Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

GUIDE TIL AT LUKKE DIN VIRKSOMHED OG FÅ DAGPENGE

Har du haft egen virksomhed, er der nogle forholdsregler, du skal tage, når du bliver ledig og ønsker at modtage dagpenge.

Du skal nemlig både sørge for at ophøre virksomheden og sørge for, at FTFa får den nødvendige dokumentation. Når du har ophørt din virksomhed, vil du få en venteperiode, før du kan få dagpenge. Venteperioden afhænger af, hvordan du ophører med virksomheden. Venteperioden er på mindst 3 uger i de fleste situationer, dog er den en uge, hvis ophøret sker efter en konkurs eller tvangsauktion. Derudover skal du også være opmærksom på den såkaldte jobsøgningsperiode, som du kan få, hvor du ikke må starte selvstændig virksomhed.

Læs mere om venteperioder og jobsøgningsperioder her.

Der er grundlæggende 3 forskellige måder, du kan ophøre virksomheden på:

1. Ophør af virksomhed

  • Salg eller lukning med ophørsbevis fra SKAT
  • Konkurs/tvangsauktion
  • Bortforpagtning af hele virksomheden

2. Udtræden af virksomhed

  • Ægtefælleudtræden uden medejerskab
  • Udtræden af virksomhed med flere ejere (medejerskab)

3. Omdannelse af virksomhed

  • Til formueforvaltning
  • Til fritidsbeskæftigelse 

Få et kort overblik i tabellen nedenfor og læs mere om ophør af selvstændig virksomhed på Tast Selv i vejledningen til blanketten "Ophør som selvstændig".

Har du spørgsmål omkring lukning af din virksomhed, er du altid velkommen til at ringe til os.

SÅDAN OPHØRER DU SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED

Måder at ophøre på:

Nødvendig dokumentation:
Salg eller lukning med ophørsbevis fra SKAT
En bekræftelse af ophøret af virksomheden i CVR-registeret og en bekræftelse fra SKAT på, at afmeldingen af virksomheden er godkendt. Du kan også ophøre virksomheden med en tro og love erklæring.
Konkurs
Ved konkurs er du ophørt, når skifteretten har afsagt konkursdekret.
Bortforpagtning af hele virksomheden
Skriftlig bortforpagtnings- eller lejeaftale. Uopsigelig i mindst 3 år.
Ægtefælleudtræden uden medejerskab
En medarbejdende ægtefælle uden lønaftale kan ophøre på en tro og love-erklæring.
Udtræden af virksomhed med flere ejere (medejerskab)
Dokumentation for at du ikke længere er registreret som medejer af virksomheden i CVR registret.
Omdannelse af virksomhed: Til formueforvaltning
Ændringen af selskabets formål skal være anmeldt til Erhvervsstyrelsen.

Du finder blanketter vedr. selvstændig virksomhed i Tast Selv - klik her for at logge på Tast Selv

KONTAKT OS

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning og sparring, så står vi klar ved telefonerne mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 9:00-15:00 samt torsdage kl. 9:00-18:00.

Tlf. 70 13 13 12