Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

2021 - ET VENDEPUNKT

Corona-pandemien satte naturligvis stadig sit præg, men fra at være altdominerende og usikkerhedsskabende, som i 2020, har vi i 2021 i højere grad vænnet os til at leve med den og nemmere kunnet navigere omkring dens konsekvenser.

2021 blev på mange måder et vendepunkt, både i vores organisation, for vores medlemmer og i samfundet som sådan.

 

Konsekvenser, der i forhold til krisestemningen i begyndelsen af pandemien, langt fra har været så negative, som først spået. Ledigheden har været nedadgående siden juni 2020, og i december 2021 lå ledigheden blandt vores medlemmer endda under 2019-niveauet. Der er nu rekordmange ledige stillinger på det danske arbejdsmarked, der så at sige ”skriger på arbejdskraft”. Dette er naturligvis meget positivt for vores ledige medlemmer, der kan få nemmere ved at få foden ind eller tilbage på arbejdsmarkedet. På den anden side kan det på sigt skabe udfordringer for de virksomheder og organisationer, der beskæftiger vores medlemmer. Dette paradoks har vi og vores faglige organisationer stor opmærksomhed på, herunder hvordan vores tilbud om opkvalificering, jobrådgivning og jobformidling kan fremme arbejdsudbud, mobilitet og attraktivitet for vores fælles medlemmer.

Værdien af at være i en a-kasse er stadig tydelig for mange

Den rekordhøje medlemsfremgang, vi oplevede i 2020, er fortsat ind i 2021, og vi har nu mere end 153.000 medlemmer. Det er vi stolte over. Medlemstilfredsheden ligger på et højt niveau, og vores hovedbestyrelse har vedtaget en ny servicepolitik, der bl.a. manifesterer, at vi vil yde ensartet service af høj kvalitet og møde vores medlemmer med forståelse og empati. Vi har igangsat en digital omstilling i FTFa, der skal sikre, at vores organisation og medarbejdere er på forkant med den teknologiske udvikling, og vi kan tilbyde vores medlemmer målrettet service, hvor og hvornår de har behov for den.

Under hele corona-pandemien har vi udbetalt dagpenge til tiden, godt hjulpet på vej af vores høje automatiseringsgrad, og vi har holdt vores telefoner åbne. Året startede – og sluttede - med, at vores kontorer var lukkede for fysisk fremmøde for vores medlemmer. Vi har i perioder med restriktioner gjort brug af digitale samtaler og møder med vores medlemmer, og det er blevet en ”ny normal” for vores medarbejdere at have fleksible arbejdsformer. Under hensyntagen til medlemsbehov og typen af opgaver, kan medarbejderne, i dialog med deres ledere, selv tilrettelægge om de vil arbejde hjemmefra eller på kontorerne. Alle der ønsker det, har vi tilbudt møbler og udstyr til at etablere en hjemmearbejdsplads, og den tekniske understøttelse til digitalt samarbejde, har vi givet et løft.

På de interne linjer, har 2021 også været et vendepunkt

Kasper Højvang Kyed startede som administrerede direktør den 1. januar 2021, og fokus har siden været på at skabe en ledelseskultur og organisering, hvor uddelegering af ansvar, medarbejderinvolvering, tværgående samarbejde og projektorganisering er nøgleord. Vi har arbejdet med optimering af vores driftsstyring, investeret i kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere samt i nye systemer og indsatser, der højner vores tilbud af services og ydelser til eksisterende og nye medlemmer.

TAKE-OFF PÅ VORES SAMFUNDSANSVARSREJSE

I 2021 har vi også igangsat arbejdet med at konkretisere tiltag, der skal udmønte FTFa’s strategi 2021-24. Vi har defineret seks ”strategirejser”, hvoraf Samfundsrejsen er den ene. FTFa’s strategi indeholder to mål, der direkte vedrører FTFa’s samfundsansvar. Det ene er, at vi vil reducere vores CO2-udledning pr. medarbejder med minimum 40 procent i forhold til 2016. Det andet, at minimum 90 procent af medarbejderne opfatter FTFa som en mangfoldig, ligeværdig og inkluderende arbejdsplads. Dertil er ansvarlighed og det at skabe samfundsmæssig værdi integreret i mange af de øvrige mål og pejlemærker i strategien. For FTFa handler det at tage samfundsansvar netop om, at vi som virksomhed ser ud over vores egne snævre interesser. Ambitionen er, at vi driver FTFa og træffer beslutninger på en måde, der balancerer hensyn til vores - og vores medlemmers - økonomi, de mennesker vi interagerer med og det miljø, vi påvirker i positiv eller negativ retning.

I processen med at definere delmål og fokusområder for vores Samfundsrejse de kommende år, har vi involveret medarbejdere og ledere fra forskellige dele af organisationen. De har på workshops og i arbejdsgrupper bidraget med værdifulde input og stort engagement. Implementeringen af samfundsansvarstiltag er nu organiseret i projekter med deltagere fra relevante områder i organisationen i modsætning til tidligere, hvor CSR-arbejdet hovedsageligt var centralt drevet. Ved på denne måde at gå fra ”mekanisk” til en mere ”organisk” organisering af arbejdet med samfundsansvar, tror vi på, vi kan opnå bedre resultater og skabe større værdi for vores interessenter og samfundet. Og når vores medarbejdere føler, at de er med til at gøre en forskel, kan det øge arbejdsglæde, stolthed og engagement.

STEEN LUND OLSEN FORTÆLLER OM SAMFUNDSANSVAR I FTFa

STEEN LUND OLSEN FORTÆLLER OM SAMFUNDSANSVAR I FTFa

2022 ER GODT I GANG

Ser vi to år tilbage er vi kommet styrkede over på den anden side. Vi har nået et vendepunkt. Corona er ikke længere en samfundskritisk sygdom, og både smitte- og ledighedskurven er knækket. Vores medlemmer kan igen komme på vores kontorer og vores nye organisering er ved at finde fodfæste. Vi er allerede godt på vej med vores Samfundsrejse, og i gang med at implementere indsatser og nye initiativer, der kommer vores medlemmer, medarbejdere, samarbejdspartnere og samfundet til gavn.

God læselyst!

 

Med venlig hilsen