Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

HVORDAN SER ARBEJDSMARKEDET UD I FREMTIDEN?

Hør fremtidsforsker Keld Holm, Formand ved Selskabet for Fremtidsforskning, give sit bud på, hvordan arbejdsmarkedet ser ud for alle de unge mennesker, der er på vej ud i deres første job. Du får også indsigt i, hvilke kompetencer der bliver efterspurgt, og hvordan du kan koble dine evner med det, som der bliver brug for på fremtidens arbejdsmarked. 

Arbejdsmarkedet er en ørken, og arbejderne er nomader, der går fra det ene vandhul til det næste. Det handler om for virksomhederne at blive den oase, som nomaderne bliver tiltrukket af. Når medarbejderne så har fået vand, rykker de videre. Det man starter med at lave, er ikke det, man slutter med. Keld Holm, fremtidsforsker

 

 

FREMTIDSFORSKERENS VIGTIGSTE RÅD

Passion og innovation

Fremtidsforskerens vigtigste råd til dig som nyuddannet er at finde din passion og gå efter den.

"Det, der er vigtigt, det er, at man er passioneret. At man har en interesse. At man brænder for det. Det er det, virksomhederne dybest set gerne vil have. Selvfølgelig er det vigtigt også at have kompetencer, men der er ingen der aner, hvad der er behov for om 10 og 20 år," siger Keld Holm.

Men det kan være svært at blive helt skarp på, hvad man har særlig passion for. Vi kan alle sammen en hel masse. Alligevel vil der som regel være noget, man brænder lidt mere for end andet. Og på det punkt mener Keld Holm, at vi skal dyrke vores passion fremfor at blive bedre til det, vi er dårlige til.

"Hvad er det, du brænder for. Hvad er det, du synes er spændende. Når du går tilbage til dit uddannelsesforløb, hvornår synes du, at tiden fløj af sted. Det der hedder flow. Og så prøv at tænk, ’hvor kan den kompetence komme i spil, hvad er det for nogle virksomheder, det kunne være relevante?’" siger han.

For virksomhederne vil i fremtiden søge endnu mere efter medarbejdere der brænder for en sag eller et område eller en måde at arbejde på.

Du har talent. Du har potentiale. Gå ud og find det. Led efter det. Og brug dit liv på det. Keld Holm, fremtidsforsker

 

Ifølge fremtidsforskeren er det ikke de faglige kompetencer, altså alt det, du har lært, der er det vigtigste. Det er derimod den, du er.

"Selvfølgelig skal man have nogle grundlæggende kompetencer, men netop din personlighed – hvordan du interagerer med andre mennesker, hvordan du tænker, hvordan du tilegner dig viden. Det er det, virksomhederne er interesserede i. Det du ikke kan, det kan de lære dig, men de kan ikke lave om på dig som menneske," siger han.


Innovation frem for stabilitet

Ifølge fremtidsforskeren vil fremtidens arbejdsmarked efterspørge innovative medarbejdere. Vi har mindre brug for stabile, loyale medarbejdere, der kan udføre det samme arbejde dag efter dag. Vi får brug for innovative medarbejdere, der kan finde på nye måder at gøre tingene på.

"Op igennem industrialiseringen fik vi maskiner, der kunne lave ting for os. Maskinerne kunne lave ens standardiserede løsninger. Men i dag, er det ikke standardløsningerne, der skaber den store vækst, det er de nye ideer," fortæller fremtidsforskeren.

Men hvordan er man en innovativ medarbejder? Først og fremmest er det vigtigt at bruge forskelligheden.

Innovation består ofte af at man i fællesskab skaber noget. Alle mennesker er grundlæggende forskellige, og den forskellighed, skal vi have lov til at dyrke. Keld Holm

Her kommer vi tilbage til passionen, for Keld Holm mener, vi skal dyrke vores særinteresser, så vi får noget specialviden, vi kan byde ind med. Samtidig skal vi dog også have nogle menneskelige kompetencer, så vi formår at se sammenhængene, og se, hvor man kan bidrage med sin specialviden.

Robotterne tager ikke vores arbejde

I takt med at systemer og maskiner fylder mere og mere i vores produktion og service, er nogle folk nervøse for, om der overhovedet er arbejde til os i fremtiden. Men ifølge Keld Holm er der masser af arbejde i fremtiden. Innovation er ikke særlig effektivt, for det er kun en ud af 100 ideer, der virkelig bliver til noget. Så der er meget spil ved det innovative arbejde. Ligesom med evolutionen, så sker der hele tiden mutationer, som ikke gavner os. Men engang imellem sker der noget voldsomt, som giver et kæmpe udviklingsspring.

Det, der er anderledes er, at vi kommer til at arbejde med mange forskellige ting i løbet af vores liv. Flere kortere ansættelser og flere projektansættelser.

"Det du starter ud med, er ikke det, du ender ud med på arbejdsmarkedet. Det er ikke det, de unge ønsker, og det er heller ikke det, virksomhederne ønsker."

Derfor er det ifølge Keld Holm ikke afgørende, hvilke karakterer, du har fået, eller hvor dit første job er. Det er derimod afgørende, at du formår at blive ved med at være nysgerrig og passioneret. Og turde gå efter det, der interesserer dig.