Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

UDBETALINGER FRA LØNSIKRING

Klik på +'erne og få svar på dine spørgsmål om udbetaling af lønsikring.

Lønsikringen træder i kraft den 1. i måneden efter tegningsdagen. Herefter starter din kvalifikationsperiode, som er de første 9 måneder, hvor du betaler til forsikringen. I den periode kan du ikke få udbetalt lønsikring.

I kvalifikationsperioden må du ikke blive opsagt eller have konkret viden om, at du bliver opsagt. Bliver du opsagt eller får konkret viden om, at du bliver opsagt i kvalifikationsperioden, mister du retten til lønsikring for den ledighedsperiode.

Den første måned er en selvrisikoperiode. Det er endvidere et krav, at du har haft mindst 12 måneders beskæftigelse, inden du blev ledig.

Lønsikringen dækker op til 36 måneder - dog højst 12 måneder pr. ledighedsperiode.

En ny udbetalingsperiode kræver, at du har haft mindst seks sammenhængende måneders fast arbejde.

En udbetalingsperiode starter dog tidligst efter 1 måneds selvrisikoperiode.

Hvis du bliver ufrivillig ledig og vil have udbetalinger fra din lønsikring, skal du anmelde din ledighed online. Se her hvordan du gør. Vi anbefaler, at du anmelder din ledighed online, når du udfylder ledighedserklæringen for at få dagpenge.

For løbende at få udbetalt lønsikring, skal du hver måned anmelde din fortsatte ufrivillige ledighed online. Det gør du samme sted, som du anmeldte din ufrivillige ledighed. Brug vores udbetalingskalender for at se, hvornår du skal indsende både online- blanketten om fortsat ledighed og dit dagpengekort.

Udbetalingen af lønsikringen følger udbetalingsperioderne for dagpenge. Gå til oversigten her.

Vær opmærksom på, at de første 30 dage er selvrisikoperiode. Dvs. at hvis du fx er ledig fra 1. januar, vil perioden fra 1. januar til 31. januar være selvrisikoperiode. Da forsikringsydelsen er bagudbetalt, vil ydelsen for perioden 1. februar til 28. februar komme til udbetaling 1. marts.

Det er muligt at få udbetalt lønsikring efter arbejde i udlandet, hvis du:

  • har bevaret og betalt (via en dansk bank) til din FTFa Lønsikring
  • genoptager dit medlemskab af FTFa
  • er berettiget til dagpenge