Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

KORTERE DAGPENGEPERIODE SKAL LEDSAGES AF EN TIDLIG INDSATS

FTFa's formand Steen Lund Olsen udtaler sig om regeringens nye reformpakke, der vil skære i dagpengesatsen for nyuddannede og halvere deres dagpengeperiode fra to til et år.

Studerende - 22. januar 2022 - Steen Lund Olsen

Det er bestemt ikke til fordel for mange nyuddannede, at regeringens aftale betyder, at dimittender fremover kun har mulighed for at få dagpenge i et år.

Det er og bliver en dårlig beslutning.

Men det er faktisk endnu værre, at man aftaler en nedsættelse af dagpengeperioden uden at man fremrykker indsatsen for de unge.

Er aftalepartierne komplet ligeglade med dimittenderne?

Der er brug for en tidligere indsats end i dag. Når dagpengeperioden kun er på et år, bør det ledsages af ændringer af den aktive indsats. Konkret vil jeg pege på følgende ændringer, som vil sikre, at den kortere dagpengeperiode også betyder, at dimittenderne kommer hurtigere i arbejde

For det første skal dimittender også have ret til jobrettet uddannelse. Så har de mulighed for - ligesom andre ledige - at vælge målrettet opkvalificering målrettet arbejdsmarkedets behov.

For det andet skal indsatsen fremrykkes. I dag skal en ledig aktiveres efter 6 måneder. Det skal fremover ske tidligere.

For det tredje skal det være muligt at få privat løntilskud allerede efter 3 måneders ledighed. Med en dagpengeperiode på 12 måneder nytter det ikke med en karensperiode på 6 måneder for privat løntilskud.

Jeg vil opfordre beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til hurtigst muligt at indkalde til forhandlinger for at styrke den jobrettede indsats for dimittender.

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...