Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

KURSER OG UDDANNELSE

For mange ledige er et kursus en fin måde at få nogle nye kompetencer på. Har du allerede et kursus i tankerne? Så find ud af, om kurset og du kan godkendes til jobrettet uddannelse. Det er nemlig ikke alle medlemmer, der kan få jobrettet uddannelse.

Som ledig har du mulighed for at følge kurser eller uddannelse, mens du modtager dagpenge.

Du skal være opmærksom på, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, så derfor skal undervisningen være af begrænset omfang.

Du kan deltage på en uddannelse hvor undervisningen er sat til under 20 timer om ugen. Derudover må uddannelsen ikke være SU berettiget som heltidsuddannelse. Enkeltfag på universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner vil som regel være SU berettigede og derfor ikke mulige at deltage i. Til gengæld vil du typisk godt kunne deltage i fx Merkonomuddannelsen, Meritlærer- og Meritpædagog uddannelserne og HD – forudsat at undervisningen er på under 20 timer om ugen.

 

Typer af uddannelse og kurser, der kan kombineres med dagpenge:

Jobrettet uddannelse
Alt efter din uddannelsesmæssige baggrund har du mulighed for at deltage i seks ugers jobrettet uddannelse. Læs mere om jobrettet uddannelse her.

Undervisning
Du kan deltage på en uddannelse under 20 timer om ugen, hvis uddannelsen ikke er SU-berettiget som heltidsuddannelse.

Aftenskole
Traditionel undervisning på aftenskole – for eksempel FOF og AOF

Folkeskoleniveau
Du kan deltage i undervisning svarende til 8. -10. klasse i et ubegrænset antal timer.

Gymnasiale enkeltfagskurser
Enkeltfag på gymnasiale uddannelser som HHX og HF under 20 timer om ugen.

Undervisning fra faglig organisation eller FTFa
Undervisning i op til to uger arrangeret af faglig organisation eller FTFa.

Uddannelse under lov om åben uddannelse og lov om universiteter
Hvis uddannelsen er SU-berettiget, kan du deltage i undervisning i op til seks timer om ugen. Uddannelsen skal have tilknytning til din tidligere gennemførte uddannelse, og du skal i forvejen have gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af en varighed på mindst 18 måneder.

Du kan kun deltage i denne type uddannelse, indtil du skal i aktivering.

Mens du er på kursus eller uddannelse, skal du være aktivt jobsøgende og være klar til at afbryde kurset eller uddannelsen, hvis du får tilbudt arbejde.

Det er FTFa, der godkender ansøgninger om kurser.

For at få godkendt kurser skal du udfylde blanket D13, hvor du skriver, hvilken uddannelse du vil påbegynde, samt hvor mange timer du har undervisning.

Mulighed for højskoleophold
Hvis du er under 25 år, kan du vælge at tage på højskole med nedsatte dagpenge inden for de første seks måneders ledighed.

Ofte er det dog normalt kun muligt at modtage dagpenge under højskoleophold i de første 3 måneder, da du efter denne periode skal deltage i aktivering via dit jobcenter. Hvis du ønsker at tage på højskole i længere tid, bør du tale med dit jobcenter om at få din højskoledeltagelse helt eller delvist inkluderet i din jobplan.

Du skal selv betale for selve opholdet på højskolen. Hvis du fylder 25 år, mens du er på højskolen, mister du retten til dagpenge fra og med den dag, du fylder år. Du kan modtage 50% af den maksimale dagpengesats. Se satser her.

Vær opmærksom på, at du slet ikke kan modtage dagpenge, hvis du opsiger dit arbejde for at tage på højskole.

Du skal altid aftale det med os, hvis du ønsker at tage på højskole. Hvis du planlægger et længerevarende ophold, skal du også drøfte det med jobcenteret. Husk, at du forpligter dig til at stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du er på højskole.

Senest opdateret d. 18 -05-2021

Jobrettet uddannelse er seks ugers kurser på dagpenge.

Jobrettet uddannelse er ikke for alle ledige. Det er din uddannelsesbaggrund og en positivliste over uddannelser, der afgør, om du kan få jobrettet uddannelse.

Du kan få jobrettet uddannelse, hvis du er ufaglært, faglært eller har en kort videregående uddannelse (KVU). Du skal have været ledig i 5 uger før du kan få jobrettet uddannelse.

Men har du taget en kort videregående uddannelse, og har du en gymnasial uddannelse, som for eksempel en studentereksamen, kan du ikke få jobrettet uddannelse. Kommer du derimod med en erhvervsfaglig baggrund inden din korte videregående uddannelse, kan du godt få bevilget jobrettet uddannelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en positivliste over hvilke uddannelser, der kan give ret til jobrettet uddannelse.

Du kan læse mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering her. (link åbner i nyt vindue)

I den periode, hvor du er på kursus, kan jobcentret formidle dig job, som du er forpligtet til at tage imod. Du er ikke forpligtet til selv at søge job i de uger, hvor du deltager i en jobrettet uddannelse på fuld tid.

Senest opdateret d. 18 -05-2021

Er din uddannelse omfattet af positivlisten over hvilke uddannelser, der giver adgang til jobrettet uddannelse, kan du søge om jobrettet uddannelse når du har været ledig i 5 uger.

Er du 25 år eller ældre, kan du deltage i jobrettet uddannelse når du har været ledig i 5 uger og frem til, du har været ledig i ni måneder.

Er du under 25 år, kan du deltage i jobrettet uddannelse når du har været ledig i 5 uger og til du har været ledig i seks måneder.

Du skal være opmærksom på, at din uddannelsesbaggrund og en positivliste over uddannelser har betydning for, om du kan få bevilget jobrettet uddannelse.

Senest opdateret d. 18 -05-2021

Du søger om jobrettet uddannelse på blanketten AR237 - linket åbner i ny fane i Tast selv.

Du kan også søge digitalt om jobrettet uddannelse via Min side" på jobnet.dk. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle typer jobrettet uddannelse, du kan søge via jobnet.dk.

Ønsker du en uddannelse, der ikke kan søges digitalt, skal du benytte blanketten AR237.

Bemærk, at filen downloades til din computer, og at du derfra skal åbne den i din pdf-viewer. Hvis ikke du gør det, kan du komme ud for ikke at kunne se filen.

Senest opdateret d. 06 -07-2023

Som ledig kan du få mulighed for at begynde på en ny erhvervsuddannelse mens du er på dagpenge.
Du kan også få mulighed for at tage dele af en erhvervsuddannelse. Ordningen kaldes uddannelsesløft.

For at kunne tage en hel eller dele af erhvervsuddannelse på dagpenge, skal du være fyldt 30 år.

Du skal også være:

A. Ufaglært eller

B. Faglært med en forældet uddannelse, som du ikke har brugt de sidste 5 år, eller

C. Faglært med en erhvervsuddannelse, som du ønsker at udbygge med et trin

Du søger om uddannelsesløft hos dit jobcenter.

 

Uddannelsesløft:

Hvis du er ledig, over 30 år, og er enten ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, kan du måske få tilbud om et uddannelsesløft.
Det er Jobcenteret, der kan bevilge uddannelsesløft til en hel eller en del af en erhvervsuddannelse.

Du kan få 80 procent højeste dagpengesats i perioden med uddannelsesløft, med mulighed for at låne op til 100 procent af din dagpengesats.

Midlertidig mulighed for uddannelsesløft til 110 procent af din dagpengesats til erhvervsuddannelser inden for områder, hvor der vurderes at være behov for arbejdskraft i perioden fra 1/7 2023 til og med 31/12 2023.

Se her hvilke erhvervsuddannelser, der er mulighed for at uddannelsesløft ti, i din region:
Positivlister – se, hvilke kurser og uddannelser du kan få adgang til (link åbner i nyt vindue)

Senest opdateret d. 18 -05-2021

VEU står for Erhvervsrettet Voksen- og efteruddannelse. Det er en mulighed for at få økonomisk støtte til en voksen- eller efteruddannelse på erhvervsuddannelsesniveau.

Kurserne afholdes på AMU-centre, tekniske skoler, erhvervsskoler og handelsskoler. Du kan kun få VEU-støtte, hvis kursusstedet er godkendt til at afholde det kursus, du gerne vil følge.

Læs mere om VEU (åbner i nyt vindue)

Senest opdateret d. 18 -05-2021

SVU står for Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er en mulighed for at få økonomisk støtte, hvis du er i job og ønsker at efter- eller videreuddanne dig på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau. Med SVU kan du deltage i undervisningen i arbejdstiden.

Læs mere om reglerne på www.svu.dk (åbner i nyt vindue)

Senest opdateret d. 18 -05-2021

Det er typen af uddannelse, der afgør om og hvor meget, du kan få i økonomisk støtte. Mulighederne for støtte afhænger også af, om du er ledig, eller om du er i beskæftigelse.

Som ledig kan du deltage i jobrettet uddannelse med dagpenge. Er du i job, kan du få VEU eller SVU.

Læs mere om reglerne på www.svu.dk (åbner i nyt vindue)

Ved jobrettet uddannelse får du din dagpengesats.

Læse mere om reglerne for VEU på www.veug.dk (åbner i nyt vindue)