Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

DU HAR STUDIEJOB

Inden du skal have dagpenge, skal du overveje, om du vil fortsætte med dit studiejob, eller om du afslutter det sammen med dit studie. Når du afslutter dit studie og skal have dagpenge, har du to muligheder i forhold til dit studiejob. Du kan enten fortsætte dit studiejob, mens du får supplerende dagpenge, eller du kan stoppe dit studiejob, inden du får dagpenge.

Studiejob og supplerende dagpenge

Det kan være rart at beholde din tilknytning til arbejdslivet, når du er på dagpenge.

Du kan arbejde ved siden af din jobsøgning, så længe du ikke er bundet til arbejdspladsen, og du kan sige op med dags varsel. Vil du fortsætte med dit studiejob, så skal du have supplerende dagpenge.

Opsig studiejobbet i god tid

Vil du ikke fortsætte med dit studiejob, skal du have sagt op og være fratrådt dit studiejob senest dagen før din sidste eksamen. Så får du ret til dagpenge dagen efter din sidste eksamen, hvis du har været medlem af a-kassen i et år, og har fulgt guiden Ledig efter studiet.

Stopper du først, mens du har dagpengeret, vil du få tre ugers karantæne uden dagpenge. Husk derfor at sige op i god tid.

Har du glemt at opsige dit studiejob, inden du får dagpenge, kan du overveje at få godkendt supplerende dagpenge. Men husk på, at opsiger du selv jobbet senere, vil du få karantæne. Hvis din arbejdsgiver opsiger dig, undgår du at få karantæne.