OUTPLACEMENT FOR LEDERE

FTFa og Mercuri Urval tilbyder outplacementforløb særligt tilrettelagt ledere.

Forløbet for ledere:

Outplacement for ledere indeholder typisk flere møder end ellers, og forløbene bliver oftest gennemført af chefkonsulenter og direktører fra FTFa og Mercuri Urval. Forløbene vil typisk indeholde drøftelser på disse områder:

  • Lederstil: Personlighed og lederstil har stor indflydelse på lederens mulighed for at opnå succes i sit næste job og finde det rette jobmatch

  • Omdømme: Har lederen et godt ry i branchen eller lokalområdet, er det en fordel, når det nye job skal findes. Er det ikke tilfældet, er det også nødvendigt at have med i sine overvejelser og rådgivning

  • Værktøjer: En traditionel ansøgning er i mange tilfælde ikke den rette metode. Ofte vil et nyt job skulle besættes via netværk eller gennem headhunting. Derfor arbejder vi med networking og synlighed.

Vi tilbyder derudover også, at ledere kan indgå i FTFa og Mercuri Urvals interne netværk, hvor lederen kan få målrettet sparring på særlige områder, som for eksempel rekruttering, karriereplanlægning eller personlig branding.

VIL DU VIDE MERE?

For yderligere oplysninger om FTFa og Mercuri Urvals outplacementforløb, er du velkommen til at kontakte Rekruttering & Karriereteam på tlf. 70 13 13 12 eller send en mail på rekrutteringogkarriere@ftfa.dk.

U2VuZCBlbiBtYWlsIHRpbCBSZWtydXR0ZXJpbmcgJiBLYXJyaWVyZXRlYW0=
top

Afspiller nu: