Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL MEDLEMSKAB

Her kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål om medlemskab i FTFa

Hvis du gerne vil have, at din kontingentbetaling til FTFa sker automatisk, kan du melde den til Betalingsservice (BS).

Tilmelder du dig Betalingsservice, så du slipper for et gebyr på 50 kroner.

Du tilmelder dig Betalingsservice via din netbank eller i din bank.

Her skal du oplyse:

 • Bs-nummer: 01236792
 • Debitorgruppenummer: 02328
 • Medlemsnummer (se på din opkrævning eller log på Tast Selv >> Mit overblik >> Mine oplysninger)
 • Du kan også tilmelde direkte til Betalingsservice her

Prisen for dit medlemskab afhænger af, om du vil være fuldtids- eller deltidsforsikret, og om du ønsker at betale til efterløn.

Se vores priser og satser her.

Husk at tilmelde din kontingentbetaling til Betalingsservice, så du slipper for et gebyr på 50 kroner.

Dit a-kassekontingent er bygget op af flere dele.

Det består af et obligatorisk statsbidrag, et administrationsbidrag til FTFa, et ATP-bidrag og eventuelt et efterlønsbidrag, hvis du er tilmeldt efterlønsordningen.

Statsbidraget og ATP-bidraget er ens for alle a-kasser.

A-kasserne bestemmer størrelsen på administrationsbidraget, og derfor varierer prisen på et medlemskab fra a-kasse til a-kasse. FTFa er en af landets billigste a-kasser, da vi har et lavt administrationsbidrag.

Som medlem i FTFa betaler du kontingent én gang i kvartalet. Dermed bliver du opkrævet for tre måneder ad gangen.

Vi giver automatisk besked til Skat om dit kontingent, som er fradragsberettiget.

Betalingsservice

Vi anbefaler vores medlemmer at tilmelde kontingentet til Betalingsservice, så betalingen sker automatisk.

Du tilmelder dig Betalingsservice via din netbank eller i din bank.

Her skal du oplyse:

 • Bs-nummer: 01236792
 • Debitorgruppenummer: 02328
 • Medlemsnummer (se på din opkrævning eller log på Tast Selv >> Mit overblik >> Mine oplysninger)
 • Du kan også tilmelde direkte til Betalingsservice her

Tilmelder du dig Betalingsservice, så du slipper for et gebyr på 50 kroner. Gebyret pålægges ved betaling af kontingent via girokort fra 2. kvartal af 2018.

Sådan betaler du ved kontooverførsel:

 • Bank: Nykredit
 • Reg. nr.: 5470
 • Kontonr.: 2096122

Husk, at oplyse dit medlemsnummer ved betalingen.

 

Bor du i udlandet, kan du betale ved at overføre til bankkonto.

Du skal du bruge:

 • Dit cpr-nummer som kundenummer
 • IBANnr: DK 2554700002096122
 • SWIFT-kode / BIC-kode NYKBDKKK

Vil du meldes ud af FTFa, kan du følge guiden på siden her.

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til udgangen af en måned, og du skal betale kontingent frem til udmeldelsesdatoen.

Du skal være opmærksom på, at hvis du melder dig ud af a-kassen, skal du være medlem et helt år, før du igen kan få ret til dagpenge.

Skifter du job eller fagområde, behøver du ikke at melde dig ud af FTFa. Vi er tværfaglige, så du kan altid blive i FTFa.

Skifter du til en anden a-kasse, bliver du automatisk udmeldt af FTFa, så du behøver ikke kontakte FTFa.

Når du når folkepensionsalderen, skal FTFa melde dig ud af a-kassen, da du ifølge reglerne ikke kan være medlem af en a-kasse som pensionist. Det sender vi dig et brev om.

Du kan dog overgå til at være seniormedlem, hvor du bevarer en række forskellige medlemsfordele. Se mere under Seniormedlemsskab her.

Mulighed for at blive tilknyttet medlem af FTFa:

1. Din dagpengeret er udløbet, og du kan søge om gratis medlemskab, fordi du fortsat ønsker at være medlem af FTFa. For at kunne benytte tilbuddet skal du have været ledig og modtaget dagpenge fra FTFa, men have opbrugt dagpengeretten. 

Du skal fortsat været tilmeldt jobnet.dk som ledig (uden ydelse), og du må ikke modtage offentligt hjælp til forsørgelse (fx kontanthjælp, barselsdagpenge, sygedagpenge, revalideringsydelse eller anden ydelse efter Lov om en aktiv socialpolitik. Du kan bevilges gratis medlemskab for 6 måneder ad gangen.

2. Du er flyttet fast til udlandet og har derfor meldt dig ud. For at kunne benytte tilbuddene skal du have taget fast ophold i udlandet og være dansk statsborger.

Som tilknyttet medlem kan du bruge vores forskellige tilbud om personlig sparring, jobrådgivning og komme til vores møder.

Du får ikke ydelser og optjener ikke ret til ydelser, mens du er tilknyttet medlem.

Du sender en besked til os via Tast Selv (åbner i et nyt vindue). I beskeden skriver du, at du er udmeldt, men at du ønsker at gøre brug af FTFa’s tilbud om tilknytning.