Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

Billede af: Kim Vadskær

SYGEDAGPENGE BLIVER MIDLERTIDIGT FORLÆNGET MED 1 MÅNED MERE

Folketinget vedtog den 19. januar 2021, at den midlertidige forlængelse af sygedagpenge bliver forlænget yderligere 1 måned dvs. frem til 28. februar 2021. Det gælder for de personer, der ville miste deres sygedagpenge i løbet af perioden 1. februar til og med 28. februar 2021.

Faglige organisationer - 26. januar 2021 - Camilla Bech Hornung

Det betyder, at der i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 28. februar 2021 ikke vil være sygedagpengemodtagere, der fortsat er uarbejdsdygtig, der overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Kommunen skal træffe afgørelse om forlængelse af sygedagpengeudbetalingen i yderligere 1 måned samt dato for automatisk overgang til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, hvis ikke den sygemeldte opfylder en af de almindelig forlængelsesregler. Kommunen træffer afgørelsen, når den sygemeldte:

  • når revurderingstidspunktet eller
  • når tidspunktet hvor igangværende forlængelse efter de almindelige regler ophører.

Sygemeldte, der allerede har fået en afgørelse om automatisk overgang til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse i perioden 1. februar til og med 28. februar, skal have en ny afgørelse af kommunen. Kommunen skal tage stilling til, om udbetalingen kan blive forlænget efter de almindelige forlængelsesregler. Kan den ikke det, så bliver udbetalingen af sygedagpenge midlertidigt forlænget 1 måned med efterfølgende automatisk overgang til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Kontakt FTFa's socialrådgiver

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...