Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

HVEM HVAD OG HVOR I DAGPENGESYSTEMET?

Føles dagpengesystemet lidt uoverskueligt? Du er langt fra den eneste, der savner et overblik over, hvem der kan hvad, og hvor du skal gøre hvad – og hvornår. Vi har lavet en oversigt til dig, så du ved, hvem du skal tale med.

 

HVEM ER VI?

Herunder kan du lære lidt mere om hver af de kontaktpunkter du kommer omkring i forbindelse med din ledighed.

Senest opdateret d. 03 -05-2021

Vi er din sparringspartner, når du søger jobs, og vi sørger for, at du får dine dagpenge til tiden. Vi deltager også i fællessamtaler på dit jobcenter. Brug os, når du i gang med din jobsøgning, planlægger dit arbejdsliv eller har spørgsmål om a-kassereglerne. Det er også hos os, du søger om feriedagpenge. Vi har ansvaret for dig, når du er ledig og rask til at søge job. Når du er syg eller på barsel, slipper vi delvist taget i dig.

Senest opdateret d. 03 -05-2021

Når du er ledig, vil du høre til et jobcenter i din kommune. Alle jobcentre bruger hjemmesiden jobnet.dk. Du skal melde dig ledig og sygemelde dig på den hjemmeside. Jobcenteret står for alle former for aktivering, som fx virksomhedspraktik, løntilskud og sprogkurser. Det er også hos jobcenteret, du melder dig fra som ledig, når du har fået job og ikke længere skal have dagpenge.

Senest opdateret d. 03 -05-2021

Nogle medlemmer samarbejder med en anden aktør om at komme tilbage i arbejde. Det er jobcentret, som har samarbejdet med anden aktør, som fx Ballisager eller Integro. Er du hos en anden aktør, så overtager de jobcenterets rolle. Du skal dog stadig melde dig ledig, melde dig syg og tjekke jobforslag på jobnet.dk.

Senest opdateret d. 03 -05-2021

Skal du på barsel, er det Udbetaling Danmark, der udbetaler dine barselsdagpenge. Er du ledig, skal du skrive din terminsdato til os et par måneder før. Så giver vi Udbetaling Danmark besked om, hvornår du skal på barsel, og hvor meget du skal have i barselsdagpenge. Er du i arbejde, laver din chef indberetningen til Udbetaling Danmark. Du skal selv give Udbetaling Danmark besked, hvis du går direkte fra uddannelse til barsel.

Senest opdateret d. 03 -05-2021

Har du optjent feriepenge hos en arbejdsgiver, skal du have dem udbetalt fra borger.dk, der er kommunernes hjemmeside. Kommunen giver os besked om, hvornår du får feriepenge udbetalt, da du ikke må modtage både feriepenge og dagpenge samtidigt.

Senest opdateret d. 03 -05-2021

Vi anbefaler altid vores medlemmer at være medlem af en faglig organisation. Din fagforening kan besvare alle dine spørgsmål omkring overenskomster, arbejdsvilkår og løntrin. Fagforeningen hjælper dig også, hvis du oplever en konflikt på din arbejdsplads, eller hvis du står overfor en fratrædelsesaftale. Vi samarbejder med 58 fagforeninger.

Senest opdateret d. 03 -05-2021

Når du får dagpenge, får vi dine skatteoplysninger fra Skat. Vi bruger dit hovedkort, så hvis du vil have, vi bruger bikortet, skal vi have besked. Fradrag og trækprocenter skal du rette og få vejledning om hos Skat.

HVEM VEJLEDER OM HVAD?

Hvad henvender du dig om?

Så kontakt:

Dagpenge  
Udbetaling, dagpengeret, satser A-kassen
Efterløn  
Udbetaling, modregning af pensioner, satser A-kassen
Opsparing og udbetaling af pensioner Pensionsselskabet
Sygedagpenge  
Udbetaling A-kassen/jobcentret
Barsel  
Indberetning vedr. barselsdagpenge, hvis du ikke er ledig og ikke er i job Udbetaling Danmark
Indberetning vedr. barselsdagpenge, hvis du er i job Din arbejdsgiver
Beregning af barselsdagpenge Udbetaling Danmark
Sygdom  
Indberetning vedr. sygdom, hvis du er i job Din arbejdsgiver
Indberetning vedr. sygdom, hvis du ikke er ledig og ikke er i job Sygedagpengekontoret i din kommune
Ferie  
Indberetning af ferie som ledig Jobcentret
Ændring af indberettet ferie fra jobcentret som ledig Jobcentret
Ændring af indberettet ferie fra FerieKonto som ledig Feriekonto/borger.dk
Ledighed  
Fejl ifm. registrering som ledig på jobnet.dk Jobcentret
Praktik i udlandet Jobcentret
Jobrettet uddannelse A-kassen
Kurser og uddannelse (ikke jobrettet uddannelse) Jobcentret
Indkaldelse til fællesmøder Jobcentret
Løntilskud, virksomhedspraktik og aktivering Jobcentret
Jobrotation Jobcentret
Aftale eller ændringer i jobplan Jobcentret
Spørgsmål om jobnet.dk Jobcentret
Opholds- og arbejdstilladelse  
Varig opholds- og arbejdstilladelse

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) under Udlændinge og Integrationsministeriet
Arbejdsvilkår og overenskomst  
Ansættelseskontrakt og -forhold
Fagforeningen
Lønforhandling og -trin
Fagforeningen