BRUG FTFa UNDER DIT STUDIE

BRUG FTFa UNDER DIT STUDIE

Bliv undervist i studieteknik, få tips til LinkedIn og råd til at skrive ansøgninger, når du skal på jagt efter en praktikplads. 

 

FÅ GODE RÅD TIL DIN STUDIETID

FÅ FLERE TIPS TIL DIT STUDIELIV HER

A-KASSE FOR STUDERENDE:

FTFa tilbyder dig a-kasse under din uddannelse, så du kan få ret til dagpenge, når du dimitterer.

 • Bliv gratis medlem

  Se nedenfor (under det midterste +) om du kan få gratis medlemskab og en masse sparring hos os.

 • Snyd ikke dig selv for dagpenge

  Snart færdig med studiet? Husk statusskift inden 14 dage efter eksamen.

  Skift status

 • På jagt efter praktik?

  Få råd til ansøgningen og skriv dig til toppen af bunken.

  Lad dig inspirere

 • Bliv gratis medlem

  Se nedenfor (under det midterste +) om du kan få gratis medlemskab og en masse sparring hos os.

 • Snyd ikke dig selv for dagpenge

  Snart færdig med studiet? Husk statusskift inden 14 dage efter eksamen.

  Skift status

 • På jagt efter praktik?

  Få råd til ansøgningen og skriv dig til toppen af bunken.

  Lad dig inspirere

MEST STILLEDE SPØRGSMÅL OM STUDIELIV OG A-KASSEN

Hvornår skal jeg som studerende melde mig ind i en a-kasse?

Er du studerende, kan du med fordel melde dig ind i FTFa allerede, når du starter på dit studie. Det er helt gratis, og du kan få hjælp hos FTFa’s jobrådgivere, mens du læser.

Ellers skal du melde dig ind i FTFa senest 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse for at sikre din ret til dagpenge. Du kan maksimalt have gratis medlemskab som studerende i 5 år.

Har du mere end et år tilbage af dit studie?

Hvis du har mere end et år tilbage af dit studie, og du melder dig ind i FTFa som gratis medlem, kan du få dagpenge allerede fra dagen efter, du afslutter dit studie. Du opnår ret til dagpenge på dimittendsats.

Kan du ikke blive gratis medlem, kan du alligevel med fordel melde dig i a-kasse, da du så kan få ret til dagpenge fra dag ét efter, du afslutter din uddannelse. Ellers går der en måned, inden du kan få dagpenge, efter du er færdig med din uddannelse.

Bliv medlem

Har du mindre end et år tilbage af dit studie?

Har du mindre end et år tilbage af dit studie, skal du huske at melde dig i a-kasse senest 14 dage, efter at du har afsluttet din uddannelse for at få ret til dagpenge. Du kan få dagpenge på dimittendsats efter en måned.

Bliv medlem

Er du ansat som elev?

Er du ansat som elev på kontrakt, er din uddannelse først afsluttet den dag, din kontrakt udløber. Husk, at du skal melde dig i a-kasse senest 14 dage derefter.

Tager du noget af din uddannelse i udlandet?

Har du taget en del af din uddannelse i udlandet, eller overvejer du at rejse ud for at studere, er reglerne for optagelse i a-kassen de samme som for danske uddannelser.

Det er meget vigtigt, at du kontakter FTFa, inden du rejser ud. Der kan nemlig være nogle særlige forhold, som om uddannelsen er offentligt anerkendt. Ring til os på 70 13 13 12 eller send en besked til os i Tast Selv.

 

Hvornår kan jeg være gratis medlem af FTFa?

Du kan blive gratis medlem af FTFa, hvis du er under 30 år gammel og læser på en uddannelse, der varer mindst 18 måneder. 

Er du over 30 år, kan du være gratis medlem af FTFa, hvis din uddannelse varer mindst 18 måneder. Men for at være gratis medlem af FTFa, er der et lovkrav om, at du er tilmeldt og betaler til efterlønsordningen. Du skal desuden have haft ret til dagpenge ved uddannelsens start. Det er politisk besluttede krav. Du kan maksimalt have gratis medlemskab som studerende i 5 år.

Kan du ikke blive gratis medlem, har vi valgt, at du slipper for at betale administrationsbidraget til FTFa, mens du er under uddannelse. Du skal derfor kun betale den del af kontingentet, som staten kræver.

Uanset om du under eller over 30 år, er der en indtægtsgrænse for at være gratis medlem:

 • Er din uddannelse SU-berettiget, må du årligt ikke tjene mere end det maksimale dagpengeniveau
 • Er du elev, må du ikke arbejde ved siden af dit elevjob
 • Er din uddannelse en kombination af SU og elevløn, så skal du kontakte FTFa for at høre mere om dine muligheder

Har du mistet dagpengeretten, kan du være gratis medlem, mens du er ledig. Men du skal være tilmeldt jobnet.dk, og du må ikke modtage offentlig forsørgelse (kontanthjælp eller revalideringsydelse).

Jeg er studerende over 30 år og kan ikke blive gratis medlem – hvad koster medlemskabet så?

Kan du ikke blive gratis medlem koster det kun 368 kr./md. at være medlem af FTFa. Som studerende er du nemlig fritaget for at betale administrationsbidraget på 100 kr. til FTFa. Når du er færdig med din uddannelse, koster et almindeligt medlemskab 468 kr./md

HUSKELISTE SOM STUDERENDE

Her er 8 punkter, du skal huske i løbet af din studietid for at få ret til dagpenge og styrke dine jobmuligheder undervejs på studiet, og når du er færdiguddannet.

8 ting du skal huske

VÆR KLAR TIL FREMTIDEN

Jesper Bo Jensen, direktør i Fremforsk – Center forfremtidsforskning, giver tre råd til, hvordan du kan blive klar til fremtidens arbejdsmarked.

1) Øv dig i formidling

I fremtiden kommer du i højere grad til at arbejde sammenmed mennesker, der har en anden uddannelse og andre styrker end dig selv. Derfor bliver det vigtigere, at du kan formidle din viden til dem. Her halter danske studerende lidt efter, når vi sammenligner med studerendefra USA eller England. Det skyldes, at uddannelserne i udlandet generelt har en længere tradition for at øve præsentationer foran andre. Så et råd herfra er, at du alleredenu skal begynde at forstå, hvad det er, du kan. Så får du fremover langt nemmere ved at forklare det til andre.

2) Hello, sveiki, ni hao

Flere og flere firmaer har afdelinger spredt ud over hele verden. En tæt kollega i Indien eller Kina, som du kun har talt med digitalt, er derfor slet ikke usandsynligt. Det betyder, at en dybere kulturel forståelse, og at du kan kommunikere på en passende måde, kommer til at være vigtigt i fremtiden. For betyder et ’ja’ i Indien nødvendigvis det samme, som det gør i Danmark? Og kan du afslå din mexicanske chef på samme måde, som du ville kunne gøre over for en dansk?

3) Vær kollega med en robot

Botificering, det vil sige en større grad af kunstig intelligens på arbejdsmarkedet, er allerede begyndt, og det vil stige i fremtiden. Det betyder et farvel til rutineprægede opgaver og en efterspørgsel på problemløsning og idéudvikling. Robotter betyder ikke, at du kommer til at være overflødig, men at du skal kunne tage over dér, hvor robotternes evner er begrænsede. Sørg for, at du med din uddannelse får kompetencer til at tænke selvstændige løsninger og kunne træffe dine egne beslutninger.

Jesper Bo Jensens tre råd til fremtidens arbejdsmarked er publiceret 7. december 2017

top

Afspiller nu: