Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

Billede af: Charlotte Lange

FTFa FÅR NY NÆSTFORMAND

Allan Christensen, der også er næstformand i Dansk Told & Skatteforbund, er ny næstformand i a-kassen FTFa. Han blev valgt på FTFa’s delegeretmøde den 27. oktober på Børsen i København. Digitale værktøjer og det tætte samarbejde mellem FTFa og de faglige organisationer er noget af det, han særligt glæder sig til at være med til at udvikle.

Faglige organisationer - 28. oktober 2022 - Camilla Bech Hornung

Det var en enig delegeretforsamling, der torsdag valgte Allan Christensen som ny næstformand i FTFa. Han har de seneste to år haft en plads ved bordet i FTFa’s hovedbestyrelse, og derfor er arbejdet med FTFa ikke fremmed for ham. Men som næstformand træder han nu helt ind i maskinrummet.

”Jeg har det godt med at være ny næstformand, og jeg glæder mig til arbejdet. Når man er en del af hovedbestyrelsen, står man i døren og kigger ind i maskinrummet. Som næstformand træder jeg ind i rummet, og jeg skal være med til at sætte retning for, hvordan vi så konkret udmønter hovedbestyrelsens beslutninger,” siger Allan Christensen.

Der er særligt tre ting, han glæder sig til at tage fat på den kommende tid:

”For det første glæder jeg mig til at lære maskinrummet at kende, og til at lære både Steen, Kasper og Mads (formand, adm. direktør og vicedirektør, red.) og den øvrige ledelse bedre at kende. For det andet håber jeg, at der bliver mulighed for at følge nogle medarbejdere i deres dagligdag, så jeg netop kan få dagligdagen i a-kassen ind under huden,” fortæller han og fremhæver en tredje ting:

Det bliver enormt spændende at komme i gang med udviklingen af at bruge digitale værktøjer i FTFa. Hovedbestyrelsen har nedsat en digitaliseringsgruppe, som jeg sidder med i, som netop har den udvikling for øje.

Tæt samarbejde er vigtigt

Det tætte samarbejde mellem FTFa og de faglige organisationer ligger også den nye næstformand nær.

”FTFa har viden om arbejdsmarkedet generelt, og organisationerne har en mere specifik viden inden for brancherne. Og når vi lægger puljen af viden sammen, så ved vi mere i forhold til medlemmerne. Jeg tror også på, at vi ved at udvikle samarbejdet, kan være med til at styrke kontakten med arbejdsgiverne,” forklarer Allan Christensen.

Et godt eksempel på, hvornår samarbejdet mellem a-kasse og faglig organisation gør en forskel for medlemmerne, var Allan Christensen selv involveret i tilbage i 2018, da SKAT blev delt op i syv nye styrelser. Dengang lavede FTFa og Dansk Told & Skatteforbund en særlig indsats over for de medarbejdere, der ikke kunne eller ville følge med opgaven. Job- og karriererådgivere fra FTFa besøgte medarbejderne i SKAT og gav dem sparring, så de kunne gøre sig attraktive til et andet job i den nye Skatteforvaltning.

Behov for forenkling

Som næstformand i a-kassen har Allan Christensen også et ønske om at gøre det mere enkelt at være ledig.

”Jeg synes det er vigtigt, at vi samfundsmæssigt forenkler det, vi kan. Det gør vi med a-kasseforsøget, fordi medlemmerne ikke skal rende til møder to forskellige steder,” siger han og uddyber:

Vi i a-kassen har gode forudsætninger for at hjælpe vores medlemmer godt videre i job. Vi kan gøre en forskel, fordi vi kender medlemmerne og deres arbejdsmarked. Allan Christensen

A-kasseforsøget er en forsøgsordning, der løber frem til 2024, hvor en række a-kasser har fået ansvaret for deres ledige medlemmer de første tre måneder. Det betyder, at medlemmerne ikke også skal til møder i jobcenteret i den periode. Regeringen har fundet flertal for, at a-kasserne permanent kan overtage ansvaret for deres ledige medlemmer de første tre måneder allerede fra 1. januar 2023. Altså før a-kasseforøget er slut. Men før det kan blive en realitet, kræver det, at der også er flertal for forslaget efter det kommende folketingsvalg.

I FTFa’s årsberetning kan du høre Allan Christensen fortælle, hvilken forskel a-kasseforsøget gør for FTFa’s ledige medlemmer.

Blå bog

Navn: Allan Christensen
Alder: 50 år

Nuværende stillinger:

  • Næstformand i FTFa siden 2022
  • Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund siden 2017
  • Fællestillidsrepræsentant i Skattestyrelsen
  • Allan har mange års erfaring fra fagbevægelsen, der startede tilbage i 1998, hvor han blev tillidsrepræsentant for første gang.

Hobby: Alt der falder under kategorien boldspil

 

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...