Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

VI GØR DET ENKELT FOR VORES MEDLEMMER

Hybridjobrådgivning

Gennem hele corona-perioden har vi, grundet den høje ledighed, været i dialog med mange flere medlemmer, end vi plejer. Udover de lovpligtige intromøder, kontaktsamtaler og fællessamtaler med jobcentrene tilbyder vi frivillige samtaler, coaching, fokusmøder og 24-timers sparring på CV og ansøgninger. I 2021 gav vi 24-timers sparring på godt 3.500 CV og ansøgninger.

Som i 2020 har der i 2021 været perioder, hvor vores medlemmer grundet corona-restriktioner ikke kunne møde fysisk op på vores kontorer. En stor del af de lovpligtige intro-møder og samtaler har derfor været afholdt på telefon eller som videomøder. Vores tilfredshedsmålinger viser, at vores jobrådgivning har samme høje effekt – uanset om den foregår via telefon, videomøder eller fysiske møder. Fx var tilfredsheden med indholdet af intro-møder på 82% i 2021.

Vores fokusmøder om bl.a. jobafklaring, præsentationsteknik og trivsel under jobsøgning er populære blandt vores medlemmer. For at kunne nå ud til vores medlemmer trods corona-restriktioner og vedblive med at kunne tilbyde workshops, der kan styrke jobsøgningen, har vi lagt mange af dem om til webinarer. I 2021 deltog over 3.500 medlemmer i fokusmøderne, hvilket er næsten dobbelt så mange som året før. Tilfredsheden med de digitale fokusmøder var i 2021 på 83%, hvilket er et højt niveau. Sammenholdt med før covid-19 er den dog faldet fra hele 89%. Det tyder således på, at det giver vores medlemmer endnu mere værdi at mødes fysisk til de gruppebaserede workshops. Og derfor glæder vi os over, at det i skrivende stund igen er blevet muligt at få vores medlemmer ind på kontorerne.

Min Jobprofil

FTFa har et ønske om at tilbyde services, som medlemmerne kan bruge døgnet rundt. I efteråret 2021 gav vi derfor 4.000 ledige medlemmer adgang til at bruge selvbetjeningsværktøjet ”Min Jobprofil”. 

På Minjobprofil kan medlemmerne bygge deres CV og ansøgninger på en ny måde, hvor de let og enkelt får hjælp til at styrke deres ansøgningsmateriale.

Målet er, at medlemmerne får lettet processen og får bedre gennemslagskraft med deres ansøgninger. Der er nu ca. 2.000 af vores ledige medlemmer, der anvender værktøjet. Fremadrettet vil vi også tilbyde det til andre medlemsgrupper, fx opsagte, studerende mv.

A-kasseforsøget godt i gang igen

Efter at have været på standby i dele af 2020, da beskæftigelsesindsatsen var suspenderet, kørte a-kasseforsøget igen på fuldt blus i 2021. FTFa's deltagelse i a-kasseforsøget bunder i en tro på, at en forenklet og behovsorienteret indsats kan forkorte ledighedsperioden for vores medlemmer og ikke mindst spare samfundet for ressourcer. Alene det, at et ledigt medlem kun skal komme i a-kassen fremfor både a-kasse og jobcenter, gør, at den ledige ikke skal forholde sig til to sæt af rådgivere, instrukser, mødesteder samt it-systemer. Vores medlemmer har kvitteret for indsatsen. Tilbagemeldinger viser, at 94% af de medlemmer, der deltager i forsøget, synes det er enkelt, at de skal til møder ét sted, mens 28% af de medlemmer, der ikke er omfattet af forsøget, synes det er enkelt, at de skal til møder i både a-kasse og jobcenter.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings evaluering af forsøget, der dækker de ni a-kasser, der er med, viser der er systematisk højere tilfredshed blandt forsøgsdeltagere sammenlignet med forsikrede ledige, der påbegynder et nyt dagpengeforløb i et jobcenter (ikke-forsøgsdeltagere). Målt for perioden september 2020 til marts 2021 er 68% af forsøgsdeltagerne samlet set tilfredse med deres kontaktforløb, mens det glæder for 58% af ikke-forsøgsdeltagerne.

Grundet overledigheden i 2020 og det meste af 2021 har vi fået væsentligt flere medlemmer i forsøget, end vi først havde regnet med. Her har vi påtaget os en stor samfundsopgave, som ud over at hjælpe medlemmerne også bidrager til at aflaste jobcentrene, der også har stået overfor en meget stor arbejdsbyrde under corona-krisen.