Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

FTFa ER ET GODT STED AT ARBEJDE

At FTFa er et godt sted at arbejde, er fundamentet for, at vi kan drive en ansvarlig og bæredygtig virksomhed og indfri vores forretningsmål. Med vores politik for samfundsansvar har vi forpligtet os til at sikre trivsel og sundhed, uddannelse og udvikling samt rummelighed på vores arbejdsplads.

Endelig sammen igen

I 2020 havde vi sat et samfundsansvarsmål om, at vores medarbejdere scorede minimum 4 ud af 5 i vores kulturmåling, som måler hvorvidt strategi, vision, mission og værdier efterleves i praksis i hverdagen. Vi ville gerne følge op på målingen med en medarbejderdag, men da dette ikke var muligt pga. corona-restriktioner, blev både måling og medarbejderdag udskudt til 2021. Resultatet blev, at medarbejderne i foråret 2021 scorede 4,1 i kulturmålingen, hvilket er en høj score i den anvendte model. Herefter afholdt vi en forrygende medarbejderdag, hvor også vores formand og næstformand deltog. Vi besøgte FTFa’s strategi, lavede aktive samarbejdsøvelser og festede sammen for første gang i meget lang tid.

Fleksible arbejdsformer er den ny normal

Gennem hele corona-pandemien har vi i FTFa taget ansvar og fulgt myndighedernes corona-retningslinjer, herunder om hjemmearbejde. I 2020 var vi således ”tvunget” til at arbejde hjemmefra i mange måneder, mens der i 2021 har været længere perioder, hvor det ikke var en decideret anbefaling fra Sundhedsmyndighederne side. Men vi har holdt fast ved fleksibiliteten og ladet det være op til medarbejderne, i dialog med deres ledere og med hensyntagen til arbejdsopgaver og medlemsbehov, at vælge om de vil arbejde hjemmefra eller komme på kontoret.

HJEMMEARBEJDE KAN SE UD PÅ MANGE MÅDER

Med øget fleksibilitet i hverdagen får medarbejderne mulighed for i højere grad selv at tilrettelægge deres arbejdsliv, og vores erfaring fra 2020 er, at med den rette balance styrker det såvel produktivitet som trivsel

HJEMMEARBEJDE KAN SE UD PÅ MANGE MÅDER

I foråret 2021 lavede vi en undersøgelse om ønsker til arbejdsform, der viste, at vores medarbejdere i gennemsnit foretrækker at arbejde hjemmefra 1,8 dage om ugen. I efteråret, hvor der ikke var restriktioner om hjemmearbejde, kunne vi konstatere, at der var ca. 40%, som arbejdede hjemmefra pr. dag svarende til ca. 2 dage om ugen. Fleksible arbejdsformer er således blevet en del af vores hverdag.

Gå aldrig ned på udstyr

FTFa stiller møbler, skærme, tastatur mv. til etablering af hjemmearbejdsplads til rådighed for alle, der ønsker det. Vi har ændret betalingsformen i vores kantine, så det er muligt kun at betale for de dage, man benytter den, fremfor at have et månedsabonnement. Virtuelt samarbejde kræver god digital understøttelse og kompetencer. Vi har som på mange andre arbejdspladser skullet lære at samarbejde og holde møder via Teams, og vi er løbende blevet bedre og bedre til det. Hybride møder, med både fysisk og online deltagelse, kan være særligt udfordrende, og kræver meget af både mødeleder- og deltagere, men det har vi efterhånden også fået styr på. Og ved at opgradere vores udstyr til brug for virtuelle møder i mange af vores mødelokaler, bliver det endnu nemmere fremover.

SAMMENHÆNGSKRAFT

Nogle opgaver egner sig dog stadig bedst til, at vi mødes fysisk, fx udviklingsarbejde og undervisning, så det har vi så vidt muligt prioriteret. Dertil kan fællesskabsfølelse og tilhørsforhold til organisationen komme under pres, når vi ikke er sammen fysisk i samme omfang som tidligere. Dette er noget såvel ledelsen, personaleforeningen, arbejdsmiljøudvalget og vores kultur- og værdiambassadører har fokus på. Der har været forskellige lokale og centrale tiltag til at skabe sammenhængskraft, fx har vi nu personalemøder for alle medarbejdere hver anden måned, der er en højere grad af løbende ledelsesinformation, der er fysiske eller online arrangementer i afdelinger og teams, fx fredagsbar, middage, online banko, mv.

SAMMENHÆNGSKRAFT

PULSEN OP I FÆLLESSKAB

I 2021 har der været længere perioder, hvor det har været muligt for os at være sammen fysisk, og det havde vi savnet. Vi har Sundhedsambassadører på alle kontorer, og i 2021 har de arrangeret trivsels- og sundhedsaktiviteter med fokus på at styrke fællesskabet og få pulsen op. Mange medarbejdere har deltaget i DHL-stafetterne i København, Århus og Odense og Ålborg. På arbejdspladsernes motionsdag var der fysiske aktiviteter på alle kontorer, bl.a. gåtur på Amager Fælled og high-intensity træning mv. samt sund frokost og et online foredrag for alle om ”at det er sundt at grine”. Vi er med i Cyklistforbundets kampagne ”Vi Cykler til arbejde”, og alle har fået tilbudt influenzavaccination. I efteråret deltog 16 medarbejdere på et Falck førstehjælpskursus på vores kontor, hvor de blev trænet i grundlæggende førstehjælp og brug af hjertestarter. Det er fremadrettet besluttet, at vi årligt tilbyder alle medarbejdere kurset.

På vores hovedkontor har vi renoveret fællesrummet i kælderen og fået installeret to romaskiner og udvidet vores træningsudstyr med tunge vægte. Vi har fået bordtennis, storskærm og en bar, hvor vi kan mødes til en fredags-øl og hyggelig komsammen. Vi har et firmafodbold-hold, der spiller kampe mod andre virksomheder. To gange om ugen har alle mulighed for at deltage i HIIT-træning enten ved fysisk eller online deltagelse. På nogle kontorer har vi massageordning, og på andre kan man gå til yoga.

PULSEN OP I FÆLLESSKAB