Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

KAMPEN FOR SVANEN

FTFa vil gerne bidrage til verdensmål 12 om bæredygtigt forbrug og produktion, og et sted, vi kan sætte ind, er i driften af vores kantine. Vores kantine bespiser FTFa-ansatte, de organisationer som er lejere i vores bygning i København, samt de faglige organisationer der booker vores konferencecenter til møder. Kantinen har i mange år serveret os sund og økologisk mad, sorteret affald og i det hele tage haft fokus på bæredygtig drift. Og for at styrke dette fokus og sikre en systematik herom besluttede vi i 2020, at vi gerne ville have vores kantine Svanemærket.

FTFa´s KANTINE ER BLEVET SVANEMÆRKET

Dette projekt gik kantinen i gang med i februar 2021, og vi har med stolthed netop modtaget Svanemærke-certificeringen fra Miljømærkning Danmark.

Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark, udtaler: Svanemærket er blandt verdens skrappeste miljøcertificeringer. Målet er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. For at få certificeret en kantine med Svanemærket, er det derfor ikke nok, at man bruger økologiske fødevarer, for selve kantinedriften tæller rigtig meget i miljøregnskabet. Det betyder, at Svanemærket både stiller krav til fødevarer, madspild, energi, vand, kemikalier og minimering af affald for at opnå størst maksimal miljøeffekt. Alle disse krav lever FTFa’s kantine op til, og det kan de med rette være stolte af". 

FTFa´s KANTINE ER BLEVET SVANEMÆRKET

For at blive godkendt til at være en svanemærket kantine er der en lang række krav, der skal overholdes heriblandt:

  • Ingen GMO i maden
  • 90% af de indkøbte engangsartikler til kantinen skal være miljømærket
  • Minimum 30% økologiske levnedsmidler og drikkevarer (vi er oppe på 57% økologiske råvarer)
  • Krav om uddannelse i brug af energikrævende udstyr med det formål at mindske forbruget
  • Måling af organisk affald 4 gange om året og af madspild pr. gæst 2 gange om året
  • Krav til kemiske produkter der benyttes i kantinen
  • Krav til menuen: En dag ugentlig skal være helt vegetarisk – øvrige dage skal der en vegetarisk ret, og der kan være en ret med kød

Derudover skal der bl.a. udarbejdes rutiner på køb af lyskilder, oprindelse på kød og fisk, indkøbs- og leverandørrutiner, håndtering af kemiske produkter og information til personalet i kantinen om miljøarbejdet i forbindelse med Svanemærket. En gang om året udføres en revision i kantinen med det formål at forbedre miljøarbejdet og følge op på, om kantinen stadig overholder kravene til Svanemærket.