Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

KLAGEMEKANISMER

FTFa’s whistleblowerordning

Fra december 2023 bliver det lovpligtigt for virksomheder med 50-249 ansatte at have en intern whistleblowerordning. Det har vi haft siden 1. januar 2020. FTFa’s whistleblowerordning kan bruges af ansatte, tidligere ansatte og medlemmer af hovedbestyrelsen til, på en tryg og anonym måde, at gøre opmærksom på en begrundet mistanke om, at der foregår alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligheder i FTFa. Ordningen er med til at sikre en tryg og god arbejdsplads, som bygger på åbenhed og på en professionel og ansvarlig arbejdskultur. Ordningen er administreret af et eksternt advokatfirma. Der har i 2021 ikke været nogen indberetninger til ordningen.

Medlemsklager

Vores opgørelse af medlemsklager er baseret på statistikker fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) og de seneste offentliggjorte tal er fra 2020. I 2020 var antallet af indberettede medlemsklager 105, hvilket er et fald i forhold til 2019. Her var tallet dog reelt lavere grundet en forsinkelse i behandlingen af sager fra 2018 hos CKA. Et mere retvisende billede af udviklingen er derfor, at antallet i 2018 reelt var højere og antallet i 2019 reelt var lavere.

Figur 5.2 - Klager

Siden 2014 har vi ringet ud til alle medlemmer, der klager over os. Vi taler med medlemmet om, hvorfor vi fastholder en afgørelse og forklarer alt det, som ofte kan være svært at forstå i et brev. Resultatet er tydeligt, som det fremgår figur 5.2. I 2020 var antal klager pr. 1.000 FTFa-medlemmer 0,77, hvilket er noget lavere end gennemsnittet for alle a-kasser, hvor der var godt 1 klage pr. 1.000 medlemmer. Omgørelsesprocenten faldt fra 19,7% i 2019 til 16,8% i 2020 (gennemsnit for alle a-kasser var 21,0%). I nogle af sagerne beder vi CKA om at omgøre sagen for at hjælpe medlemmer, der fx for sent har bedt om dimittendrettigheder, og hvor kun CKA har mulighed for at ændre resultatet af afgørelsen.

Ensartet service af vores medlemmer

FTFa ønsker at behandle vores medlemmer og øvrige interessenter på en ansvarlig og respektfuld måde. I 2021 vedtog vores hovedbestyrelse en ny servicepolitik for FTFa. Formålet er at sikre ensartethed i den måde, vi servicerer og rådgiver vores medlemmer på. Politikken understreger bl.a., at vi sætter vores medlemmer først. Vi vil dem det bedste, og empati, imødekommenhed og nysgerrighed er nøgleord i vores tilgang til medlemmerne. Vi er bevidste om, at nogle af vores medlemmer står i en sårbar situation, og det tager vi højde for i vores vejledning af dem. Fremadrettet vil vi med udgangspunkt i politikken formulere nogle serviceløfter til vores medlemmer og igangsætte uddannelse af vores medarbejdere i at levere ensartet service af høj kvalitet.