Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

Billede af: Caspian Christiansen

SAMARBEJDET ER STYRKET MED ORGANISATIONERNES DAG

Der blev netværket og diskuteret på kryds og tværs, da repræsentanter fra FTFa’s faglige organisationer mødtes til Organisationernes dag.

Faglige organisationer - 01. januar 0001 - Lene Søemod

Det tætte samarbejde mellem de faglige organisationer og FTFa er blevet lidt tættere. For nyligt løb Organisationernes dag nemlig af stablen for første gang.

Organisationernes dag er et nyt arrangement, der skal styrke samarbejdet på tværs, så vi fremover ikke kun samler organisationerne hvert andet år til delegeretmødet, men mødes hvert år. FTFa’s formand Steen Lund Olsen uddyber behovet for dagen på denne måde:

”Organisationernes dag udspringer af mit ønske om en platform, hvor vi i organisationerne kan få en tættere dialog, og på den måde involvere flere organisationer i arbejdet med at udvikle FTFa. Derfor er det mit håb, at vi med dette arrangement kan skabe plads til drøftelser om det, der ligger os alle på sinde; at gøre FTFa til den bedste a-kasse på markedet.”

Dagens to debatpunkter
Dagen startede med, at Steen Lund Olsen gav deltagerne en orientering om, hvordan det går i FTFa. Her var der bl.a. rekordhøje medlemstal og høje tilfredshedsmålinger at glæde sig over.

Resten af dagen fik deltagerne mulighed for at dele deres holdninger til programmets to hovedpunkter:

  • Valgstrukturen i FTFa
  • Lønsikringen i FTFa

Sektoropdeling eller noget nyt?
Hvordan skal de faglige organisationer organisere sig, når der er valg til FTFa’s delegerede og hovedbestyrelse?

Det spørgsmål blev diskuteret i mindre grupper, som både så på positive aspekter ved den nuværende organisering og på fordele og ulemper ved at organisere sig anderledes.

Grunden til at valgstrukturen var oppe og vende, stammer tilbage fra da FTF blev til FH. Den nuværende valgstruktur bygger nemlig på FTF’s sektoropbygning i statsligt, privat- og kommunalt ansatte medlemmer.

Derfor har FTFa’s faglige organisationer også hidtil indgået i valgforbund med organisationer, hvis medlemmer tilhørte samme sektor. Store organisationer, der pga. en høj medlemsandel, har ret til flere antal delegerede eller poster i hovedbestyrelsen, har traditionsvist givet nogle af deres pladser til repræsentanter fra mindre organisationer i samme valgforbund. Mindre organisationer er også gået sammen i et valgforbund, så de sammen kan repræsentere nok medlemmer til at få deres egen delegerede.

Fælles for deltagerne til Organisationernes dag var, at de alle værnede om den mangfoldighed, der i dag er blandt de delegerede og i hovedbestyrelsen.

Lønsikring skal i udbud
Siden FTFa lancerede et tilbud om lønsikring, har flere tusinde medlemmer valgt at forsikre sig for en ekstra sum penge oven i dagpengene, hvis de en dag står uden job.

Den lønsikring skal i udbud i løbet af næste år. Derfor diskuterede deltagerne til Organisationernes dag, hvad de vægtede højt, når der næste gang skal vælges en samarbejdspartner.

Der var enighed om, at det solidariske element ved lønsikringen skal bevares, mens specifikke vilkår blev diskuteret frem og tilbage. De mange input blev samlet, så formandskabet kan tage dem i betragtning, når lønsikringen skal i udbud.

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...