Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

OMREGNING FOR UNDERVISERE

Du skal oplyse antallet af timer og minutter, som du modtager løn for på dit dagpengekort. Som underviser modtager du løn for forberedelsestiden, og den skal også oplyses på dit dagpengekort.

Beregn dine timer og skriv resultatet (timer og minutter) på ydelseskortet.

De mest almindelige omregningsfaktorer er:

  • Fritidsundervisere (lov om støtte til folkeoplysning) x 1.6
  • Folkeskolelærere x 1.3

Du skal derfor gange dit antal lektioner med den aktuelle omregningsfaktor (fx 1,3).

Eksempel 1:

Antal lektioner: 7 (a´ 60 minutter)
Omregningsfaktor: 1,3

1. Udregning: 7 lektioner (a´ 60 min.) x 1,3 omregningsfaktor = 9,1

2. Udregning - her tager du decimal-tallet, som her er 1 og ganger med 6:
1 (decimaltallet) x 6 (antal minutter pr. decimal) = 6 minutter

Dit timetal og minutter er derfor 9 timer og 6 minutter.

Eksempel 2:

Antal lektioner: 6
Omregningsfaktor: 1,3

1. Udregning: 6 lektioner (a´ 45 min.) x 1,3 omregningsfaktor = 270 min = 4,5 timer

2. Udregning – her tager du decimaltallet, som her er 5 og ganger med 6: 5 (decimaltallet) x 6 (antal minutter pr. decimal) = 30 minutter

Dit timetal og minutter er derfor 4 timer og 30 minutter.

Hvis du ikke kender omregningsfaktoren for din undervisningstype, skal du henvende dig hos din arbejdsgiver. Omregningsfaktoren fremgår af overenskomsten og/eller dit ansættelsesbrev.