Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

RET TIL FERIEDAGPENGE

Klik herunder og få svar på dine spørgsmål om, hvornår du har ret til feriedagpenge, og hvor meget du kan få i dagpenge.

Ja, det kan du, hvis du er ledig, lønmodtager eller har selvstændig bibeskæftigelse OG har modtaget dagpenge fra a-kassen eller barselsdagpenge fra Udbetalings Danmark i ferieåret fra den 1. september til den 31. august året efter.

A-kassen vurderer, om du driver selvstændig virksomhed, og om det er din hoved- eller bibeskæftigelse.

Er det din hovedbeskæftigelse, kan du først få feriedagpenge, når du ikke længere har selvstændig virksomhed.

Er det din bibeskæftigelse med ret til dagpenge, kan du få feriedagpenge på samme betingelser som ledige og lønmodtagere.

Senest opdateret d. 21 -09-2021

Du får det samme i feriedagpenge, som du ville få i dagpenge, hvis du var ledig. Har du ret til at dagpenge med maksimumsatsen (19.728 kr. i 2023) er det også den sats, du får udbetalt feriedagpengene med.

Har du ikke fået beregnet en dagpengesats, som stadig er gældende, når du holder ferie, udbetaler vi dine feriedagpenge med 82 % af maksimumsatsen (16.177 kr. i 2023).

Særligt for nyuddannede
Er du dimittend og forsørger, får du feriedagpenge med 82 % satsen, som i 2023 er på 16.177 kr.

Er du dimittend og ikke-forsørger, får du også feriedagpenge med 82 % satsen, selvom du ellers får dagpenge med 71,5% af maksimumsatsen (14.106 kr. i 2023). Du vil altså modtage en større økonomisk dækning, når du modtager feriedagpenge, end når du modtager dagpenge.

Du har ret til at få feriedagpenge, hvis:

 • Du er medlem af en dansk a-kasse
 • Du har dagpengeret i ferieperioden – også når du er i job
 • Du er ledig, lønmodtager eller selvstændig bibeskæftiget
 • Du har afholdt den ferie, du har optjent hos en arbejdsgiver
 • Du reelt afholder din ferie i ferieafholdelsesperioden
 • Du har som ledig meddelt ferien til jobcenteret eller FTFa senest den første feriedag
 • Du har bopæl i Danmark på ferietidspunktet. Gælder dog ikke, hvis du er grænsearbejder og er ansat hos en dansk arbejdsgiver

Selvom du har optjent ret til feriedagpenge, er der nogle tilfælde, hvor du alligevel ikke kan få dem udbetalt.

Du kan ikke få feriedagpenge, hvis du:

 • Har mistet dagpengeretten
 • Er under uddannelse uden samtidig at have ret til dagpenge
 • Driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse
 • Er syg eller på barsel
 • Afvikler karantæne
 • Får fuld løn under ferien
 • Får efterløn, flexydelse eller kontanthjælp
 • Er ansat i seniorjob
 • Er omfattet af konflikt

Senest opdateret d. 21 -09-2021

Du optjener feriedagpenge løbende og månedsvist på baggrund af udbetalte dagpenge, feriedagpenge og barselsdagpenge. Det er derfor først, når pengene er udbetalt, at vi ved, hvor mange dage med feriedagpenge, du har ret til.

Du kan søge om feriedage på forhånd

 • Hvis du fx søger om feriedagpenge 5 uger før din ferie, kan du nå at få udbetalt dagpenge for en måned, før din ferie skal holdes. Du kan således nå at optjene yderligere 2,08 dage inden ferien, end det du kan se i din oversigt over feriedage på Tast Selv.

Senest opdateret d. 02 -02-2023

Har du optjent mere ferie på baggrund af arbejde, dagpenge eller barselsdagpenge, end ferieloven giver dig ret til, kan du i nogle tilfælde søge om at få udbetalt feriedagpenge samtidig med udbetaling af dine feriepenge under forudsætning af, at du opfylder betingelserne.

Ifølge ferieloven optjener man 2,08 feriedage pr. måned med eller uden løn.

Optjeningen af retten til ferie med eller uden løn ser således ud:Optjening af retten til ferie med eller uden løn skema

Du har ofte optjent mere ferie end du har ret til, hvis du i en periode:
• har haft 2 ansættelser
• har arbejdet på nedsat tid og modtaget supplerende dagpenge
• har optjent delvis ferie med løn under barsel.

Eksempel:
Du søger om feriedagpenge i en uge (5 dage) i februar.

Ifølge ferieloven har du 1. februar ret til 10,4 feriedage med eller uden løn.

Du har på baggrund af deltidsarbejde fra 1. september og frem til 31. januar optjent 10,40 feriedage med løn og du har i samme periode optjent 6 dage med feriedagpenge.

I alt har du optjent 10,4 + 6 = 16,4 feriedage.

Når vi skal afgøre, om du kan modtage feriedagpenge, tager vi antallet af feriedage, du har ret til ifølge ferieloven og fratrækker antallet af dage, du har optjent med ret til feriedagpenge. På den måde finder vi ud af, hvor mange feriedage med løn du skal afholde, inden du kan modtage feriedagpenge.

I ovenstående eksempel, skal du holde 10,40 - 6 = 4 (4,40 afrundet) feriedage med løn, før vi kan udbetale feriedagpenge til dig. Det betyder, at vi kan udbetale 1 dag med feriedagpenge til dig.