Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

FRADRAG I EFTERLØNNEN

Du skal altid oplyse os om alt arbejde, indtægter og øvrige aktiviteter du har, mens du er på efterløn.

Du kan læse mere om de forskellige typer arbejde og aktiviteter nedenfor.

Når du får udbetalt efterløn, har du pligt til at oplyse om ethvert forhold, der har betydning for retten til efterløn. Du skal oplyse om alt arbejde, fx lønarbejde og frivilligt ulønnet arbejde, honorarer, arbejdstimer ved tilladt jordbrug, arbejde i din eller en ægtefælles selvstændige virksomhed eller enkeltstående opgaver. Medvirken ved byggeri og byggearbejde i eget hus betragtes også som arbejde.

Selv om arbejdet er ulønnet, skal arbejdstimerne oplyses, medmindre beskæftigelsen er ren fritidsaktivitet (hobby). Hvis du har fået udbetalt feriepenge, feriegodtgørelse eller sygedagpenge, skal du oplyse a-kassen herom.

Læs mere om arbejde og efterløn her. Du kan også læse om sygdom og sygedagpenge her.

Som efterlønsmodtager må du arbejde frivilligt op til 65 timer om måneden uden at blive trukket i efterlønnen. Timerne regnes som et gennemsnit pr. måned (udbetalingsperioden).

Hvor må du arbejde?

Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle steder, du kan arbejde frivilligt uden at blive modregnet i efterlønnen. Det frivillige arbejde skal være hos en organisation, forening eller lignende. Helt konkret er der fire kriterier, der skal være opfyldt hos organisationen/foreningen:

• Den skal være grundlagt på et frivilligt initiativ
• Dens primære formål er ikke at skabe overskud
• Du må søge arbejde et sted, hvor bestyrelsen arbejder frivilligt
• Medlemskab af organisationen/foreningen er frivilligt

Dermed, kan du ikke lave frivilligt ulønnet arbejde hos offentlige institutioner uden at blive modregnet i efterlønnen fra første time.

Frivilligt arbejde bliver opdelt i to kategorier:

1) Aktiviteter: Du må ubegrænset udføre opgaver, der ikke vil blive udbudt som almindeligt lønarbejde. Det kan være opgaver som arbejde i medborgerhuse og væresteder, deltagelse i indsamlinger, foreningsarbejde og ekspedient i genbrugsbutikker. Det gælder også forskellige former for telefonrådgivning, der ikke forudsætter en særlig uddannelse.

Du kan se eksempler på frivillige aktiviteter her (nederst i artiklen)

2) Arbejde: Du kan op til 65 timer om måneden lave opgaver, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse, og som kunne blive udbudt som lønarbejde, uden at det påvirker din efterløn. Det kunne for eksempel være telefonrådgivning, som kræver eller forudsætter en særlig uddannelse. Vær dog opmærksom på, at der ikke må være ansat lønnede personer i foreningen/organisationen med den pågældende stillingskategori.

Du kan se eksempler på frivilligt ulønnet arbejde her (nederst i artiklen)

Kontakt FTFa

Det er vigtigt, at du kontakter FTFa, hvis du vil lave frivilligt, ulønnet arbejde, så vi kan rådgive dig om, hvorvidt arbejdet/aktiviteten kan kombineres med, at du er på efterløn. Som omtalt ovenfor er det afgørende for muligheden for at arbejde frivilligt, at du gør i en organisation eller virksomhed, der ikke har et mål om at skabe profit.

Det er vigtigt, at du oplyser alle indtægter fra borgerligt ombud og offentlige og private hverv, da de som hovedregel skal modregnes i efterlønnen. Indtægten omregnes til timer, der så modregnes.

Dog er der visse hverv, der ikke medfører fradrag i efterlønnen. Det gælder:

• Menigt medlem af kommunalbestyrelse
• Nævning, domsmand og lægdommer
• Tilforordnet ved valg
• Opfyldelse af vidnepligt

Når du får udbetalt feriepenge, skal du altid oplyse os om det på dit efterlønskort. Det gælder også, selvom der er tale om minibeløb og uhævede feriepenge, som du får udbetalt uden selv at have bedt om det.
Hvis du er på halvårserklæring, skal du oplyse os om feriepengene på det tidspunkt, hvor du holder ferie og får feriepengene udbetalt. Feriepengene skal nemlig fradrages på de dage, hvor du holder ferie.

Feriepengene fradrages i efterlønnen med det antal feriedage, der udbetales for. Der fradrages 7,4 timer pr. feriedag (6 timer for deltidsforsikrede). Der fradrages hele eller halve feriedage.

Hvis dine feriepenge før skat pr. dag er mindre end din efterløn pr. dag, kan du få udbetalt differencen som efterløn. Du har derfor ikke en mindre samlet indtægt på grund af dine udbetalte feriepenge.

Er dine feriepenge optjent, inden du gik på efterløn, og var du ansat på nedsat tid, kan vi omregne dine feriedage til timer med din seneste timeløn. På den måde fradrages feriepengene i forhold til din seneste timeløn og ikke som hele feriedage.

Al skattepligtig indtægt skal oplyses, uanset om det kommer fra arbejde eller på anden måde.

Før du begynder at arbejde i en selvstændig virksomhed eller er eller bliver momsregistreret, skal du straks oplyse det til FTFa. Det er a-kassen, der tager stilling til, hvilken betydning denne virksomhed har for din efterløn. Nogle typer af virksomheder kræver en egentlig tilladelse på forhånd og det kan derfor få stor betydning for din ret til efterløn, hvis vi ikke får besked inden du starter. 

Selvstændig virksomhed er fx forretning, arbejde efter regning, landbrug, skovbrug, udlejningsvirksomhed eller lignende. Det gælder uanset tidspunktet for arbejdet, uanset om virksomheden drives i selskabsform eller i din ægtefælles navn, og uanset om virksomheden giver overskud.

Løbende udbetalinger af pension, der er led i et ansættelsesforhold, medfører fradrag i efterlønnen på baggrund af det udbetalte bruttobeløb. Som eksempler på ordninger kan nævnes arbejdsmarkedspensioner, som er oprettet på grund af en overenskomst eller efter individuel aftale, tjenestemandspensioner og tilsvarende ordninger, hvor arbejdsgiveren normalt bidrager.

Hvis pensionen begynder at komme til udbetaling eller ved ændringer i eller regulering af dine eksisterende pensionsudbetalinger, skal vi straks have besked om det.

Tidligere selvstændige erhvervsdrivende, som indbetaler til en ophørspension (pensionsbeskatningsloven § 15 A) efter det fyldte 60. år, skal have foretaget en ny pensionsopgørelse.  Hvis du er i tvivl, om en ny udbetaling eller en ændring i udbetalingen skal oplyses eller ej, skal du spørge FTFa.

Når du modtager efterløn, må du maksimalt opholde dig uden for EØS-området i 3 måneder pr. kalenderår. Du skal derfor give besked, hvis du opholder eller planlægger at opholde dig mere end 3 måneder pr. kalenderår uden for EØS.

EØS omfatter følgende lande og områder:

Lande:

Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig,

Områder:

Azorerne, Balearerne (Mallorca, Ibiza), Ceuta, De Canariske Øer, Fransk Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Hebriderne, Isle of Wright, Madeira, Martinique, Melilla, Orkney Øerne, Réunion, Shetlandsøerne, St. Martin (den franske del) og Western Isles.