Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

Forrige side 17/17

FOKUS I 2022

I 2022 igangsætter vi blandt andet følgende indsatser og initiativer, der sikrer, at FTFa drives på en ansvarlig og bæredygtig måde, og vi bidrager til skabe samfundsmæssig værdi. 

FTFa SKABER SAMFUNDSMÆSSIG VÆRDI

 • Videreførelse af a-kasse forsøget
 • Jobpakker for udsatte medlemsgrupper herunder langtidsledige og dimittender
 • Indsats for ledige over 50 år fra finanssektoren
 • Udrulning af indsatspakke for freelancere og selvstændige i samarbejde med ekstern partner
 • Lønforsikring i udbud
FTFa SKABER SAMFUNDSMÆSSIG VÆRDI

FTFa ER ET GODT STED AT ARBEJDE

 • Inklusionsmåling og konkretisering af tiltag til fremme af en inkluderende og mangfoldig kultur
 • Strategisk leder- og medarbejderudvikling
 • Undersøgelse af fremtidens indretning på arbejdspladsen, der understøtter hybrid og tværgående samarbejde
 • Overenskomstforhandlinger mellem FTFa og Forsikringsforbundet
FTFa ER ET GODT STED AT ARBEJDE

FTFa ER EN MILJØBEVIDST VIRKSOMHED

 • Implementering af vedligeholdelser, hvor klimaforbedringer er indtænkt
 • Fokus på energioptimering via brug af digitalt værktøj til at strukturere indsatsen
 • Systematisk måling af CO2 aftryk for alle lokationer
 • Adfærdskampagner med fokus på, hvordan vi hver især kan bidrage til at spare på energien
FTFa ER EN MILJØBEVIDST VIRKSOMHED

FTFa HAR ANSVARLIGE RELATIONER

 • Fremlægge mulig omlægning af investeringsportefølje, så den i endnu højere grad fremmer grøn og bæredygtig udvikling
 • Formulering af serviceløfter til vores medlemmer og uddannelse af medarbejdere i ensrettede service
FTFa HAR ANSVARLIGE RELATIONER

ET SOLIDT FUNDAMENT

 • Afholdelse af delegeretmøde
 • Deltagelse på Folkemødet, hvor vores organisationer kan bruge FTFa's telt til deres events
 • Afholdelse af Organisationernes Dag
ET SOLIDT FUNDAMENT
Forrige side 17 / 17