Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

RET TIL FERIEDAGPENGE

Klik herunder og få svar på dine spørgsmål om, hvornår du har ret til feriedagpenge, og hvor meget du kan få i dagpenge.

Ja, det kan du, hvis du er ledig, lønmodtager eller har selvstændig bibeskæftigelse OG har modtaget dagpenge fra a-kassen eller barselsdagpenge fra Udbetalings Danmark i ferieåret fra den 1. september til den 31. august året efter.

A-kassen vurderer, om du driver selvstændig virksomhed, og om det er din hoved- eller bibeskæftigelse.

Er det din hovedbeskæftigelse, kan du først få feriedagpenge, når du ikke længere har selvstændig virksomhed.

Er det din bibeskæftigelse med ret til dagpenge, kan du få feriedagpenge på samme betingelser som ledige og lønmodtagere.

Senest opdateret d. 31 -05-2021

Du får det samme i feriedagpenge, som du ville få i dagpenge, hvis du var ledig. Har du ret til at dagpenge med maksimumsatsen (19.322 kr.) (2021) er det også den sats, du får udbetalt feriedagpengene med.

Har du ikke fået beregnet en dagpengesats, som stadig er gældende, når du holder ferie, udbetaler vi dine feriedagpenge med 82% af maksimumsatsen (15.844 kr.).

Er du dimittend og ikke-forsørger, får du også feriedagpenge med 82% satsen, selvom du ellers får dagpenge med 71,5% af maksimumsatsen. Du har nemlig ikke en ”beregnet” sats som dimittend.

Du har ret til at få feriedagpenge, hvis:

 • Du er medlem af en dansk a-kasse
 • Du har dagpengeret i ferieperioden – også når du er i job
 • Du er ledig, lønmodtager eller selvstændig bibeskæftiget
 • Du har afholdt den ferie, du har optjent hos en arbejdsgiver
 • Du reelt afholder din ferie i ferieafholdelsesperioden
 • Du har som ledig meddelt ferien til jobcenteret eller FTFa senest den første feriedag
 • Du har bopæl i Danmark på ferietidspunktet. Gælder dog ikke, hvis du er grænsearbejder og er ansat hos en dansk arbejdsgiver

Selvom du har optjent ret til feriedagpenge, er der nogle tilfælde, hvor du alligevel ikke kan få dem udbetalt.

Du kan ikke få feriedagpenge, hvis du:

 • Har mistet dagpengeretten
 • Er under uddannelse uden samtidig at have ret til dagpenge
 • Driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse
 • Er syg eller på barsel
 • Afvikler karantæne
 • Får fuld løn under ferien
 • Får efterløn, flexydelse eller kontanthjælp
 • Er ansat i seniorjob
 • Er omfattet af konflikt

Du optjener feriedagpenge løbende og månedsvist på baggrund af udbetalte dagpenge, feriedagpenge og barselsdagpenge. Det er derfor først, når pengene er udbetalt, at vi ved, hvor mange dage med feriedagpenge, du har ret til.

Du kan søge om feriedage på forhånd

 • Hvis du fx søger om feriedagpenge 5 uger før din ferie, kan du nå at få udbetalt dagpenge for en måned, før din ferie skal holdes. Du kan således nå at optjene yderligere 2,08 dage inden ferien, end det du kan se i din oversigt over feriedage på Tast Selv.