Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

FERIEOPTJENING OG -AFHOLDELSE

Du optjener løbende feriedage, og du kan også bruge dem løbende. Det betyder, at de feriedage du optjener i fx oktober, kan du holde allerede i november. Du kan selvfølgelig også spare dine feriedage op og vente med at holde dem samlet på et senere tidspunkt.

Du optjener feriedage i ferieåret, der løber fra den 1. september til den 31. august året efter (12 måneder).

Du kan holde din ferie i ferieafholdelsesperioden, der løber fra 1. september til 31. december året efter (16 måneder).

Herunder kan du få svar på dine spørgsmål om, hvordan du optjener og afholder feriedagpenge.

Senest opdateret d. 08 -12-2023

Du optjener ret til dage med feriedagpenge på baggrund af a-kassens udbetaling af dagpenge og feriedagpenge, samt udbetaling af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Ferieåret, hvor du optjener feriedage, løber fra den 1. september til den 31. august det følgende år.

Er du fuldtidsforsikret, optjener du 2,08 feriedage for hver måned, du får udbetalt 160,33 timer med dagpenge.

Er du deltidsforsikret, optjener du 2,08 dage, hvis du får udbetalt for 130 timer.

Får du udbetalt for et mindre antal timer, sker der en forholdsmæssig beregning.

OBS! Du har først optjent ferien på det tidspunkt, hvor fx dagpengene er udbetalt til dig. Det betyder, at dagpenge for september måned skal være udbetalt, før du har optjent ret til feriedagpenge. Du kan derfor først få udbetalt feriedagpenge fra oktober måned.

Er du fuldt ledig i et ferieår, kan du kan højst optjene 25 dage med feriedagpenge.

Senest opdateret d. 21 -09-2021

Du kan holde din ferie i perioden, der løber fra 1. september til 31. december året efter (16 måneder). Den periode kaldes ferieafholdelsesperioden. Du har altså 4 måneder ekstra fra ferieårets afslutning til at holde dine optjente feriedagpenge fra det ferieår, der slutter den 31. august.

Planlægger du at holde ferie efter den 31. august, kan du altså gøre det med feriedage, der er optjent i det foregående ferieår. Du skal blot være opmærksom på, at ferie optjent hos en arbejdsgiver i det nye ferieår, også skal være afholdt, før du kan modtage feriedagpenge.

Du skal senest have holdt din ferie med feriedagpenge den 31. december i ferieafholdelsesperioden. Du mister retten til at få feriedagpengene udbetalt, hvis de ikke er afholdt inden den 31. december. Du kan ikke overføre din ret til feriedagpenge til den næste ferieafholdelsesperiode.

Senest opdateret d. 08 -12-2023

Du skal senest søge om at få dine feriedagpenge udbetalt den 31. januar året efter, du holdt ferien.

Den ferie, du fx har optjent i ferieåret 1. september 2023 til 31. august 2024, skal du holde inden den 31. december 2024. Har du holdt ferien inden den 31. december 2024, har du frem til den 31. januar 2025 til at søge om udbetaling af feriedagpengene.

Vil du have dine feriedagpenge udbetalt inden din ferie, anbefaler vi, at du søger om pengene fire uger inden, din ferie starter.

OBS! Din ret til feriedagpenge kan ikke overføres fra en ferieafholdelsesperiode til den næste. Du mister retten til de dage med feriedagpenge, du ikke har holdt inden den 31. december.

Ja, det kan du godt. I første omgang må du dog selv betale. Du kan nemlig kun få udbetalt feriedagpenge for det antal dage, du allerede har optjent. Når du evt. senere har optjent ret til de dage, du har holdt, kan du søge om og få udbetalt feriedagpenge for de afholdte dage.

Her er et eksempel:

Søger du om ferie med feriedagpenge i 5 dage, men har kun optjent ret til 3 dage, kan du godt holde alle 5 dage. Du får i første omgang kun udbetalt feriedagpenge for de 3 dage, du allerede har optjent ret til. Får du senere udbetalt fx dagpenge for en hel måned fra a-kassen, så optjener du ret til 2 dage mere, som du så kan søge om at få udbetalt.

Har du optjent feriedage og feriepenge fra din arbejdsgiver, skal du som hovedregel holde dem før, du kan få udbetalt feriedagpenge fra FTFa.

Der findes en undtagelse fra hovedreglen, hvis din arbejdsgiver har varslet ferie under en virksomhedslukning og den varslede ferie endnu ikke er afholdt.

Har du overført ferie optjent hos en arbejdsgiver fra et tidligere ferieår, skal de også være afholdt, før du kan få feriedagpenge.

Hvis du overfører ferie fra det nuværende ferieår til næste ferieår, sidestilles de overførte dage med afholdt ferie. En aftale om overførsel af ferie skal dokumenteres, fx ved en kopi af aftalen med arbejdsgiveren.

Har du fx været deltidsansat hos flere arbejdsgivere, får du hver måned ret til 2,08 dage fra hver arbejdsgiver. Du skal dog kun afholde det antal feriedage, der maksimalt kan optjenes efter ferielovens regler – altså max 2,08 dage per måned, før du har ret til feriedagpenge. Holder du fx ferie i december måned, skal du kun have holdt 3 x 2,08 = 6,24 feriedage, som du har optjent hos din arbejdsgiver i september, oktober og november, før du kan få udbetalt feriedagpenge.

Ifølge ferieloven kan du aftale med din arbejdsgiver, at du kan holde betalt ferie på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent. Det kan være relevant særligt i begyndelsen af ferieåret (september), hvor du endnu ikke har optjent ferie til fx afholdelse af en efterårsferie i oktober. De lånte dage indgår ikke i opgørelsen af retten til feriedagpenge. Feriedage, du har lånt, vil først indgå i opgørelsen i forhold til feriedagpenge, når de faktisk er optjent hos arbejdsgiveren. Du kan derfor godt få feriedagpenge, før du har afholdt lånte feriedage.

Hvis du er ansat på en arbejdsplads, hvor der er kollektiv ferielukning, kan du i nogen tilfælde få dagpenge, mens virksomheden er lukket.

For at få dagpenge ved ferielukning skal du:

Være forhindret i at arbejde, fordi arbejdspladsen har kollektiv ferielukning
Have afholdt al din optjente ferie
Tilmelde dig jobcentret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet – også selvom det blot er for et par dage
Opfylde betingelserne for at kunne få dagpenge
Hvis du opfylder betingelserne, kan du få udbetalt dagpenge for de hverdage, hvor du ellers ville have fået løn fra din arbejdsgiver.

Du kan som udgangspunkt ikke få dagpenge på søn- og helligdage (f.eks. 1. og 2. juledag samt nytårsdag).

Arbejdsgiveren skal i videst muligt omfang sikre, at du har optjent betalt ferie, som skal reserveres til kollektive ferielukninger. Gør arbejdsgiveren ikke det, skal arbejdsgiveren betale dig løn for dagene i den kollektive ferielukning.