Søg legat her.

Eksportstøtte
Music Export Denmark (MXD) støtter dansk musik i udlandet. De støtter blandt andet liveoptrædener og markedsføring i udlandet. Der ydes også støtte til branchefolk med henblik på at få dækket fx rejseomkostninger.

Søg støtte her.

Jazzpuljen
Igennem JazzDanmark har jazzmusikere mulighed for at søge jazzpuljen til udvikling og udførelse af projekter inden for jazz og dens beslægtede områder.

Søg støtte her

Den Nationale Transportstøtteordning
Transport til og fra koncertsteder med musikudstyr stiller krav til logistikken for dig som musiker uanset genre. Da det ofte kan blive en bekostelig affære, kan alle musikere søge transportstøtte igennem Den Nationale Transportstøtteordning. Ordningen administreres af JazzDanmark på vegne af Statens Kunstfond.

Søg støtte her.

Wilhelm Hansen Fonden
Denne fond støtter både dig der er skuespiller, musiker eller danser til udvikling af projekter, uddannelse samt studierejser.

Søg legat her.

Dansk Skuespillerforbund – Produktionsstøtte
Skuespillerforbundets produktionsstøttemidler kan du bruge til alt lige fra opsætninger på teater til dubbing.

Søg støtte her.

Dansk Skuespillerforbund – Uddannelses- og studierejselegater
Uddannelses- og studerejselegaterne gives til dig, der er skuespiller, danser eller operasanger, og som ønsker at videreudvikle dine kompetencer.

Søg legat her.

Augustinus fonden – Kunst og kultur
Gennem langsigtet filantropi bidrager Augustinus Fonden til det danske samfund nu og i fremtiden.

Søg støtte her.

Bikubenfonden – Scene- og billedkunst
Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.

Søg støtte her.

Wilhelm Hansen Fonden
Denne fond støtter både skuespillere, musikere og dansere til udvikling af projekter, uddannelse samt studierejser.

Søg legat her.

Gramex-midlerne
Medlemsorganisationen Gramex sørger for, at pladeselskaber og musikere modtager deres rettighedspenge, når værker benyttes i det offentlige rum. Gramex-midlerne er relevant for flere af FTFa’s medlemsgrupper at søge – herunder medlemmer af Skuespillerforbundet, Dansk Musiker Forening, Dansk Artist Forbund og Dansk Organist og Kantor Samfund. Midlerne ydes typisk til musikfremmende aktiviteter, uddannelse, studierejser m.m. Du kan søge om midlerne gennem de faglige organisationer.

Søg støtte her.

Har du drømt om at udvikle det næste ”Super Meat Boy” eller ”Inside”? Så kan ansøgninger om økonomisk støtte eller legater være din vej på arbejdsmarkedet.

En af de nyere kunstformer, som har taget fart de sidste år, er den digital spiludvikling. Det er derfor også muligt at søge legater og støtte, hvis du har kompetencer inden for spilbranchen og kan fortælle den gode virtuelle historie.

Det Danske Filminstitut, ”Spilordningen”

Du kan søge om støtte ved det danske filminstitut, hvor der er forskellige muligheder for at søge støtte. Der kan gives støtte til:

• Udvikling
• Produktion
• Lancering
• Spilfremme

Du kan læse meget mere ”Spilordningen” og ansøgningsfrister her.

Statens Kunstfond

Du har også mulighed for at søge om arbejds- eller rejselegater hos Statens Kunstfond. Denne støtte gives til personer med en hvis produktion bag sig.


Du kan læse mere om statens kunstfond samt ansøgningsfrister her.

Statens Kunstfond

Statens Kunstfond giver 218 kunsthåndværkere og designere arbejdslegater.

Har du brug for at vide mere om, hvilke kriterier der er i Statens Kunstfond, kan du læse mere her.
Læs her om arbejdslegater for billedkunstnere, ansøgningsfrister og øvrige oplysninger.

Private fonde

Den Obelske Familiefond støtter samtidskunsten ved at samarbejde med en række institutioner og festivaler, som viser samtidskunst. Derudover har fonden et fokus på nytænkende projekter, som har et særligt fokus på videreudviklingen af det unge talent i den specifikke kunst- og kulturscene.

Ansøg om støtte her.

Beckett-fonden

Beckett-fonden støtter kunst og kultur i bred forstand. Støtten kan ydes til kunst- og kulturinstitutioner, enkeltpersoner samt konkrete kulturelle arrangementer og projekter.

Ansøg om støtte her.

Bikubenfonden

Denne fond støtter hovedsageligt sociale og kulturelle projekter. De har fokus på den aktuelle- og billedkunstscene og opvejer nyskabende forestillinger, udstillinger og særlige og nytænkende formidlings- og udviklingsindsatser inden for de to områder.

Søg om støtte her.

Billedkunstnernes Forbund

Forbundet yder støtte til blandt andet styrkelse af billedkunstnernes juridiske og økonomiske rettigheder, advokat- og revisorbistand i sager, der fagligt vedrører billedkunstnere, støtte til aktiviteter der fremmer billedkunstneriske ophavsrettigheder nationalt og internationalt (f.eks. høringsmøder, konferencer, pjecer, information om Copydans ophavsretslige arbejde etc.) og støtte til faglige og uddannelsesmæssige formål, som vedrører flere billedkunstnere.

Ansøg om støtte her.

Nordea-fonden

Fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Nordea-fonden støtter aktiviteter/projekter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. De støtter kulturaktiviteter, der styrker lokale, rummelige fællesskaber.

Ansøg om støtte her.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Fonden ønsker at støtte projekter, som fremmer samfundets fællesskab, fortsatte udvikling og trivsel. Områderne favner bredt, og fonden støtter både institutioner, foreninger og enkeltpersoner. Fonden støtter alene projekter med tilknytning til Danmark.

Ansøg om støtte her.

A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål

Fondens fundats fra 1953 udpeger en række områder, der i særlig grad skal tilgodeses, såsom danskheden i det dansk-tyske grænseland, samarbejdet mellem Danmark og de øvrige nordiske lande og almennyttige formål. Blandt de almennyttige formål har fonden traditionelt støttet et meget bredt udsnit af dansk kultur. Det har bl.a. indbefattet kirker, museer, kunsthaller, historiske anlæg, parker og haver, vind- og vandmøller, havne og særlige, bevaringsværdige bygninger.

Ansøg om støtte her.

Augustinus Fonden

Fondens uddelinger koncentrerer sig om tre spor: Kunst & Kultur, Viden & Uddannelse og Sociale Indsatser. Fonden yder årligt støtte til almennyttige formål med et trecifret millionbeløb – heraf går langt størstedelen af midlerne til Kunst & Kultur. Augustinus Fondens støtte til kunst og kultur er rettet mod talent og kvalitet. Et særligt fokusområde er kulturarven, hvor fonden yder støtte til erhvervelser, bevaring, registrering, forskning og formidling.

Ansøg om støtte her.

Ny Carlsbergfondet

Fondet støtter billedkunst, kunstindustri, arkitektur og havekunst ‒ og i øvrigt billedkunst i bredeste forstand, dvs. i visse tilfælde også hvor billedkunstneriske udtryk forbinder sig markant med beslægtede kunstformer og sammenhænge. Fondet foretager jævnlige indkøb af værker af danske og udenlandske kunstnere og donerer/deponerer disse kunstværker til offentlige institutioner, skoler, hospitaler, offentlige pladser og lignende. Ny Carlsbergfondet deltager aktivt i den faglige udvikling af alle projekter, der ydes bevilling til.

Ansøg om støtte her.

15. juni Fonden

15. juni Fonden er en almennyttig fond, der har til formål at virke til gavn for det danske samfund ved at støtte aktiviteter, der ligger inden for fondens formål: at støtte kunst og kultur, forskning og uddannelse, humanitære- og sociale formål, den danske natur med dens flora og fauna og balancen mellem jagt- og natur interesse.

Ansøg om støtte her.

Den hielmstierne rosencroneske stiftelse

Stiftelsen støtter unge talentfulde danske eller norske kunstnere især inden for billedkunst og kunsthåndværk. De har fokus på indkøb af større kunstværker, som kan anvendes til udsmykning af offentlige lokaler.

Ansøg om støtte her.

Grosserer L. F. Foghts Fond

Fonden støtter kunstnere inden for billedhugger- og malerkunsten med særlig fokus på kunstnere i uddannelse eller udstillingsprojekter.

Ansøg om støtte her.

Knud Højgaards Fond

Knud Højgaards Fond støtter almennyttige formål som fx: sociale initiativer med fokus på børn og unge med handicap, kunstudstillinger, koncerter, museer, videnskabelige formål og teaterforestillinger. Derudover støtter de initiativrige studerende til at realisere drømmen om at dygtiggøre sig ved studier i udlandet. Herudover støtter fonden erhvervsmæssige, videnskabelige, sociale og kulturelle/kunstneriske initiativer.

Ansøg om støtte her.

Salling Fondene

Købmand Herman Sallings Fond og købmand Ferdinand Sallings Mindefond støtter almene formål i Aarhus-området, herunder lokal og spirende kunst og kultur.

Ansøg om støtte her.

De kollektive båndmidler kan søges af dig, der er ophavsmand og kunstner inden for alle genrer, herunder dig som bidrager til nyskabende dansk film, men som ikke har mulighed for at leve af din kunstneriske virksomhed.

Det er ikke nødvendigt, at du som producent er tilknyttet projektet for at kunne søge de kollektive båndmidler.

Søg legat her.