Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

PÅ EFTERLØN

Er du klar til at gå på efterløn, så du kan bruge mere tid sammen med dine børn og børnebørn? Så står FTFa klar til at hjælpe dig med at gennemskue regler og muligheder her på siden.

HVEM KAN GÅ PÅ EFTERLØN?

Hvis du drømmer om en velfortjent tilbagetrækning, så er efterløn måske vejen for dig.
Du kan først gå på efterløn, når du er nået efterlønsalderen. Efterlønsalderen bliver fra 2014 til 2036 gradvist hævet fra 60 til 66 år. Men før du kan nyde godt af denne ordning, er det vigtigt at kende de konkrete krav, der skal opfyldes. Lad os udforske disse krav nærmere og sikre, at du er godt forberedt på dette nye kapitel i dit liv.

 • Du skal være medlem af en a-kasse.
 • Du skal have ret til dagpenge – Det vil sige, at du skal være i stand til at påtage dig arbejde og opfylde indkomstkravet eller beskæftigelseskravet.
 • Du skal have nået efterlønsalderen – Alt efter hvilket årstal du gør det, vil efterlønsalderen være mellem 60 og 66 år.
 • Du skal bo et sted i det danske kongerige, i et andet EU-/EØS-land, eller i Schweiz eller Storbritannien.
 • Du skal have indbetalt til efterløn i mindst 30 år, og dette skal som udgangspunkt være påbegyndt senest på din 30 års fødselsdag. Er du født før 1. januar 1978, kan du snakke med din a-kasse om nogle lempeligere krav.
 • Værdien af dine pensioner skal være indberettet til din a-kasse.

Vil du vide mere om hvilke betingelser, du skal opfylde for at kunne gå på efterløn? Så læs mere her.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder alle kravene, så tag kontakt til os. Vi vil guide dig så godt som muligt.

MODREGNING AF DINE PENSIONER VED EFTERLØN

Alle dine pensioner skal som udgangspunkt modregnes. Det gælder også, hvis du har fået en eller flere pensioner udbetalt tidligere. Når dine pensioner er modregnet, kan du se din endelige efterlønssats.

Måden fradraget for dine pensioner bliver udregnet på, afhænger af hvilken type af pension der er tale om, og om du får udbetalinger fra pensionen, mens du modtager efterløn. Nedenfor dykker vi ned i de forskellige pensionstyper:

 • Pension, der stammer fra et ansættelsesforhold, og som udbetales løbende i efterlønsperioden, skal modregnes med 64 % af den årligt udbetalte pension før skat.
 • Livsvarig pension, der stammer fra et ansættelsesforhold, og som ikke udbetales løbende i efterlønsperioden, skal modregnes med 64 % af det forventede årlige pensionsbeløb.
 • Ikke livsvarig pension fra et ansættelsesforhold, som ikke udbetales løbende, skal modregnes med 4 % af depotværdien.
 • Løbende livsvarig privattegnet pension skal modregnes med 64 % af det forventede årlige pensionsbeløb. Det gælder uanset, om den udbetales i efterlønsperioden eller ej.
 • Alle andre former for pensioner skal trækkes i efterlønnen med 4 % af den samlede depotværdi før skat. Det gælder for eksempel for alle private pensioner, der ikke er livsvarige, og pensioner hvor hele beløbet bliver udbetalt på én gang.

FORDELE VED AT UDSKYDE EFTERLØNNEN

Hvis du udskyder din efterløn, så kan der være fordele at hente, hvad angår din økonomiske situation. Udskyder du din efterløn, kan du få en skattefri præmie – altså et skattefrit beløb, eller en belønning om man vil, for at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Størrelsen på din skattefri præmie afhænger af, hvor meget arbejde du har haft, efter du modtog dit efterlønsbevis. Derudover vil du ved en udskydelse også kunne få ret til den højeste efterlønssats, hvorimod du normalt maksimalt kan få 91 %.

Der er også forskel på, hvor længe du kan udskyde din efterløn. Dette afhænger af din fødselsdato og antal rapporterede løntimer i indkomstregisteret – fra du modtager dit efterlønsbevis, indtil du går på efterløn, og/eller når folkepensionsalderen indtræffer.

SPØRGSMÅL TIL EFTERLØNSKORTET?

Har du spørgsmål til udfyldelse af efterlønskortet, og hvordan dine timer står registreret på kortet, så læs mere her.

Hvad medfører fradrag i efterlønnen
SPØRGSMÅL TIL EFTERLØNSKORTET?

ARBEJDE I EFTERLØNSPERIODEN

Du kan i din efterlønsperiode arbejde i ubegrænset omfang, men dine timer vil selvfølgelig blive fratrukket i din udbetaling af efterløn. Og dit arbejde er heller ikke begrænset til at skulle foregå i Danmark – det kan sagtens være i Grønland, Færøerne, i et andet EØS-land, eller i Schweiz eller Storbritannien.

EFTERLØN: TILMELDING OG AFMELDING AF ORDNINGEN

For at tilmelde dig efterlønsordningen skal du normalt gøre det, inden du fylder 30 år. Det sker ved at kontakte din a-kasse om dine ønsker, hvorefter du skal udfylde de nødvendige formularer.

Bidraget betales, indtil du når efterlønsalderen eller vælger at afmelde ordningen. Du kan altid få det indbetalte beløb tilbagebetalt, såfremt du har fortrudt dit medlemskab og endnu ikke har brugt efterlønsordningen. Dine bidrag vil som regel blive overført til en pensionsordning eller i visse tilfælde udbetalt kontant.

Husk, at ved afmelding eller ønske om tilbagebetaling af bidragene skal du kontakte din a-kasse hurtigst muligt.

TIDLIG PENSION I STEDET FOR EFTERLØN

I stedet for efterløn kan du også gå på tidlig pension. Det er en ordning for dig, der har været på arbejdsmarkedet i mange år og som har brug for en tilbagetrækning tidligere end normalt. Med tidlig pension kan du trække dig 1-3 år, før du når pensionsalderen, hvilket kan være en fordel, hvis du i mange år har haft et krævende og tærende arbejde.

Desuden kan tidlig pension give økonomisk frihed, da du har flere år til at planlægge og spare op til din pension. Ved at starte tidligt kan du have større pensionsopsparinger, der kan sikre dig en mere komfortabel økonomisk situation i pensionisttilværelsen.

Det er dog vigtigt at bemærke, at valget mellem tidlig pension og efterløn afhænger af individuelle økonomiske og personlige omstændigheder. Det er en god idé at undersøge og overveje begge muligheder nøje samt rådføre dig hos os eller en pensionskonsulent for at træffe den bedst mulige beslutning i forhold til dit individuelle situation.

Har du spørgsmål til efterløn?

Som din loyale a-kasse står vi altid til rådighed for dig, når du er i tvivl og har spørgsmål. Derfor er du velkommen til at kontakte os, så vi kan vejlede dig bedst muligt om din kommende efterløn, tilmelding, afmelding eller andet.

Telefon: 7013 1312

GENVEJE TIL SELVBETJENING