Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

SYGEDAGPENGE OG FERIE

Ferietiden nærmer sig og mange ser frem til ferie. Vores sygemeldte medlemmer har ofte også et ønske om ferie. Her forklarer FTFa's socialrådgiver, Denise Mortensen, lidt om retten til at holde ferie for de af vores medlemmer, der modtager sygedagpenge.

Faglige organisationer - 22. juni 2023 -

Denise Mortensen forklarer, hvornår sygemeldte kan holde ferie, og hvornår de har ret til sygedagpenge:

  • Sygemeldte KAN holde ferie, hvis ferien er godkendt af kommunen inden ferien afholdelsen. Hvis ikke ferien er godkendt inden afholdelse, betragtes afholdelsen af ferien som en raskmelding og efterfølgende sygefravær som en ny sygemelding, hvor betingelserne for at få sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravet i sygedagpengeloven, skal opfyldes på ny.
  • Der kan IKKE udbetaltes sygedagpenge under ferie. Den sygemeldte skal altså forsørge sig på anden vis under ferien. Det kan være med optjente feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver. Feriedagpenge kan ikke udbetales til et sygemeldt medlem, da udbetaling af feriedagpenge forudsætter, at medlemmet er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Et sygemeldt medlem bliver anbefalet:

  • Kun at holde ferie efter godkendelse fra kommunen.
  • At få en skriftlig godkendelse af retten til at holde ferie og retten til at vende tilbage til udbetaling af sygedagpenge efter endt ferie.

Er du blevet nysgerrig på mere viden, er praksis beskrevet i disse to principmeddelelser fra Ankestyrelsen:

Ankestyrelsens principafgørelse 31-19 om sygedagpenge - ferie - aftale om ferie (retsinformation.dk)

Ankestyrelsens principmeddelelse 72-19 om sygedagpenge - ferie - ny sygeperiode - beskæftigelseskrav - tidsbegrænsning (retsinformation.dk)

Du kan også læse mere om sygdom og sygedagpenge på vores side: 

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...