Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

VI NÅR UD TIL VORES MEDLEMMER

FTFa.dk – tilgængelig for alle

I 2021 omlagde vi vores hjemmeside for at gøre alle typer information tilgængelige for alle typer af brugere. Vi har haft særligt fokus på brugere med forskellige handicaps, der har brug for hjælpemidler til fx at få informationen læst op, forstørret eller struktureret på anden vis. Vores hjemmeside efterlever herved EU's krav om webtilgængelighed (WCAG-kravene).

 

På vores hjemmeside opdaterer vi løbende indholdet og nyheder om temaer, der er relevante for vores medlemmer, organisationer og andre interessenter. 

Gennem hele corona-perioden har det været særligt vigtigt, at vi hele tiden har informeret om corona-restriktioner, fx at vores medlemmer ikke måtte møde op på vores kontorer. Samtidig har vi løbende oplyst om de mange lovændringer, fx tiltag, der påvirkede dagpengeperioden, midlertidig arbejdsfordeling mv.

Antal registrerede unikke visninger på vores hjemmeside faldt med 33% fra 2020 til 2021. Størstedelen af faldet skyldes, at vi nu har en funktion med til- og fravalg af cookies, så vores brugere selv kan bestemme, om deres søgning skal kunne spores af os. Ca. 26% af vores brugere fravælger cookies og kan derfor ikke spores, og dermed indgå i vores registreringer. Den gennemsnitlige tid vores brugere er på hjemmesiden var 73 sekunder, 6 sekunder mindre end i 2020.

Digitale og målrettede nyheder

Via vores informationssystem ”Agilic”, sender vi løbende målrettede nyheder til specifikke målgrupper, så de modtager netop den information, der er mest relevant for dem. Flere gange om året sender vi et digitalt nyhedsbrev til vores medlemmer og faglige organisationer. I 2021 var åbningsraten på nyhedsbreve til medlemmer på 56%, hvilket var meget tilfredsstillende og højere end i 2020.

Sociale medier

Figur 6.1 - Udvikling på sociale medier

Som det fremgår af figur 6.1 har vi i 2021 fået endnu flere følgere på Facebook, mens den såkaldte engagement-rate (andelen der like’er, deler, kommenterer, etc.) for LinkedIn desværre er faldet fra 4,6% i 2020 til 3,2% i 2021. Den ligger dog stadig på et acceptabelt niveau, da man som tommelfingerregel siger, at 2% er flot.