Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

Billede af: Kim Vadskær

KASPER: JEG VIL GØRE ET GODT SAMARBEJDE ENDNU BEDRE

Kasper Kyed er ny administrerende direktør i FTFa. Han har først og fremmest beskæftigelse i blodet. Han har ambitioner om at gøre det gode samarbejde med de faglige organisationer endnu bedre. Og så vil han rigtig gerne mødes.

Faglige organisationer - 28. januar 2021 - Camilla Bech Hornung

4. januar 2021 satte Kasper Kyed for første gang sine ben i FTFa som ny administrerende direktør hos a-kassen. Her zoomer vi ind på hans værdier, og hvad han er rundet af. Ligesom han sætter ord på, hvordan vi udvikler samarbejdet med de faglige organisationer til gavn for vores fælles medlemmer.

Beskæftigelse er et nøgleord

På Kasper Kyeds CV står der 20 års erfaring med beskæftigelsesområdet. Fra Arbejdsformidlingen, hvor han var med til at lave jobnet og cv’er, til vicedirektør hos STAR og direktør hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Og i dag står han så i spidsen for landets 5. største a-kasse, FTFa.

”Jeg har beskæftigelse i blodet, og jeg tror på den danske model. Danmark har det bedste arbejdsmarkedssystem i verden. Jeg har i mine tidligere job besøgt mange lande og set, hvordan deres arbejdsmarkedssystemer virker, og de beundrer alle den danske model. Kombinationen af at arbejdsgiver kan hyre og fyre samtidig med, at man som medarbejder ikke behøver at gå fra hus og hjem, hvis man bliver ledig, og at vi hjælper de ledige med at finde et nyt job, er unik. Tredelingen er unik. Og det er derfor, vi har et dynamisk arbejdsmarked med høj beskæftigelse,” forklarer Kasper Kyed.

Ambitionen er at gøre det gode samarbejde bedre

Som den nye dreng i klassen bruger Kasper Kyed meget af sin tid på at lytte og mødes med dem, han kan.

”Det er altid en udfordring at starte nyt arbejde og særligt midt i en coronatid. Det, som jeg har allermest lyst til, er at tage på en stor besøgsrunde hos alle de faglige organisationer. Det kan jeg af gode grunde ikke lige nu. Men jeg håber, at jeg i løbet af tredje kvartal får mulighed for at komme på besøg. Indtil da er jeg meget åben overfor at tage et hilse-på-møde over Teams,” siger han og fortsætter:

”Jeg vil gerne forstå, hvorfor samarbejdet virker så godt, eller finde ud af, hvis der er nogle steder, hvor det knirker lidt. Og så glæder jeg mig til at lytte til de idéer, I har til at udvikle samarbejdet. Min ambition er at gøre et godt samarbejde bedre.”

Tre ting, der kan udvikle og styrke samarbejdet

I følge den nye direktør er samarbejdet med de faglige organisationer helt essentielt. FTFa’s største styrke er ejerkredsen.

”Vi har ikke ejere, der skal tjene penge. Vi har ejere, der vil have, at medlemmerne har en ledighedsperiode, der er så kort som mulig, og som kommer videre til et job, de er tilfredse med. Det er en stor styrke,” siger Kasper Kyed og peger på tre konkrete ting, der kan udvikle og styrke samarbejdet endnu mere:

  • Data og videndeling. I FTFa har vi adgang til en masse relevant data, som de faglige organisationer også kan få gavn af. Vi kan fx beskrive FTFa-medlemmer og deres beskæftigelse fordelt på brancher. Vi kan se FTFa’s markedsdækning inden for forskellige brancher og uddannelser. Og vi kommer til at vide mere om jobvandringer, og hvilke uddannelser medlemmerne har. Det styrker os, når vi fx arbejder sammen om de studerende ude på skolerne. Den dataviden er noget, de faglige organisationer kommer til at kunne få hos FTFa.

  • Fælles indsats for opsagte medlemmer. De faglige organisationer er de første, der får at vide, når et medlem bliver opsagt. Opsigelsesperioden skal vi bruge effektivt, så medlemmet slet ikke når at blive ledig. Derfor er det vigtigt, at de faglige organisationer er indstillede på at samarbejde om denne her indsats. Indsatsen er en del af A-kasseforsøget.

  • Personlig a-kasse. Det er vigtigt, at vi styrker FTFa brandet, så det bliver ved med at stå stærkt overfor medlemmerne som et selvstændigt brand. Mange medlemmer føler en stor faglig tilknytning til deres faglige organisation. Derfor er det et vigtigt alternativ, for dem der vil, at kunne have sin egen a-kasse inde i FTFa. Ser vi frem i tiden, kan vi forestille os, at det bliver mere normalt, at medlemmerne får FTFa-arkitektur i kernen, men møder et fælles brand udadtil, som er lettere at associere sig med. Ligesom vi ser det med fx Finansforbundets A-kasse og Dansk Socialrådgiverforenings A-kasse – en del af FTFa.

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...