Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

DAGPENGE I UDLANDET

Find svar på dine spørgsmål om at få dagpenge i udlandet herunder.

Den 31. december 2020 udløb den overgangsperiode, der blev aftalt i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU.

Det betyder, at reglerne om fri bevægelighed mellem EU og Storbritannien ikke længere er gældende fra den 1. januar 2021.

Hvis du senest den 31. december 2020 er flyttet til Storbritannien for at arbejde, vil du fortsat være stillet som EU-borger. Det betyder, at du vil have ret til sociale ydelser i Storbritannien, hvis du fx bliver syg eller arbejdsløs. Det betyder også, at du ved hjemkomst til Danmark som udgangspunkt kan få medregnet den periode, du har været medlem af det britiske National Insurance.

Hvis du ønsker at tage til Storbritannien efter den 1. januar 2021, vil du ikke længere være at betragte som EU-borger. Du kan derfor bevare dit medlemskab af FTFa, og det er forbundet med klare fordele, da du ved efterfølgende hjemkomst til Danmark, ikke behøver at starte forfra med et års medlemskab, inden du kan opnå en ret til dagpenge.

Du har mulighed for at søge arbejde i et andet EØS-land i op til tre måneder og samtidig modtage dagpenge fra Danmark.

Du skal tilmelde dig det lokale jobcenter i den by, du tager til. Ved du ikke, hvor det ligger, kan du spørge på byens rådhus eller på biblioteket i byen. FTFa kender ikke de lokale jobcentres placering i udlandet.

Du kan få dagpenge med til udlandet i tre måneder, hvis du:

 • er statsborger i et EØS-land
 • er medlem af en dansk a-kasse
 • bor og opholder dig i Danmark på afrejsedagen
 • har været ledig i mindst fire uger. Der er mulighed for dispensation
 • har ret til dagpenge den dag, du rejser
 • har søgt om EØS-dagpenge, før du rejser
 • tilmelder dig jobcentret i den by, du rejser til
 • står til rådighed for arbejdsmarkedet i det land, du er rejst til
 • ikke forlader det land, du har søgt om EØS-dagpenge til

Finder du ikke arbejde i det land, du er rejst til, skal du vende tilbage til Danmark og tilmelde dig jobcenteret, inden de tre måneder er udløbet. Ellers mister du retten til dagpenge i Danmark.

Du kan få dagpenge i op til fem dage, hvis du har en aftale om en jobsamtale i udlandet. Det er FTFa, der skal godkende udlandsopholdet, så derfor skal du kontakte os, inden du rejser.

Du kan også altid tage til jobsamtale i udlandet, hvis du rejser ud og hjem samme dag. Vi skal bare have at vide, at du tager afsted.

Du skal have mindst 296 timers lønnet, ustøttet arbejde inden for 12 uger/tre måneder, før du igen kan få ret til dagpenge et andet EØS-land. For deltidsforsikrede er kravet mindst 148 timer.

Dit arbejde i udlandet tæller også med, når du skal opfylde timekravet.

Du skal have været ledig i mindst fire uger for at have ret til dagpenge, mens du søger job i et andet EØS-land, men der er undtagelser.

Du kan søge om dispensation fra reglen om fire ugers ledighed, hvis du:

 • flytter med din ægtefælle/samlever, som skal arbejde eller uddanne sig
 • skal til jobsamtale i udlandet
 • er statsborger i det EØS-land, hvor du vil søge arbejde

Du skal kunne dokumentere, hvorfor du søger om dispensation. Du sender dokumentationen sammen med din ansøgning om dagpenge i udlandet på Tast Selv.

Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis du ønsker dispensation fra fireugers reglen, så du får sendt den rette dokumentation