Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

FTFa HAR ANSVARLIGE RELATIONER

At opføre sig ordentligt og etisk forsvarligt er i høj grad integreret i den måde, FTFa driver virksomhed på. I politikken forpligter vi os til at fremme ansvarlige forhold i værdikæden. Vi stiller derfor krav om samfundsansvar til vores leverandører og investeringer. Vi respekterer vores interessenters rettigheder ved at have effektive klagemekanismer og synlighed om klager, og vi har indført en whistleblower-ordning for ansatte.

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer handler om, hvad vi investerer i eller fravælger at investere i. Vi har valgt at lade vores bank stå for at styre vores værdipapirsportefølje, da de har ekspertisen. Nykredit screener de virksomheder, som vi investerer i, så de lever op til internationale retningslinjer for samfundsansvar, herunder FN´s Global Compact 10 principper og OECD´s retningslinjer for multinationale selskaber. I 2021 så vores værdipapirportefølje således ud:

Figur 5.1 - Aktivfordeling

Nykredit tager aktivt ejerskab i de virksomheder, vi har aktier i og deltager i deres generalforsamlinger. I 2021 stemte Nykredit ved 184 ud af 185 selskabers generalforsamlinger, som vi investerer i. De stemte på 2.190 dagsordenspunkter, hvoraf ca. 10% af stemmerne var imod bestyrelsens anbefaling, primært vedrørende spørgsmålet om bestyrelses sammensætning og selskabernes aflønning.

Forbedringsplaner ved CSR-brud

I 2021 indgik Nykredit forbedringsaftaler med 9 virksomheder i vores portefølje om verificerede brud på internationale retningslinjer for samfundsansvar. De følger nøje op på forbedringsplanerne med selskaberne.

Nykredit formår ofte alene eller i samarbejde med andre investorer at påvirke selskaber til at rette op på deres adfærd. Hvis dette ikke sker, ekskluderer Nykredit selskabet fra alle deres investeringer, herunder fra FTFa’s portefølje. I december 2021 var der 183 selskaber på Nykredits eksklusionsliste, enten fordi de har brudt internationale normer og ikke vil ændre adfærd, producerer kontroversielle våben, tobak eller er kul- og tjæresandsselskaber uden planer for grøn omstilling. Vi har i 2021 igangsat en dialog med Nykredit om at omlægge vores investeringsportefølje, således den i endnu højere grad fremmer grøn og bæredygtig omstilling.

Ansvarlig leverandørstyring

Vi har siden 2020 stillet krav om samfundsansvar til vores leverandører. Vores retningslinjer om samfundsansvar til leverandører er baseret på internationale standarder vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, beskyttelse af miljøet og bekæmpelse af korruption. Du kan se kravene her: 

 Vi anvendte i 2021 i alt 372 leverandører. En stor del af disse anvendes til mindre engangskøb, abonnementer til fx Nets, ATP, husleje m.v.. De leverandører, vi har et længerevarende kontraktuelt samarbejde med eller køber ind hos flere gange om året, er vores væsentlige leverandører. I 2021 udgjorde godt 75% af vores samlede indkøbsvolumen.

I 2021 har 84 % af vores væsentlige leverandører skrevet under på vores retningslinjer for samfundsansvar. De resterede er vi i dialog med om hensigten med vores krav, og vi har en forventning om, at de tilslutter sig retningslinjerne snarest.

Dataoversigt - FTFa har ansvarlige relationer