Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

RET TIL FERIEDAGPENGE

Banker ferien på døren? Så er det vigtigt at få styr på økonomien, så du kan nyde en velfortjent ferie uden bekymringer. Læs her på siden om retten til feriedagpenge, hvor meget du kan få udbetalt, samt hvordan du søger om dem.

Du får det samme i feriedagpenge, som du ville få i dagpenge, hvis du var ledig.

Satsen kan ikke overstige 90 % af din hidtidige indtægt, eller den maksimale dagpengesats (20.359 kr. i 2024). Alle de nævnte satser i dette afsnit er for fuldtidsforsikrede. Er du nyuddannet gælder der særlige regler, se mere nedenfor.

Har du en gældende sats, vil det være den sats, du får udbetalt feriedagpenge med. Dette gælder ikke, hvis du får udbetalt beskæftigelsestillæg (sats, der i visse tilfælde kan udbetales de første 481 timer/3 måneder, man får dagpenge). Du kan derfor opleve, at du får en lavere sats udbetalt på feriedagpenge, end du får på dagpenge.

Feriedagpenge for nyuddannede

Du får det samme i feriedagpenge, som du ville få i dagpenge, hvis du var ledig.

Hvis du er nyuddannet og forsørger, får du feriedagpenge med 82 %- satsen (16.694 kr. 2024).

Er du under 30 år, nyuddannet og ikke forsørger, får du feriedagpenge med en sats, der er på 71,5 % af maksimumsatsen (14.557 kr. 2024) de første 481 timer (3 måneder), du får udbetalt ydelser. Derefter bliver satsen sat ned til 49,17 % af maksimumsatsen (10.011 kr. i 2024).

Er du over 30 år, nyuddannet og ikke forsørger, er satsen 14.557 kr. de første 481 timer (3 måneder), du får udbetalt ydelser. Derefter er satsen 12.645 kr.

Når du er ledig, så kan du få udbetalt feriedagpenge, når du skal holde ferie. Du optjener feriedagpenge løbende, imens du er både lønmodtager, selvstændig bibeskæftiget, på dagpenge og barselsdagpenge. Du kan bruge dine feriedagpenge i ferieafholdelseperioden, som følger ferieåret samt de efterfølgende fire måneder. Det er eksempelvis fra 1. september 2022 - 31. december 2023, og dagene kan ikke udskydes til det næste ferieår.

Selvom du har optjent ret til feriedagpenge, er der nogle tilfælde, hvor du alligevel ikke kan få dem udbetalt. Du kan ikke få feriedagpenge, hvis du:

  • har mistet dagpengeretten
  • er under uddannelse uden samtidig at have ret til dagpenge
  • driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse
  • er syg eller afholder barsel
  • afvikler karantæne
  • får fuld løn under ferien
  • får efterløn, fleksydelse eller kontanthjælp
  • er ansat i seniorjob
  • er omfattet af konflikt

Du optjener feriedagpenge løbende og månedsvist på baggrund af udbetalte dagpenge, feriedagpenge og barselsdagpenge. Det er derfor først, når pengene er udbetalt, at vi ved, hvor mange dage med feriedagpenge, du har ret til.

Hvis du eksempelvis søger om feriedagpenge 5 uger før din ferie, kan du nå at få udbetalt dagpenge for en måned, før din ferie skal holdes. Du kan således nå at optjene yderligere 2,08 dage inden ferien, end det du kan se i din oversigt over feriedage på Tast Selv.

Når du ønsker at holde ferie med feriedagpenge, så skal du ansøge om at få pengene udbetalt hos din a-kasse senest 4 uger før feriens start, hvis du ønsker dem udbetalt inden feriestart. Vær opmærksom på, at dine feriedagpenge frafalder, hvis ikke du anmoder om dem inden ferieafholdelsesperioden er slut.

Ønsker du at søge om dagpenge? Så skal du gøre det i vores selvbetjening, Tast Selv, uanset om du er ledig eller lønmodtager.

Du optjener stadig ferie, mens du er på barsel. Men du kan ikke få udbetalt feriedagpenge, imens du modtager barselsdagpenge. Hvis du har optjent ferie, du skal have brugt, kan du anmode om at udskyde din barsel til senere, så du kan holde ferie. Bemærk, at dette skal aftales med din arbejdsgiver, eller a-kasse hvis du er ledig. 

Hvis du ønsker feriedagpenge som selvstændig, så vil a-kassen lave en vurdering af din beskæftigelse. Du kan få feriedagpenge, hvis din selvstændige virksomhed er en bibeskæftigelse og ikke en hovedbeskæftigelse.

Er det din bibeskæftigelse med ret til dagpenge, kan du få feriedagpenge på samme betingelser som ledige og lønmodtagere. Er det din hovedbeskæftigelse, kan du først få feriedagpenge, når du ikke længere har en selvstændig virksomhed.

Senest opdateret d. 02 -02-2023

Har du optjent mere ferie på baggrund af arbejde, dagpenge eller barselsdagpenge, end ferieloven giver dig ret til, kan du i nogle tilfælde søge om at få udbetalt feriedagpenge samtidig med udbetaling af dine feriepenge under forudsætning af, at du opfylder betingelserne.

Ifølge ferieloven optjener man 2,08 feriedage pr. måned med eller uden løn.

Optjeningen af retten til ferie med eller uden løn ser således ud:

Du har ofte optjent mere ferie end du har ret til, hvis du i en periode:
• har haft 2 ansættelser
• har arbejdet på nedsat tid og modtaget supplerende dagpenge
• har optjent delvis ferie med løn under barsel.

Eksempel:
Du søger om feriedagpenge i en uge (5 dage) i februar.

Ifølge ferieloven har du 1. februar ret til 10,4 feriedage med eller uden løn.

Du har på baggrund af deltidsarbejde fra 1. september og frem til 31. januar optjent 10,40 feriedage med løn og du har i samme periode optjent 6 dage med feriedagpenge.

I alt har du optjent 10,4 + 6 = 16,4 feriedage.

Når vi skal afgøre, om du kan modtage feriedagpenge, tager vi antallet af feriedage, du har ret til ifølge ferieloven og fratrækker antallet af dage, du har optjent med ret til feriedagpenge. På den måde finder vi ud af, hvor mange feriedage med løn du skal afholde, inden du kan modtage feriedagpenge.

I ovenstående eksempel, skal du holde 10,40 - 6 = 4 (4,40 afrundet) feriedage med løn, før vi kan udbetale feriedagpenge til dig. Det betyder, at vi kan udbetale 1 dag med feriedagpenge til dig.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL FERIEDAGPENGE?

Hvis du er medlem af FTFa og opfylder kravene til at modtage feriedagpenge, så kan du kontakte os og få hjælp til at planlægge dine ferieperioder. Har du spørgsmål til reglerne eller udbetalingen af feriedagpenge, så står vores kompetente medarbejdere til rådighed ved telefonen for at besvare dine henvendelser.