Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

DELTIDSARBEJDE ELLER BIBESKÆFTIGELSE

Få svar på dine spørgsmål om dagpenge og deltidsarbejde eller arbejde på nedsat tid nedenfor.

 

Ja, det kan du i 30 uger.

Husk på, at dine 30 uger ret med bibeskæftigelse påvirker din ret til supplerende dagpenge. Det gør den, fordi du har ret til supplerende dagpenge og bibeskæftigelse 30 uger i alt.

Det vil sige, at hvis du fx bruger 15 uger med en bibeskæftigelse, inden du lukker den ned, så kan du få suppleret dine dagpenge i max 15 uger. På samme måde med supplerende dagpenge: Hvis du har fået suppleret dine dagpenge i 10 uger, kan du max drive bibeskæftigelse, mens du får dagpenge, i 20 uger.

Hvis du arbejder på deltid eller på anden måde på nedsat tid, kan du søge om supplerende dagpenge i 30 uger.

Husk på, at din 30 ugers ret med supplerende dagpenge påvirker din ret til bibeskæftigelse. Det gør den, fordi du har ret til 30 uger med supplerende dagpenge og bibeskæftigelse i alt.

Det vil sige, at hvis du fx bruger 15 uger med en bibeskæftigelse, inden du lukker den ned, så kan du max få supplerende dagpenge i 15 uger. De supplerende dagpenge udløber herefter. På samme måde med supplerende dagpenge: Hvis du har fået supplerende dagpenge i 10 uger, kan du max drive selvstændig virksomhed, mens du får dagpenge, i 20 uger.

Supplerende dagpenge er dagpenge, du kan få som medlem af din a kasse i uger, hvor du arbejder mindre end 37 timer, og hvor vi kan udbetale minimum 14,8 timer (12 timer for deltidsforsikrede) dagpenge i en hel måned. Læs mere om, hvordan du kan modtage supplerende dagpenge lige ovenfor.

1. Du skal have dagpengeret og være tilmeldt som ledig på jobnet.dk

På din første ledighedsdag, skal du melde dig ledig på Jobnet. Du skal også sende din ledighedserklæring til din a kasse FTFa. Se guiden for, hvordan du melder dig ledig her.

2. Få godkendt supplerende dagpenge

Som ledig skal du altid kunne overtage fuldtidsarbejde med dags varsel. Derfor må du ikke være bundet til deltidsarbejdet med et opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver.

3. Send frigørelsesattest

Hvis du har et opsigelsesvarsel i din ansættelse, så kan din arbejdsgiver give skriftligt afkald på opsigelsesvarslet, så du kan få supplerende dagpenge af din a kasse. Det kan din arbejdsgiver gøre ved:

 • at udfylde en frigørelsesattest, eller
 • at give afkald på opsigelsesvarslet ved at det er skrevet i din ansættelseskontrakt.
  Send blanketten eller din ansættelseskontrakt med afkaldet senest 5 uger efter din ansættelsesstart (eller 5 uger efter, du blev meldt ledig), for ellers kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget dokumentationen.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle arbejdsgivere, der ønsker at give afkald på opsigelsesvarslet.

Find frigørelsesattesten på Tast selv her under ”Ledig”. Du skal sende frigørelsesattesten til FTFa via din Mailboks her.

4. Afvent skriftlig godkendelse og information fra FTFa

 • Man kan få ret til udbetaling af supplerende dagpenge i 30 uger indenfor 104 uger (2 år).
 • Man kan få udbetalt supplerende dagpenge i uger, hvor man har under 37 timers arbejde, forudsat at man har ret til at få udbetalt dagpenge i måneden..
 • Man skal stadig være aktivt jobsøgende og i øvrigt fuldt til rådighed.

Du kan læse mere om hvor længe, du kan få supplerende dagpenge af a kassen, hvordan du forlænger og genoptjener din periode ovenfor denne tekstboks.

5. Oplys arbejdstimer på dit dagpengekort

Når du er blevet godkendt til supplerende dagpenge, så skal du huske at oplyse arbejde på dit dagpengekort, når du sender dit dagpengekort ind i slutningen af måneden. Se her hvordan.

Når du modtager supplerende dagpenge, kan du arbejde på deltid eller have selvstændig virksomhed og få suppleret timerne op med dagpenge. Det kan du få i 30 uger inden for en periode på 104 uger.

Forbrug af uger med supplerende dagpenge:

Det er kun uger, hvor du får suppleret dagpengene, der bliver talt med i dit forbrug. Det vil sige, at du skal have arbejdstimer i ugen. Uger, hvor du ikke får suppleret dagpengene, fx på grund af fuld ledighed eller arbejde i hele ugen, bliver ikke talt med.

Forbrug af uger med selvstændig virksomhed:

Alle uger med udbetaling af dagpenge bliver talt med i dit forbrug af uger med selvstændig virksomhed – uanset om du har arbejdet i virksomheden eller ej. Alle uger i den måned, hvor du starter en ny virksomhed op, tæller med i forbruget af de 30 uger. Hvis du fx starter din virksomhed den 25. november, forbruger du 4 uger i november. Hvis du opbruger dine 30 ugers supplerende dagpenge, kan du få udbetalt dagpenge resten af måneden.

Når du får ret til supplerende dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet på samme måde, som når du modtager fulde dagpenge. Du skal desuden være klar til at tage imod et fuldtidsjob med en dags varsel.

Husk, at du altid skal sende en kopi af din kontrakt eller blanketten ”Oplysninger om nyt arbejde” til din a kasse.

Læs mere om at stå til rådighed

Da du skal kunne overtage et fuldtidsarbejde med en dags varsel, må du ikke være bundet af et opsigelsesvarsel. Derfor skal du have en frigørelsesattest.

Læs mere om ansættelse med opsigelse og frigørelsesattest nedenfor.

Husk også på, at

 • Alle uger, hvor du arbejder og får udbetalt dagpenge, tæller med som en uge med ret til supplerende dagpenge. Arbejder du fx 36 timer i en uge, får du 1 times dagpenge, og bruger derfor en uge med supplerende dagpenge.
 • Vi skal mindst kunne udbetale 14,8 timer til dig for en hel måned. Hvis du har arbejdet så meget, at du skal have mindre end 14,8 timers dagpenge, så får du ikke nogen udbetaling i den måned. Det betyder også, at ingen af dine uger med arbejde tæller med i 30-ugers regnskabet for supplerende dagpenge
 • Hvis dine 30 uger med ret til supplerende dagpenge slutter i løbet af en måned, så kan du modtage supplerende dagpenge måneden ud. Selvom du får godkendt 30 uger med ret til supplerende dagpenge, kan det være, du i praksis vil få supplerende dagpenge i lidt flere uger

Hvis du er ansat i et deltidsjob, hvor du for eksempel kan opsige dit arbejde med en måneds varsel, skal du have en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver for at kunne få supplerende dagpenge.

Frigørelsesattesten betyder, at arbejdsgiveren giver afkald på dit opsigelsesvarsel og lader dig stoppe med det samme, hvis du får tilbudt et fuldtidsjob. Det er nødvendigt for, at du kan leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal være opmærksom på, at din arbejdsgiver ikke har pligt til at udfylde en frigørelsesattest. Har du problemer med at få en frigørelsesattest, er det vigtigt, at du kontakter os.

Du finder blanketten på Tast selv under Alle blanketter -> Ledig -> Frigørelsesattest AR230. Vi skal have din underskrevne frigørelsesattest senest fem uger efter, du er startet i jobbet. Får vi den senere, kan du tidligst få supplerende dagpenge fra den dag, vi modtager attesten.

Klik her for at gå til Alle blanketter

Du kan forlænge dine 30 uger, hvor du får supplerende dagpenge med fire uger ad gangen, når du har brugt de 30 uger. Du kan max forlænge i 12 uger i alt.

Du kan bruge A- og B-indkomst, honorararbejde, og i visse tilfælde timer fra selvstændig virksomhed, når du skal forlænge dine supplerende dagpenge med fire uger.

Du får forlænget dine 30 uger med 4 uger, når du inden for de sidste 12 måneder før dine 30 uger udløb, har fået indberettet:

 • mere end 146 løntimer i 1 måned,

  eller

 • fire uge-indberetninger med mere end 34 løntimer i 1 måned,

  eller

 • to 14-dages-indberetninger med mere end 68 løntimer i 1 måned,

  eller

 • 1 kalendermåned med drift af selvstændig virksomhed, hvor du ikke samtidigt har modtaget dagpenge.

Du har ret til at få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Du kan løbende genoptjene retten til at få suppleret dagpenge. Det kræver, at du inden for en 12-måneders periode har optjent mere end:

 • 146 arbejdstimer i mindst 6 månedsindberetninger, eller
 • 34 arbejdstimer i mindst 26 ugeindberetninger, eller
 • 68 arbejdstimer i mindst 13 14-dagesindberetninger

Din arbejdsgiver indberetter dine arbejdstimer til indkomstregistret som enten måneds-, uge- eller 14-dagesindberetninger.

Du kan også genoptjene 30 nye uger med supplerende dagpenge, når du inden for et indkomstår har en samlet indtægt på mindst 263.232 kr. (2024) medregnet både med A- og B-indkomst, honorararbejde, og overskud fra evt. selvstændig virksomhed, og samtidig ikke har modtaget dagpenge i indkomståret.

Vær opmærksom på, at du tidligst kan medregne indtægten for et indkomstår, når indkomsten fremgår af din afsluttede årsopgørelse for det pågældende indkomstår.

Læs om forlængelse af supplerende dagpenge her

B-indkomst/honorar er personlig indkomst, der kan beskattes på to forskellige måder:

 • Som lønindkomst
 • Som overskud af selvstændig virksomhed

Når du modtager B-indkomst, er det vigtigt, at du fortæller os, om du vil lade indkomsten beskatte som lønindkomst eller overskud af selvstændig virksomhed. Det har nemlig betydning for, hvad du kan bruge indkomsten til i forhold til optjening af dagpenge, og hvordan det modregnes i dagpengene.

Hvis vi bruger B-indkomsten til at give dig fx en dagpengeret eller en forlænget dagpengeret, vil vi altid spørge dig, om du lader B-indkomsten beskatte som overskud af selvstændig virksomhed. Det gør vi enten på ledighedserklæringen eller på en tro- og love erklæring. Det er vigtigt, at du herefter ikke ændrer beskatningsmåden, før du har givet os besked om det. Det kan nemlig betyde, at du alligevel ikke havde ret til dagpengene, fordi du nu anses for at være selvstændig, eller at B-indkomsten skal modregnes på en anden måde i dagpengene.

Hvis du har en revisor til at lave din årsopgørelse

Hvis din revisor laver din årsopgørelse, er det også meget vigtigt, at du er opmærksom på, at måden hvorpå indkomsten bliver beskattet, ikke ændres ved afslutning af skatteåret. Det kan godt være, at det kan betale sig at ændre beskatningsmåden rent skattemæssigt, men som skrevet ovenfor, kan det betyde, at du alligevel ikke har ret til de dagpenge, du allerede har fået.

B-indkomst der beskattes som lønindkomst

Arbejdet vil som udgangspunkt blive betragtet som lønarbejde, og hvis du modtager B-indkomst, hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag, kan du bruge indkomsten til at optjene dagpengeret, forlængelse af dagpengeretten, samt genoptjening og forlængelse af retten til supplerende dagpenge.

B-indkomsten modregnes i dagpengene ved omregning af indtægten med en særlig omregningssats, se mere her: Dagpengekort | Nem guide til dagpengekortet | FTFa under afsnittet ”Honorar/ukontrollabelt arbejde”.

Du kan læse mere om supplerende dagpenge og søge om det her: Deltidsarbejde eller bibeskæftigelse | FTFa under afsnittet ”Hvordan får jeg godkendt supplerende dagpenge?” Du skal især være opmærksom på, at der gælder en frist på 5 uger for frigørelsesattesten, hvis du har et opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver.

B-indkomst der beskattes som selvstændig

Når B-indkomsten beskattes som et overskud af selvstændig virksomhed, vil du blive betragtet som selvstændig.

Det betyder, at du tidligst kan bruge indkomsten til optjening af dagpengeret, når din årsopgørelse er endelig afsluttet hos SKAT. Da du har en udvidet selvangivelse er det tidligst den 2. juli året efter skatteårets afslutning. Hvis B-indkomsten fx er indberettet i oktober 2020, kan den altså først bruges til optjening af dagpengeret den 2. juli 2021, hvor årsopgørelsen er endelig.

Det betyder også, at du ikke kan bruge indkomsten til forlængelse af dagpengeretten.

Når du er selvstændig, skal vi godkende din selvstændige aktivitet, da aktiviteten har betydning for, om du kan få dagpenge, hvor længe du kan få dagpenge og hvordan det evt. skal modregnes i dine dagpenge.

Du kan læse mere om godkendelse af selvstændig aktivitet her.

RESUME:

Kan jeg drive bibeskæftigelse, mens jeg får dagpenge?

Ja, det kan du i 30 uger.

Men dine 30 ugers ret til bibeskæftigelse påvirker din ret til supplerende dagpenge.

Hvad er supplerende dagpenge?

Supplerende dagpenge er dagpenge, du kan få som medlem af din a-kasse i uger, hvor du arbejder mindre end 37 timer.

Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger, men det påvirker også din ret til bibeskæftigelse.

Hvordan får jeg supplerende dagpenge?

Du skal have dagpengeret og være tilmeldt som ledig på jobnet.dk.

Du skal få godkendt supplerende dagpenge ved at sende en ansættelseskontrakt eller udfylde en blanket om arbejde til supplerende dagpenge.

Hvis du har et opsigelsesvarsel, skal du sende en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver.

Du skal afvente skriftlig godkendelse og information fra din a-kasse.

Husk på, at du stadig skal være aktivt jobsøgende og i øvrigt fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, når du modtager supplerende dagpenge eller har bibeskæftigelse.

FIK DU SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL?

Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i dagpengelovgivningen, så du er meget velkommen til at ringe til os på tlf. 70 13 13 12.

Kontakt os