Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

LEDIG EFTER STUDIET?

Her kan du få svar på dine spørgsmål angående dagpenge, status og studiejobs i forbindelse med afslutning af dit studie.

Det er ikke alle, der skal skifte status. Det afhænger blandt andet af, om du har haft lønnet arbejde, mens du læste.

Hvis du skal skifte status, så skal det ske senest 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse

Der er bestemte blanketter, du skal bruge for at skifte status. Hvis du har været gratis medlem, skal du sende beskeden Uddannelsesafslutning senest 14 dage efter, du afslutter din uddannelse, hvis du har skiftet status.

Du sender beskeden i Tast Selv.

Du må meget gerne beholde dit studiearbejde, efter du er færdig med din uddannelse.

Hvis det ikke er på fuld tid, kan du i nogle tilfælde få supplerende dagpenge.

Læs mere om supplerende dagpenge.

Din dagpengesats som nyuddannet er afhængig af, om du har et barn eller ej.

Medlemskab for nyuddannede

Meld dig ind i FTFa senest 14 dage efter din sidste eksamen og få ret til dagpenge en måned efter, du er færdig med din uddannelse.

Dagpengesatsen for dimittender

Der er flere forskellige dagpengesatser for dimittender. Satsen afhænger af:
  • Din alder
  • Om du har forsørgerpligt for et barn
  • Hvor længe du er ledig

Har du forsørgerpligt for et barn under 18 år, får du udbetalt 16.694 kroner om måneden i hele dagpengeperioden.

Er du ikke forsørger, nedsættes din sats, når du har fået udbetalt dagpenge i 481 timer, svarende til 3 måneders dagpenge. Satsen for ikke forsørger, afhænger af din alder.

Her kan du se dagpengesatserne for dimittender:

Hvis du ikke kender datoen for afslutningen på din uddannelse, er det ikke noget problem.

Når du skal melde dig ind, så skriver du blot udgangen af den måned, hvor du er færdig og kontakter os, når du kender din sidste eksamensdato.