Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

KONFLIKT

Her kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål om dagpenge og konflikt.

A-kasserne må ikke udbetale dagpenge, feriedagpenge eller supplerende dagpenge til medlemmer, der er ramt af konflikt. Det skyldes, at a-kassen ikke må være med til at ”finansiere” en konflikt.

Den faglige organisation kan udbetale konfliktstøtte til sine medlemmer, hvis den ønsker det. Men det er den enkelte faglige organisation, der afgør det. Er du ikke medlem af en fagforening, vil du som udgangspunkt ikke have mulighed for at få konfliktstøtte.

Er du ledig og modtager dagpenge fra FTFa, inden konflikten starter, kan du som udgangspunkt fortsat få udbetalt dagpenge og feriedagpenge fra FTFa.

Er du i job, og har du begyndt din ferie, inden konflikten startede, kan du få udbetalt dine feriedagpenge. Hvis ferien først starter, efter konfliktens begyndelse, kan du ikke få udbetalt feriedagpenge.

Du kan godt gå på efterløn, mens en konflikt er i gang. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke får udbetalt efterløn for de arbejdstimer, som er omfattet af konflikten.

Er du på efterløn og arbejder på nedsat tid inden for et konfliktramt fagområde, vil dine ”sædvanlige” løntimer blive fradraget i efterlønnen, også selvom du ikke får udbetalt almindelig løn.

Arbejder du under en konfliktramt overenskomst, kan du ikke tjene løntimer op. Det kan få betydning, hvis du har et efterlønsbevis og er i ved at optjene løntimer til at opfylde toårs-reglen for at opnå den "høje efterløn".

I konfliktperioden optjener du heller ikke løntimer til den skattefri efterlønspræmie.