Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

VI HJÆLPER MEDLEMMERNE TÆTTERE PÅ JOB

Mange flere kandidater i trainee-forløb

Trainee-ordningen har til formål at bringe ledige dimittender tættere på arbejdsmarkedet via virksomhedspraktik. Vi har i en årrække rekrutteret kandidater blandt vores medlemmer fra Kost og Ernæringsforbundet, Socialrådgiverne og Psykomotoriske Terapeuter, der er med i trainee-ordningen via deres tilhørsforhold til FH. Suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen i store dele af 2020 betød, at der var meget få kandidater i trainee-løb sidste år. Det har ændret sig i 2021. Her var ikke mindre end 52 i trainee-forløb, og 42 af kandidaterne har efterfølgende fået job. Her kan du læse om, hvad trainee-ordningen har betydet for Anne, der er pyskomotorisk terapeut.

KLÆDT PÅ TIL JOB EFTER STUDIE

Uddannelsesinstitutionerne inden for vores fagområder er vigtige samarbejdspartnere. I disse år er skolerne meget optagede af de studerendes ”employability”. Taxameterreglerne betyder nemlig, at de honoreres efter, hvor mange af deres studerende, der kommer direkte i job efter endt studie. Vi har gennem mange år været ude på skolerne for at hverve nye medlemmer og holde workshops om fx studieteknik og gruppearbejde. For i endnu højere grad at klæde de studerende på til at komme i job, når de dimitterer, har vi i 2021 introduceret et nyt forløb, hvor vi på passende tidspunkter kontakter de studerende med relevant viden. Det er fx podcasts om eksamensforberedelse kort tid inden eksamen, eller mail med link til film om, hvordan man optimerer sin LinkedInprofil i perioden op til at søge praktikplads etc. Dette kombineres med vores tilbud af workshops om studie- og arbejdskultur, LinkedIn, klar til karrieredag og praktikpladssøgning. I 2021 har vi afholdt workshops på 47% af skolerne inden for vores fagområder. Og de studerende har taget rigtigt godt imod de nye workshop. De scorede 4,4 ud af 5 i tilfredshedsmålingerne.

KLÆDT PÅ TIL JOB EFTER STUDIE

Virksomhedssamarbejde der gir job

FTFa’s mission er at være medlemmernes direkte vej til nyt job. Vores rekrutteringsservice og jobformidling skaber værdi for både medlemmer, virksomheder og arbejdsmarkedet. Vi samarbejder med virksomheder landet over om at formidle job. I 2021 samarbejdede vi med 214 virksomheder, og antallet af rekrutteringssager var 366. Fx hjalp vi virksomheden Andel Lumen, der arbejder med fiberkabler, med rekrutteringen af vores medlem seniorsergent, Kristian Nielsen. Du kan læse historien her.

I vores jobformidling samarbejder vi også med vores faglige organisationer. I 2021 har vi fx sammen med Tandplejerforeningen taget kontakt til samtlige overtandlæger i landets kommuner for at undersøge arbejdsmarkedet for tandplejere i de kommunale klinikker. I dialogen med overtandlægerne var vi nysgerrige på det latente arbejdsmarked for tandplejere og gjorde overtandlægerne opmærksomme på tandplejerens faglighed og kompetencer. Dette resulterede bl.a. i formidling af tandplejere til ledige stillinger hos tandlægerne.

Julemad og "bobler"

Efter at vi måtte aflyse vores julefrokost for jobsøgende i 2020 på grund af corona-restriktioner, kunne vi slå dørene op for mere end 100 juleglade gæster, der var samlet i Aalborg, Århus, Odense og København i november 2021. Ud over julemad og snak over bordene bød dagen på oplæg, der gav inspiration om jobsøgningen og om ”Kunsten at turde fejle”. 94% af deltagerne var tilfredse/meget tilfredse med arrangementerne. Det var lidt færre end ved julefrokosterne før covid-19, og et par stykker gav udtryk for, at de på trods af, at alle afstandskrav var overholdt, havde været lidt utrygge i forhold til det her med at være sammen med mange mennesker igen. Langt de fleste var dog glade for at have været med, og som et af vores medlemmer sagde: 

 

Når jeg tænker på julefrokosten her i dag, tænker jeg på oplevelsen af bobler. Der er gjort noget ud af det. Fra velkomsten, til oplæggene, maden og hele konceptet. Der er venlighed, glæde og optimisme, og det har vi brug for i vores situation.