Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

ORGANISATIONERNES DAG ER AFHOLDT FOR FØRSTE GANG

Der blev netværket og diskuteret på kryds og tværs, da repræsentanter fra FTFa’s faglige organisationer mødtes til Organisationernes dag. Dagen skal styrke dialogen mellem de faglige organisationer og FTFa.

Faglige organisationer - 29. oktober 2021 - Lene Søemod

Det tætte samarbejde mellem de faglige organisationer og FTFa er blevet lidt tættere. For nyligt løb Organisationernes dag nemlig af stablen for første gang.

Det er FTFa’s formand, Steen Lund Olsen, der har taget initiativ til dagen, så vi fremover ikke kun samler organisationerne hvert andet år til delegeretmødet, men mødes hvert år:

”Organisationernes dag udspringer af mit ønske om en platform, hvor vi i organisationerne kan få en tættere dialog, og på den måde involvere flere organisationer i arbejdet med at udvikle FTFa. Derfor er det mit håb, at vi med dette arrangement kan skabe plads til drøftelser om det, der ligger os alle på sinde; at gøre FTFa til den bedste a-kasse på markedet.”

Valgstruktur og lønsikring til debat
Dagen startede med, at Steen Lund Olsen gav deltagerne en orientering om, hvordan det går i FTFa. Her var der bl.a. rekordhøje medlemstal og høje tilfredshedsmålinger at glæde sig over.
Resten af dagen fik deltagerne mulighed for at dele deres holdninger til programmets to hovedpunkter:

  • Valgstrukturen i FTFa
  • Lønsikringen i FTFa

Hvordan skal de faglige organisationer organisere sig, når der er valg til FTFa’s delegerede og hovedbestyrelse? Det spørgsmål blev diskuteret i mindre grupper.

Der blev bl.a. talt for og imod den nuværende organisering, hvor de faglige organisationer er organiseret efter, om deres medlemmer primært er ansat kommunalt, statsligt eller privat. Ligeledes drøftede deltagerne fordele og ulemper ved at organisere sig anderledes.

Fælles for deltagerne til Organisationernes dag var, at de alle værnede om den mangfoldighed, der i dag er blandt de delegerede og i hovedbestyrelsen.


Det sidste store punkt på dagen var FTFa’s lønsikring, der skal i udbud til næste år. Derfor fik deltagerne mulighed for at tale om, hvad de mener, der skal prioriteres i vilkårene. De input, som der kom i løbet af dagen, vil formandskabet tage med i betragtning, når lønsikringen skal forhandles.

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...