Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

MEDARBEJDERTRIVSEL

Høj medarbejdertrivsel

Medarbejderomsætningen var i 2021 lidt lavere end i 2020 og på niveau med 2019, og afspejler en sund mobilitet blandt vores ansatte. Sygefraværet var i 2021 lidt højere end i 2020, men lavere end i 2019. Som i 2020, skal man nok være varsom med at tolke på sygefraværet. Der kan på den ene side have været længere sygdomsforløb med corona, og på den anden er behovet for at sygemelde sig, hvis man er lidt sløj ikke det samme, når man arbejder mere hjemmefra. I 2021 gennemførte vi to halvårlige Social Kapital målinger, der undersøger medarbejdernes oplevelse af samarbejde, tillid og retfærdighed i organisationen. I gennemsnit var scoren for 2021 godt 90 ud af 100, hvilket er det højeste, vi har målt i de 6 år, vi har anvendt Social Kapital målingen, og hele 3 procentpoint højere end i 2020. Det tyder således på, at mange synes, at FTFa er et godt sted at arbejde.

Dataoversigt - FTFa er et godt sted at arbejde

Plads til flere

I FTFa tager vi ansvar for vores medarbejdere, også når deres arbejdsevne ændres. I 2021 var 11 personer på seniorordning, i fleksjob eller havde tilpassede vilkår efter sygdom.

Vi ønsker så vidt muligt at inkludere personer fra kanten af arbejdsmarkedet og støtte personer under uddannelse. Vi har haft to personer i virksomhedspraktik. En af dem er efterfølgende blevet fastansat hos os i et fleksjob. To grupper studerende har været tilknyttet i HR og har brugt FTFa som case i deres specialer om henholdsvis vores brug af Social Kapital måling og psykologiske tests i rekrutteringer. Siden januar 2020 har vi haft en voksenelev i vores IT-afdeling. Han blev udlært ved udgangen af 2021 og har fået job i en anden virksomhed. Vi har ansat en ny IT-support elev, der starter marts 2022.

Strategisk kompetenceudvikling

FTFa ønsker at være på kompetencemæssig forkant, så vi kan imødekomme vores medlemmers og andre interessenters efterspørgsel og forventninger til professionel og tidssvarende service og rådgivning. Løbende medarbejder- og lederudvikling er et strategisk pejlemærke for os. I 2021 har vi haft fokus på lederudvikling, herunder særligt i forhold til digital transformation, service design og deres personlige ledelsesgrundlag.

Via involvering af medarbejdere og ledere fra alle dele af organisationen har vi igangsat en proces, der afdækker, hvilke kompetencer, vi har brug for i de kommende år for at komme i mål med vores strategi for 2021-24. Et vigtigt strategisk fokus er, at FTFa bliver endnu mere digital, end vi er i dag. Og her skal kompetencerne følge med. Det kræver bl.a., at vi alle får et ”digitalt mindset” og tager ejerskab for den digitale udvikling i FTFa, så ”IT ikke kun er noget, der foregår i IT-afdelingen”. Vi er bevidste om, at dette også kræver, at kulturen og strukturen i organisationen følger med, og at ledelsen kan understøtte den kompetenceudvikling, der skal finde sted. Digital transformation er en samfundstendens, og vi ønsker at klæde vores medarbejdere på til at kunne varetage funktioner i FTFa og i andre sammenhænge.